„Fetisizmus (vallás)” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
A '''fetisizmus''' azoknak a természetes vagy mesterséges tárgyaknak a vallásos tisztelete, amelyeken keresztül a természeti népek hiedelme szerint titokzatos, emberfeletti erő (''mana'') nyilvánul meg.<ref name="ReferenceB"/> A fetisizmus az [[animizmus]] egyik alakja.
: ''fétis = félelemmel övezett szent tárgy; a [[Francia nyelv|francia]]: ''fétiche''; [[Portugál nyelv|portugál]]: ''feitiço'' szavakból = csinált, mesterséges''
A '''fétis'''t használók a külvilág minden szerves és szervetlen tárgyát magukhoz hasonlónak, élettel s érzéssel bírónak képzelik. SA ha"mana" a tárgyakból kisugárzik, és áldást vagy bajt hozhat.{{refhely|Hunyadi László: Az emberiség vallásai → Népek és vallásaik}} Ha észreveszik, hogy valamely tárgy hasznukra vagy kárukra válik, hiszik, hogy abban a tárgyban egy hatalmas szellem lakozik. Ha ezen fétis mégsem felel meg a hozzáfűzött várakozásaiknak, egy hatalmasabbmásik fétissel cserélik fel. Ennélfogva a fétisek száma rengeteg s akárhány vadembernek számtalan fétise van, melyeket őaz egyén és elődei gyűjtöttek s amelyeket részben magával hordoz, részben lakhelyén tart. <ref name="ReferenceA"/>
 
: A fétis-hittel függ össze a [[tabu]] fogalma. Az erőt magában foglaló és erőt kisugárzó fétist megérinteni veszedelmes dolognak tűnt. Ebből az ösztönös félelemből alakult ki a tabu, a tilalmak intézménye. Eszerint minden tárgy vagy személy, amely felsőbbrendű erőkkel van felruházva: tabu, vagy szent és sérthetetlen, vagy pedig tisztátalan, amit tilos megérinteni. {{refhely|Hunyadi László: Az emberiség vallásai → Népek és vallásaik}}
 
: Eredetileg utazók és kereskedők figyelték meg, hogy milyen nagy becsben tartanak [[Nyugat-Afrika]] bennszülöttjei egyes tárgyakat, amelyeket gyakran a testükön viselnek. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a fétis [[bálvány]]. Később felismerték, hogy ezeket a tárgyakat nem tiszteletben részesítik, hanem hatalomgyakorlásra használják, s ezért ezentúl olyan tárgyakat jelöltek a fétis kifejezéssel, amelyek erőt rejtenek magukban. <ref>Akadémiai Kiadó: Világvallások → fétis;