„Végítélet” változatai közötti eltérés

Ádám és Éva miután áthágta Isten parancsát, átkot hozott a teremtett világra és az emberekre éppúgy.<ref>1. Móz. 3,16-19</ref> Az ember megtapasztalta, hogy a bűn zsoldja a halál.<ref>Róm 6:23</ref> Bűnük vonta maga után ezt az isteni ítéletet: „''Visszatérsz a földbe, mert abból vétettél; mert por vagy te, és ismét porrá leszel''" .<ref>1Móz 3:19</ref>
 
A Biblia alapján az örök élet az első pillanattól kezdve egy döntő feltételtől függött: az Isten parancsai iránti engedelmességtől és hűségtől. Engedetlensége által az ember nem csak az édenkertet veszíthette el, hanem az élete is veszélyben volt. “''És megparancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.''”<ref>I. Móz. 2,16-17</ref> Ádámnak és Évának csak feltételes volt a halhatatlansága. A halhatatlanság még nem volt az övé; csak a lehetősége előtt állt annak, hogy azt megszerezze; de a bűnesettel[[Az ember bukása|bűneset]]tel elveszítették azt. Csak Isten irgalma mentette meg Ádámot és Évát az azonnali haláltól. Mivel az első emberpár nem örökíthette tovább azt, amije már neki sem volt, „''a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek''".<ref>Róm 5:12</ref>
Ez a halál azonban nem teljes megsemmisülés, hanem csak átmeneti öntudatlan állapot, míg az ember a feltámadásra vár. A Biblia ismételten alvásnak nevezi ezt a közbeeső állapotot.
{{fő|Lélek}}