„Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
A [[székelyudvarhely]]i [[Kálvinizmus|református]] kollégium a város főterén épült föl [[1780]] és [[1781]] között két részre osztva az egykori Piacteret : az Alsó-Piactérre (az egykori Batthyány térre, a mai Szabadság térre) és a Felső-Piactérre (az egykori Deák térre, a későbbi Gabonapiacra avagy a ''Patkó''ra, a mai Márton Áron térre). A kollégium építtetője [[Backamadarasi Kis Gergely|Backamadarasi Kiss Gergely]] ([[1737]]–[[1787]]), a neves rektor-professzor volt, akinek ''KG'' monogramja a főtéri református templom nyugatra néző cserépfedelén olvasható az ''1781''-es évszám kíséretében.
[[Fájl:BMKG facade entrance from alley.JPG|thumb|Új kollégium bejárati homlokzata]] [[Fájl:BMKG east facade.jpg|thumb|Új kollégium keleti homlokzata]]
 
==Története==
[[I. Apafi Mihály|Apafi Mihály]] erdélyi fejedelem kancellárja hagyatéklevelet írt : ''„Én [[Bethlen János (főispán)|Bethlen János]] szemem elött viselvén, hogy az [[Isten]] a világi mulandó jókban csak sáfárrá tett, [[keresztyén]] kötelességünk akarván vékony tehetségem szerént felelni, testamentumomban hattam volt az udvarhelyi orthodoxa scolának 1000 aranyat...”''
Az alapítványt nemsokára megerősíti a fejedelem, majd pedig a nagyenyedi Zsinat.
[[1670]]-ben a protestáns erdélyi főnemesség képviselője, gróf Bethlen János, a [[frankfurt]]i egyetem végzettje, Erdély kancellárja, [[Udvarhelyszék (történelmi)|Udvarhelyszék]] főkapitánya ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális (elemi fokú) iskola gimnáziumi rangra emelésére. Ugyanakkor természetbeni juttatások adományozásával (majorsággal, búzával) is segítette az új középiskolát. A Kollégium társalapítójának tekinthető gróf Bethlen János fia, gróf [[Bethlen Miklós (kancellár)|Bethlen Miklós]] is, aki az intézmény „Bethlen-adományból” kialakuló könyvtárát jelentősen kibővítette. Bethlen János és Miklós dolgozták ki a Kollégium alapszabályzatát is, amelyet ''XI Canon''ba foglaltak össze.
Az 1670 és [[1900]] közötti időszakban a Kollégium 43 gondnokából 15 személy a kollégium-alapító [[Bethlen család]] tagja, a 43. gondnok pedig [[Ugron János]] főnemes, [[Udvarhely vármegye]] alispánja volt.
[[1716]]-ban gróf [[Bethlen Dávid]] „''ajándékozott egy nagy pecsétnyomót a kollégium számára, amelynek lapján egy rózsabokor van bevésve és körül e szavak : „Per spinas ad rosas''”. ''Ezeket köríti egy szájában könyvet tartó kígyó, s kereken ez írat van : Sigillum gymnazii ref. Bethleniano - Udvarhlyjensis.”
A Kollégium másik jelentős gondnoka id. gróf [[Bethlen János (politikus)|Bethlen János]], aki [[1848]]-ban a székelység egyik vezéregyénisége volt.
 
[[Bartha Miklós]],
[[Benedek Elek (író)|Benedek Elek]],
[[Derzsi Kovács Ferenc]],
[[Fülöp Áron]],
[[Vajda Ferenc (református lelkész)|Vajda Ferenc]],
[[Dávid László (református lelkész)|Dávid László]],
[[Bene József]],
[[Rajk László (politikus)|Rajk László]],
[[Szabó Árpád]],
id. [[Hermann Gusztáv]],