„Fetisizmus (vallás)” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
A '''fetisizmus''' azoknak a természetes vagy mesterséges tárgyaknak a vallásos tisztelete, amelyeken keresztül a természeti népek hiedelme szerint titokzatos, emberfeletti erő (''mana'') nyilvánul meg. A fetisizmus az [[animizmus]] egyik alakja.
 
A fétist használók a külvilág minden szerves és szervetlen tárgyát magukhoz hasonlónak, élettel s érzéssel bírónak képzelik. S ha észreveszik, hogy valamely tárgy hasznukra vagy kárukra válik, hiszik, hogy abban a tárgyban egy hatalmas szellem lakozik. Ha ezen fétis mégsem felel meg a hozzáfűzött várakozásaiknak, egy hatalmasabb fétissel cserélik fel. Ennélfogva a fétisek száma rengeteg s akárhány vadembernek számtalan fétise van, melyeket ő és elődei gyűjtöttek s amelyeket részben magával hordoz, részben lakhelyén tart. {{<ref>Pallas}}</ref>
 
: Eredetileg utazók és kereskedők figyelték meg, hogy milyen nagy becsben tartanak [[Nyugat-Afrika]] bennszülöttjei egyes tárgyakat, amelyeket gyakran a testükön viselnek. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a fétis [[bálvány]]. Később felismerték, hogy ezeket a tárgyakat nem tiszteletben részesítik, hanem hatalomgyakorlásra használják, s ezért ezentúl olyan tárgyakat jelöltek a fétis kifejezéssel, amelyek erőt rejtenek magukban. <ref>Akadémiai Kiadó: Világvallások → fétis;
2009</ref>
 
A [[négerek]] közt legelterjedtebb fétis volt valamely kő, pamuttal körültekert szeg vagy fadarabka, állati szarv vagy emberi testrész (''fog, haj''). A [[dajákok]] (''[[Borneó]]'') tollat, csontot s főleg fazekat használtak fétisül. A fétisek egy részét nyakukba fűzték s éjjel-nappal magukkal hordták; azon fétis számára, melynek kiváló nagy erőt és hatalmat tulajdonítanak, kunyhóikban külön kis asztalt és ágyat állítottak fel s mindennap ételt-italt áldoztak neki.{{Pallas}} <ref>Pallas</ref>
 
A fétissel rokon bizonyos állatok és növények tisztelete, melyekben egy természeti nép hite szerint szellemek lakoznak. Ezeket a [[Négerek|néger]] ''vongsz''nak nevezi. Az amerikai [[Indiánok|indián]]ok férfiúvá való [[Beavatás|felavatás]]a alkalmával valamely állatot választottak maguknak fétisül ([[totem]]), melyet soha nem öltek meg és annak húsát sem fogyasztották.{{<ref>Pallas}}</ref>
 
==Források==