„Szexuális erőszak (bűncselekmény)” változatai közötti eltérés

új Btk-re frissítés
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
(→‎Története: erőszakos közösülés vs. szemérem elleni erőszak)
(új Btk-re frissítés)
{{Elavult tartalom}}
{{Büntetőjog különös rész}}
AzA '''erőszakosszexuális közösüléserőszak''' akkor valósul meg, ha valakit erőszakkal vagy az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel közösülésreszexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerítenek, vagy védekezésre, akaratnyilvánításra képtelen ember állapotát közösülésreszexuális cselekményre használják fel. AzA erőszakosszexuális közösüléserőszak a nemi [[erkölcs]]élet elleni,szabadsága szexuálisés szabadsága nemi erkölcs elleni [[bűncselekmény]]ek körébe tartozik. A szexuális kapcsolat során hiányzik a partnerek konszenzusa, illetve olyan partnerek között létesül szexuális kapcsolat, mely eleve nélkülözi a konszenzus-képességet.
[[Fájl:Rape of the Sabine Women.jpg|bélyegkép|200px|[[A szabin nők elrablása]], [[1582]]-ben, [[Giambologna]] által készített szobor]]
 
Szintén ezen 20. századi időszakra tehető, amikor kikerült a törvényekből a „házassági életközösségen kívüli” megszorítás, azelőtt ugyanis a házasság alatt történt szexuális erőszak nem számított erőszakos közösülésnek. Magyarországon ez is 1997-ben változott meg.
 
[[2013]]-ig a magyar jog elválasztotta az ''erőszakos közösülést'' a ''szemérem elleni erőszaktól'': míg az előbbi akkor volt megállapítható, ha jogi értelemben közösülés valósult meg (a férfi hímvesszője a női szeméremajkakkal érintkezett), minden más szexuális cselekmény esetén az utóbbi volt megállapítható. Ebből következően erőszakos közösülés csak eltérő nemű passzív alany és tettes esetén volt megállapítható, azonos nemű személyek között a szemérem elleni erőszak volt megállapítható. A két bűncselekmény büntetési tételei nem tértek el.
 
A nemi erőszakkal összekapcsolható számos, világszerte komoly jogi procedúrát kiváltó vita: mivel a nemi erőszak esetében a nőknél fennállhat a teherbe esés veszélye, s mint nem kívánt terhesség megszakítható-e? Komoly problémákat azon országokban vet fel, ahol törvény tiltja az abortuszt. Egyes politikai szervezetek, melyek ellenzik az abortuszt ugyan, ilyen esetekben mégis kivételt készek tenni.
 
== Magyar szabályozás ==
[[19782012]]. évi IVC. törvény
 
''197. § (1) AkiSzexuális mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntetteterőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő., aki''
 
''a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el,''
''(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha''
 
''b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel.''
''a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,''
 
''(2) Szexuális erőszakot követ el az is, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő, aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet.''
''b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll,''
 
''(23) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt''
''c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek.''
 
''a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el,''
''(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti erőszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.''
 
''b) az elkövető a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére követi el, vagy''
 
''c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnekkövetik el.''
 
''(4) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,''
 
''a) aki az (1) bekezdés a) pontjában vagy a (3) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére követi el, vagy''
 
''(3b) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (23) bekezdés a) pontjapontjában szerintimeghatározott erőszakos közösülésbűncselekmény a (23) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.''
 
''(5) Aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.''
 
=== Passzív alany ===
A [[passzív alany]] – a bűncselekmény sértettje – kortól és nemtől függetlenül bárki lehet (férfi és nő); nem szükséges az sem, hogy a passzív alany és a tettes eltérő nemű legyen.
Nő ellen csak férfi követheti el, férfi ellen csak nő. Az [[angolszász jog]]rendszer azonban az erőszakos közösülésnél nem kívánja meg, hogy a passzív alany és a tettes különböző nemű legyen, a férfi férfi által és a nő nő által történő megerőszakolását is erőszakos közösülésnek tekinti. Ennek okait a következő részben olvashatjuk.
 
=== Elkövetési magatartás ===
Az [[elkövetési magatartás]]nak két fordulata van, melyeknek meg kell valósulnia: a közösülésreszexuális kényszerítésnekcselekményre vagy annak eltűrésére kényszerítés és a közösülésreszexuális felhasználásnakcselekményre felhasználás. Mindkét magatartás közös eleme a közösülés''szexuális cselekmény'' fogalma, melyamelyet fogalomnála [[Btk]]. így határoz eltérmeg: "a köznapiközösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, biológiaiamely ésa joginemi jelentésvágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul (459. § 27.).
 
Biológiai értelemben közösülés alatt azt a nemi aktust értjük, amikor a férfi nemi szerve részben vagy egészben behatol a nő nemi szervébe, és amely következtében [[magömlés]] is bekövetkezik. A [[büntetőjog]] a közösülés befejezettségéhez kevesebb feltételt kíván meg: megtörténik a közösülés, ha közösülési szándékkal a nemi szervek érintkezése megtörténik, a férfi hímvesszője a női szeméremajkakkal érintkezik. Így magyarázható, hogy nemileg fejletlen életkorú passzív alany sérelmére is el lehet követni a bűncselekményt. Az angolszász jog nem a nemi szervek érintkezését kívánja meg az erőszakos közösüléshez, hanem egyrészt elegendőnek tartja, a hímvessző az anusszal érintezik, illetve ha ujjal vagy műpénisszel érintkezik az anusz, illetve a szeméremajkak.
 
Súlyosan szeméremsértő a cselekmény, ha az a társadalom tagjainak nemi vonatkozású erkölcsi érzését sérti. A szeméremsértő cselekménynek "súlyosnak" kell lennie, mert ha ez nem valósul meg, úgy csak a sértett becsületét sértheti a cselekmény (például egy személy megcsókolása, átkarolása, mellének megfogása nem tekinthető súlyosan szeméremsértő cselekménynek). Továbbá a cselekménynek a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére kell szolgálnia: szexuális indítékból, célból követik el a bűncselekményt. Szexuális cselekmény lehet különböző nemű személyek vagy azonos nemű személyek között, illetve embernek önmagával vagy embernek állattal.
[[Büntetőjog]] a közösülés befejezettségéhez kevesebb feltételt kíván meg: megtörténik a közösülés, ha közösülési szándékkal a nemi szervek érintkezése megtörténik, a férfi hímvesszője a női szeméremajkakkal érintkezik. Így magyarázható, hogy nemileg fejletlen életkorú passzív alany sérelmére is el lehet követni a bűncselekményt.
 
Az angolszász jog nem a nemi szervek érintkezését kívánja meg az erőszakos közösüléshez, hanem egyrészt elegendőnek tartja, a hímvessző az anusszal érintezik, illetve ha ujjal vagy műpénisszel érintkezik az anusz, illetve a szeméremajkak. Így érthető meg, hogy férfi férfival szemben is és nő nővel szemben is elkövetheti a [[bűncselekmény]]t. A magyar szabályozás az utóbb említett szexuális cselekményeket a szemérem elleni erőszak körében bünteti, hasonló büntetési tételekkel mint az erőszakos közösülésnél.
A közösülésszexuális cselekmény megtörténte mellett feltétel, hogy arra kényszerítés hatása miatt kerüljön sor, mely kényszerítés alatt olyan tevékenységet értünk, mely alkalmas a sértett komoly ellenállásának leküzdésében, és amelynek eredményeképpen a sértett képtelen valódi akaratának megfelelő magatartás tanúsítására.
 
Ha akaratnyilvánításra, védekezésre képtelen személlyel szemben követik el a bűncselekményt, úgy a kényszerítés nem feltétel, a bűncselekmény a közösülésselszexuális cselekménnyel megvalósul.
 
=== Elkövetési mód ===
 
AzA erőszakosszexuális közösülés vagyerőszak erőszakkal valósulhat meg, vagy fenyegetéssel, mely a kényszerítés, mint elkövetési magatartás során kerül kifejtésre. Erőszak valamely személyre közvetlenül ható olyan fizikai erő kifejtése, amely az ellenállást megtöri. Beszélhetünk:
* akaratot hajlító erőszakról – vis compulsiva
* akaratot megtörő erőszakról – vis absoluta
AzA erőszakosszexuális közösülésnélerőszaknál a feltétel az akaratot megtörő erőszak.
 
AzA erőszakosszexuális közösüléserőszak másik módja az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetés, mely olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, mely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. A fenyegetésnek élet vagy testi épség ellen kell irányulnia, dolog elleni nem lehet (például a szoba berendezéseinek összetörésével való fenyegetés nem elegendő ahhoz, hogyha a fenyegetés hatására közösülésszexuális cselekmény történik, utólag aza szexuális erőszakos közösüléserőszak megállapítható legyen). Ez utóbbi esetben [[szexuális kényszerítés]] megállapítására van lehetőség. A fenyegetés bárki ellen irányulhat, nem kötelező a megerőszakolandóra vonatkoznia. Közvetlennek kell lennie, tehát a fenyegetésnek jelen lévő ember ellen kell irányulnia, vagy jelen nem lévő ember ellen kell irányulnia, ilyenkor akkor közvetlen a fenyegetés, ha a kilátásba helyezett hátrány előbb következik be, mint ahogy a sértett a fenyegettfenyegetett helyzetből szabadulni tudna (nem közvetlen fenyegetés pl.: „-Ha„Ha nem fekszel le velem, 1 hónap múlva megölöm az öcsédet!”)
 
Védekezésre képtelenség: a sértett nem képes fizikai ellenállást kifejteni (például rokkant, nem tud mozogni stb.). Megdönthetetlen vélelem szól amellett, hogy a 12. életév alatti személy védekezésre képtelen.
 
Akaratnyilvánításra képtelenség: sértett pszichikailag képtelen a védekezésre. Ez lehet átmeneti ájultság, alvás, ittasság, kábultság, és lehet állandó jellegű is például kóros elmeállapot. [[Kóros elmeállapot]]nál vizsgálandó, hogy a sértett korlátozott beszámítási képességgel rendelkezik-e – ekkor bűncselekmény nem történik, vagy beszámítási képességének teljes hiánya állapítható meg – ekkor azt kell vizsgálni, hogy a szexuális cselekmények vonatkozásában kell-e akaratnyilvánításra képtelennek tekinteni. Ha a szexuális kapcsolat kialakítására való képessége megvan, úgy a vele közösülőszexuális cselekmény megvalósító személy nem követi el aza erőszakosszexuális közösülésterőszakot.
 
Y. beszámítási képesség nélküli, kóros elmeállapotú közösülszexuális cselekményt valósít meg:
:: X. egészséges elmeállapotú 14 éven felülivel: vizsgálni kell a szexuális kapcsolatra vonatkozó akaratnyilvánítását Y. kóros elmeállapotúnak,
:::: ha megvan: nem bűncselekmény
:::: ha nincs: X. bűncselekményt követett el
 
=== A bűncselekmény elkövetője ===
Az elkövető bárki lehet, aki a sértettől eltérő nemű és rendelkezik közösülési képességgel. Az angolszász jogbanakár a sértettel azonos nemű személy is. lehet az elkövető.
 
A bűncselekmény csak szándékosan követhető el.
* Alice Miller: ''A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása'', Ford. Pető Katalin, Budapest, Osiris Kiadó, 2002
* Alice Miller: ''Kezdetben volt a nevelés'', Ford. Fischer Eszter, Budapest, Pont Kiadó, 2002.
* [httphttps://wwwugyintezes.magyarorszag.hu/allampolgar/ugyek/buncsjogorv410006/csaladbun420012/eroszakoskoz20060627420013/Hazassag_csalad_ifjusag_nemi_erkolcs_elleni_buncselekmenye.html?ugy=eroszakoskoz.html Az „erőszakos közösülés, szemérem elleni„szexuális erőszak” jogszabályi értelmezése a Magyarország.hu-n]
 
{{DEFAULTSORT:Ero~szakosko~zo~su~les}}
 
[[Kategória:Büntetőjog]]