„Fetisizmus (vallás)” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
A '''fetisizmus''' azoknak a természetes vagy mesterséges tárgyaknak a vallásos tisztelete, amelyeken keresztül a természeti népek hiedelme szerint titokzatos, emberfeletti erő (''mana'') nyilvánul meg.<ref name="ReferenceB"/> A fetisizmus az [[animizmus]] egyik alakja.
{{építés alatt}}
 
A '''fetisizmus''' azoknak a természetes vagy mesterséges tárgyaknak a vallásos tisztelete, amelyeken keresztül a természeti népek hiedelme szerint titokzatos, emberfeletti erő (''mana'') nyilvánul meg. A fetisizmus az [[animizmus]] egyik alakja.
 
A fétist használók a külvilág minden szerves és szervetlen tárgyát magukhoz hasonlónak, élettel s érzéssel bírónak képzelik. S ha észreveszik, hogy valamely tárgy hasznukra vagy kárukra válik, hiszik, hogy abban a tárgyban egy hatalmas szellem lakozik. Ha ezen fétis mégsem felel meg a hozzáfűzött várakozásaiknak, egy hatalmasabb fétissel cserélik fel. Ennélfogva a fétisek száma rengeteg s akárhány vadembernek számtalan fétise van, melyeket ő és elődei gyűjtöttek s amelyeket részben magával hordoz, részben lakhelyén tart. <ref name="ReferenceA"/>
 
A fétissel rokon bizonyos állatok és növények tisztelete, melyekben egy természeti nép hite szerint szellemek lakoznak. Ezeket a [[Négerek|néger]] ''vongsz''nak nevezi. Az amerikai [[Indiánok|indián]]ok férfiúvá való [[Beavatás|felavatás]]a alkalmával valamely állatot választottak maguknak fétisül ([[totem]]), melyet soha nem öltek meg és annak húsát sem fogyasztották.<ref name="ReferenceA">Pallas</ref>
 
A fetisizmus gyakran összefonódik a [[totem]]izmussal, amikor egy állat alakúvá formált tárgy a tisztelet tárgya, de gyakran kapcsolatban áll az [[Őstisztelet|ősök kultuszával]] is, amikor az ember alakú fétis egyben valamely ős szimbóluma is. <ref name="ReferenceB"/>
 
A fetisizmus körébe tartoznak a különféle kultikus tárgyak, bálványfaragványok, sőt a csodatevő érmekbe, szentképekbe, [[Szobor|szobrok]]ba, [[Ereklye|ereklyé]]kbe vetett hit eredete is az ősi fetisizmusig nyúlik vissza. <ref name="ReferenceB">Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon</ref>
 
==Források==
{{források}}
* [http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/036/pc003652.html#6 A Pallas nagy lexikona]
* Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon, 1975
 
{{vallással kapcsolatos témák}}