„Fetisizmus (vallás)” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
{{építés alatt}}
{{Pallas}}
 
A '''fetisizmus''' azoknak a természetes vagy mesterséges tárgyaknak a vallásos tisztelete, amelyeken keresztül a természeti népek hiedelme szerint titokzatos, emberfeletti erő (''mana'') nyilvánul meg. A fetisizmus az [[animizmus]] egyik alakja.
A '''fetisizmus''' a [[vallás]] azon alakja, mely szerint az anyagi világ bizonyos tárgyaiban istenségek megtestesülve élnek és ez okból ezen tárgyak imádandók. A fetisizmus tehát a [[panteizmus]] vagy jobban mondva az [[animizmus]] legprimitívebb alakja. A fétis-imádók a külvilág minden szerves és szervetlen tárgyát magukhoz hasonlónak, élettel s érzéssel bírónak képzelik. S ha észreveszik, hogy valamely tárgy hasznukra vagy kárukra válik, azt hiszik, hogy abban a tárgyban valami hatalmas szellem lakozik, melyet imádni kell. Ha aztán ezen fétis nem felel meg a hozzáfűzött várakozásaiknak, egy hatalmasabb fétissel cserélik fel. Ennélfogva a fétisek száma temérdek s akárhány vadembernek számtalan fétise van, melyeket ő és elődei gyűjtöttek s amelyeket részint magával hordoz, részint kunyhójában tart. Ami a fétisek alakját illeti, azok éppen nem szoktak oly tárgyak lenni, melyek szépségükkel vagy nagyságokkal tűnnek szembe, hanem éppen visszatetsző alakú s kicsiny tárgyak választatnak fétisül. A [[négerek]] közt legelterjedtebb fétis a kő, pamuttal körültekert szeg vagy fadarabka, emberhaj és fog, állati szarv. A [[dajákok]] (''[[Borneó]]'') tollat, csontot s főleg fazekat használtak fétisül. A fétisek egy részét nyakukba füzik s éjjel-nappal magukkal hordják; azon fétis számára, melynek kiváló nagy erőt és hatalmat tulajdonítanak, kunyhóikban külön kis asztalt és ágyat állítanak fel s mindennap ételt-italt áldoznak neki. A fétissel rokon bizonyos állatok és növények imádása, melyekben a primitív nép hite szerint szellemek és istenségek lakoznak. Ezeket a [[Négerek|néger]] ''vongsz''nak nevezi. Az amerikai [[Indiánok|indián]]ok férfiúvá való [[Beavatás|felavatás]]a alkalmával valamely állatot választottak maguknak fétisül ([[totem]]), melyet soha nem öltek meg és annak húsát sem fogyasztották.
 
A fétist használók a külvilág minden szerves és szervetlen tárgyát magukhoz hasonlónak, élettel s érzéssel bírónak képzelik. S ha észreveszik, hogy valamely tárgy hasznukra vagy kárukra válik, hiszik, hogy abban a tárgyban egy hatalmas szellem lakozik. Ha ezen fétis mégsem felel meg a hozzáfűzött várakozásaiknak, egy hatalmasabb fétissel cserélik fel. Ennélfogva a fétisek száma rengeteg s akárhány vadembernek számtalan fétise van, melyeket ő és elődei gyűjtöttek s amelyeket részben magával hordoz, részben lakhelyén tart. {{Pallas}}
 
: Eredetileg utazók és kereskedők figyelték meg, hogy milyen nagy becsben tartanak [[Nyugat-Afrika]] bennszülöttjei egyes tárgyakat, amelyeket gyakran a testükön viselnek. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a fétis [[bálvány]]. Később felismerték, hogy ezeket a tárgyakat nem tiszteletben részesítik, hanem hatalomgyakorlásra használják, s ezért ezentúl olyan tárgyakat jelöltek a fétis kifejezéssel, amelyek erőt rejtenek magukban. <ref>Akadémiai Kiadó: Világvallások → fétis;
2009</ref>
 
A [[négerek]] közt legelterjedtebb fétis volt valamely kő, pamuttal körültekert szeg vagy fadarabka, állati szarv vagy emberi testrész (''fog, haj''). A [[dajákok]] (''[[Borneó]]'') tollat, csontot s főleg fazekat használtak fétisül. A fétisek egy részét nyakukba fűzték s éjjel-nappal magukkal hordták; azon fétis számára, melynek kiváló nagy erőt és hatalmat tulajdonítanak, kunyhóikban külön kis asztalt és ágyat állítottak fel s mindennap ételt-italt áldoztak neki.{{Pallas}}
 
A fétissel rokon bizonyos állatok és növények tisztelete, melyekben egy természeti nép hite szerint szellemek lakoznak. Ezeket a [[Négerek|néger]] ''vongsz''nak nevezi. Az amerikai [[Indiánok|indián]]ok férfiúvá való [[Beavatás|felavatás]]a alkalmával valamely állatot választottak maguknak fétisül ([[totem]]), melyet soha nem öltek meg és annak húsát sem fogyasztották.{{Pallas}}
 
==Források==