„Schütz Antal” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
* ''Energetika és bölcselet'', Budapest, 1908. (Különlenyomat a Budapest kegyesrendi gimnázium 1907/08-iki értesítőjéből)
* ''Az isten-érvek a középiskolai hittantanításunkban'', Budapest, 1909.
 
* ''A nemi élet etikája. Írta F. W. Foerster. Ford. Uo., 1909.
 
* ''Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben'', Budapest, 1910.
* ''Az anyag mivoltáról'', Budapest, 1911. (Különlenyomat a Hittudományi Folyóiratból)
* ''Katolikus hittan'', Budapest, 1911. (1946-ig 15 kiadás)
* ''Katolikus erkölcstan'', Budapest, 1912. (1947-ig 13 kiadás)
 
Imádságos kv. a tanulóifj. számára. Sík Sándorral. Uo., 1913. (1949-ig 11 kiadás)
 
* ''Az Isten-bizonyítás logikája'', Budapest, 1913. (Klny. Hittud. Folyóir.)
* ''Katolikus hitvédelem. Katolikus vallástan'', 2. kiadásː Budapest, 1913. -
* ''Summarium theologiae dogmaticae'', Budapest, 1922.
* ''Dogmatika I–II. – a katolikus hitigazságok rendszere'', Budapest, 1922–1923. (1947-ig 4 kiadás, reprint: Pax International Kiadó, 2008.)
* ''A bölcselet elemei Szt Tamás alapján'', Budapest, 1927.
* ''Characterológia és aristotelesi metafizika'', Budapest, 1927.
* ''Prohászka Ottokár emlékezete'', Budapest, 1928.
* ''Az Ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok'', Budapest, 1928.
* (szerk.) ''Prohászka Ottokár összegyűjt. munkái. 1-25. köt. S.a.r. Uo., 1928-29.
 
* ''Az Ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok'', Budapest, 1928.
* ''Prohászka pályája. Élet- és jellemrajz'', Budapest, 1929.
 
* ''Emlékkv. Szt Imre hg. 900 é. jubileumára. Szerk. Balanyi Györggyel. Uo., 1930.
* (szerk.) ''Élet kenyere. Az Oltárisztség imádása. Írta Prohászka Ottokár. Összeáll. Uo., 1930. (fr-ul és ném-ül Uo., 1938)
 
* ''Zubriczky Aladár emlékezete'', Budapest, 1931.
* ''Eszmék és eszmények. Összegyűjtött dolgozatok, előadások, beszédek 1928–1932'', Budapest, 1932.
* (szerk.) ''Szentek élete az év minden napjára. 1-4. köt. Szerk. Uo., 1932-33. -
 
* ''Krisztus. 10 előadás'', Budapest, 1932. (Szent István könyvek-sorozat 100-101; és Isten országa-sorozat 1., Budapest, 1934)
* ''A házasság. 10 előadás'', Budapest, 1933. (Uaz 109. és 2-4. kiad. Isten országa. Uo., 1940)
* ''Korunk szentjei'', Budapest, 1938.
* ''Magyar életerő'', Budapest, 1939. (Korszerű m. kv-ek 1.)
* ''Titok és tud.tudományok'', Uo.Budapest, 1940.
 
* ''Titkok tudománya. Korszerű hittud.hittudományi dolgozatok'', Budapest, 1940.
 
* ''Logikák és logika'', Budapest, 1941. (Ért-ek a fil. és társad. tud-ok köréből V. 6.), elektronikus elérésː [http://real-eod.mtak.hu/744/ Real-eod.]
* ''Titok és tud. Uo., 1940.
* ''Titkok tudománya. Korszerű hittud. dolgozatok'', Budapest, 1940.
* ''Logikák és logika'', Budapest, 1941. (Ért-ek a fil. és társad. tud-ok köréből V. 6.)
* ''Életem. Emlékezések'', Budapest, 1942.
 
=== SzerkesztettMásokkal köteteiközösen írt művei ===
* ''Imádságos kv. a tanulóifj. számára. Sík Sándorral. Uo., 1913. (1949-ig 11 kiadás)
* ''Emlékkv. Szt Imre hg. 900 é. jubileumára. Szerk. Balanyi Györggyel. Uo., 1930.
* ''Az apostolok öröksége'' (Dömötör Istvánnal közösen). Uo., 1940. (Actio Catholica 76.)
 
* ''Iránytű'', írta Prohászka Ottokár, Budapest, 1940. (Prohászka összegyűjtött művei 22. kötetei is)
=== Szerkesztett művei ===
* ''Aquinói Szt. Tamás szemelvényekben'' (magyarul és latinul), Budapest, 1943.
* (szerk.) ''Prohászka Ottokár összegyűjt. munkái. 1-25. köt. S.a.r. Uo., 1928-29.
* (szerk.) ''Élet kenyere. Az Oltárisztség imádása. Írta Prohászka Ottokár. Összeáll. Uo., 1930. (fr-ul és ném-ül Uo., 1938)
* (szerk.) ''Szentek élete az év minden napjára. 1-4. köt. Szerk. Uo., 1932-33. -
* (szerk.) ''Iránytű'', írta Prohászka Ottokár, Budapest, 1940. (Prohászka összegyűjtött művei 22. kötetei is)
 
=== Fordításai ===
* ''A nemi élet etikája. Írta F. W. Foerster. Ford. Uo., 1909.
* ''Élet és jellem'', írta: F. W. Foerster, Budapest, 1934.
* ''Aquinói Szt. Tamás szemelvényekben'' (magyarul és latinul), Budapest, 1943.
 
=== Kéziratban maradt művei ===
* ''Istenhez Istenben felnőtt imádságoskönyve'', 1950
 
, Budapest, 1941.
 
* ''Dogmatika – a katolikus hitigazságok rendszere'', Budapest, Szent István Társulat, 2. kiadásː 1937 (reprint: Pax International Kiadó, 2008.)
* [http://real-eod.mtak.hu/744/ ''Logikák és logika''], Budapest, 1941.
 
== Jegyzetek ==
138 684

szerkesztés