„Ókori görög vallás” változatai közötti eltérés

Az istenek akaratának kifürkészésére az orákulumokat alkalmazták. Ezek között leghíresebbek a Zeusz orákulumok [[Dodona|Dódoné]]ban, [[Épeirosz]]ban. Itt a pap a szent tölgyfa usogásából, a galambok turbékolásából és repüléséből próbálta megfejteni Zeusz akaratát. {{refhely|Nanovfszky György: Vallástörténeti olvasókönyv, 2008}}
 
Az ókorban a [[delphoi]] jósda örvendett a legnagyobb tekintélynek. Az orákulumhoz igazodott minden: kultusz, naptár, politika, törvényhozás, szokás és gyarmatosítás, de mindenféle magánügy is.{{refhely|Nanovfszky György: Vallástörténeti olvasókönyv}} ''Pythia'' {{wd|Q220344}}, a jósnő adott felvilágosítást. Oldalánál ott állt a próféta, aki azokat a kérdéseket továbbította, amelyeket Püthiának tettek fel. Ő nehezen érthetően és összefüggéstelenül közölte sugallatait a jelenlévőkkel. Apolló papjai ezeket a tagolatlan sugallatokat metrikus (hexameteres) formába öntve, rendszerint többértelmű bölcs mondásokat faragtak, amelyeket aztán kihirdettek. {{refhely|Nanovfszky György: Vallástörténeti olvasókönyv, 2008}}
 
Püthián kívül ismert volt még Szibilla is, akinek a [[cumae]]i Szibilla-barlangban, a régi itáliai görög gyarmaton (''kb. Kr. e. 5. század'') volt a székhelye. {{refhely|Nanovfszky György: Vallástörténeti olvasókönyv, 2008}}