„Harmadik Birodalom” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
[[1938]]. augusztus 1-jén új házassági törvény lépett életbe, amely számos fontos pontjában egészen új álláspontot foglal el a házasságkötést és válást illetően. Különösen említésre méltó és a nemzetiszocialista jogi és eljárási felfogásra jellemző az 55. §., amely a házassági életközösség ún. "ziláltságát" ("Zerrüttung") tárgyalja s az eljárási gyakorlatban és a jogi irodalomban már számos példát szolgáltatott arra, milyen nehezére esik még a megelőző formalisztikus jogi felfogásnak a nemzetiszocialista jog életteljes és észszerű álláspontját megérteni. A "Schwarze Korps" idevágóan számos jellemző esetet közölt (például 1939. március 16-án).
 
A német jogi akadémia ("Akademie für Deutsches Recht") egy emlékiratban állást foglalt az örökösödési jog új szabályozása érdekében. E szerint a jövőben a törvényes rokoni öröklés lezáródnék a nagyszülőkkel és leszármazóikkal s a házasságon kívül született gyermekek örökösödési joga kedvezőbbé válnék.
 
A gyógyászat terén az összes gyógyító hivatásokat megtisztították a világnézetileg, politikailag és erkölcsileg meg nem felelő elemektől. Az előzetesen érvényben volt gyógyítási szabadság elvileg módot nyújtott a hivatás- és iparszerű gyógykezelésre bárkinek, előismeretek, kiképzés és szakvizsgálat nélkül is. Ezt az állapotot szünteti meg az 1939. február 17-i törvény "a gyógyászat javadalmazás nélküli hivatásszerű gyakorlásáról". Bizonyos feltételek mellett azonban a gyógyászatban jártas emberek előzetes vizsgák, stb. nélkül is tevékenykedhetnek. Itt is, mint mindenütt a nemzetiszocialista államban nem a formális szempont a döntő, hanem a beigazolt hozzáértés.
Névtelen felhasználó