„Franciaország elnöke” változatai közötti eltérés

Ha a szenátusnak épp nincs elnöke, a köztársasági elnöki jogköröket a "Gouvernement", azaz a kabinet gyakorolja. Egyes alkotmányjogászok értelmezése szerint ez a miniszterelnököt jelenti, és ha ő akadályoztatva van, a miniszeterekt a kinevezési lista sorrendjében. Ilyen nem valószínű, hogy előfordul, hiszen ha a szenátus elnöke nem tudja betölteni feladatait, rendesen a szenátus új elnököt választ, aki aztán ügyvezető köztársasági elnök lehet.
 
A Harmadik Köztársaság idején minisztertanács elnöke gyakorolta a köztársasági elnöki jogokat, ha az utóbbi poszt megürült.<ref>{{cite French law|article=7|number or usual name=n<sup>o</sup> |date in French=25 février 1875|full name=relative à l'organisation des pouvoirs publics|URL=http://fr.wikisource.org/wiki/Lois_constitutionnelles_de_1875#Loi_du_25_f.C3.A9vrier_1875_relative_.C3.A0_l.27organisation_des_pouvoirs_publics}}: "Betegség, vagy bármi egyéb ok miatti megürülés esetén, a parlament két háza új elnököt választ. Közben a végrehajtó hatalom a miniszterek tanácsáé."''gouvernement''</ref> Az alkotmány 7. cikkelye szerint, ha a köztársasági elnöki poszt bármi okból megürül, vagy az elnök képtelen gyakorolni, a ''gouvernement'' felkérésére az [[Alkotmánytanács (Franciaország)|alkotmánytanács]] úgy dönthet, többségi szavazással<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006529987&cidTexte=LEGITEXT000006069199 ''Ordonnance n<sup>o</sup> 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel] (in French).</ref>, hogy az elnöki psoztot ideiglenesen a szenátus elnöke vegye át. Ha az alkotmánytanács úgy ítéli meg, hogy az elnök kormányzásképtelensége állandó, ugyanazt az eljárást alkalmazzák, mint lemondás esetén.
 
Ha az elnök nem tud résztvenni az üléseken, köztük a minisztertanács ülésein, a 21. cikkely szerint felkérheti helyettesítésére a miniszterelnököt. Ezt a cikkelyt külföldi utazás, betegség, műtét esetén szokták alkalmazni.