„Weöres Sándor” változatai közötti eltérés

 
* '''''Szent Miklós'''''. Budapest, 1992
* '''''Weöres Sándor diákkori versesfüzete, iskolai dolgozata, levelei'''''; Hazánk, Győr, 1992
* Domokos Mátyás (szerk.): '''''Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai.'''''; [[Szépirodalmiszerk. Kiadó]]Domokos Mátyás; Szépirodalmi, BudapestBp., 1993
* '''''Szó és kép'''''. Pesti Szalon, Budapest, 1993
* '''''Weöres Sándor titkai. Károlyi Amy és Weöres Sándor kéziratos verseskönyve, 1947-1948'''''; szerk., előszó, jegyz. Szigethy Gábor; Cserépfalvi, Bp., 1993
* '''''Fantaisie orientale'''''. Borda Antikvárium, Budapest, 1994
* '''''Párhuzamos napló. Weöres Sándor és [[Nyisztor Zoltán]] keleti útja'''''; összeáll., szöveggond., utószó Steinert Ágota; Terebess, Bp., 1998
* '''''Priapos'''''. ''Pajzán versek''. Helikon, Budapest, 2001
* '''''Octopus, avagy Szent György és a Sárkány históriája.''''' ''Tragikomédia öt felvonásban, két részben''. Balassi Kiadó-[[Katona József Színház (Budapest)|Katona József Színház]], Budapest, 2002
* '''''Holdaskönyv''''' ([[Pásztor Béla (költő)|Pásztor Bélával]]). Napkút Kiadó, Budapest, 2004
* '''''Színjátékok'''.'' Argumentum Kiadó, Budapest, 2005
* '''''ElhagyottAz versekéjszaka csodái'';''' HelikonTericum, KiadóBp., 2013.2009
* '''''Elhagyott versek'''''; Helikon Kiadó, Bp., 2013
'''Életműkiadások:'''
 
* '''''Egybegyűjtött írások III.''''' Magvető Kiadó, Budapest, 1975
* '''''Egybegyűjtött írások'''''. ''Versek, kisebb prózai írások''. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003
* '''''Egybegyűjtött színjátékok'''''; Helikon, Bp., 2011 (''Egybegyűjtött művek'')
* '''''Egybegyűjtött prózai írások'''''; sajtó alá rend. Steinert Ágota; Helikon, Bp., 2011 (''Egybegyűjtött művek'')
* '''''Egybegyűjtött költemények, 1-3.'''''; Helikon, Bp., 2013 (''Egybegyűjtött művek'')
 
'''Válogatások:'''
* '''''Sok tünemény'''''. ''Válogatott versek''. Pesti Szalon, Budapest, 1993
* '''''Weöres Sándor válogatott versei I-III.''''' Unikornis Kiadó, Budapest, 1996
* '''''100 Weöres. Weöres Sándor verseiből'''''; vál. Steinert Ágota; Emberi Erőforrások Minisztériuma–Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium–Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Bp., 2013
* '''''Füves könyv'''''; vál., szerk., sajtó alá rend. Steinert Ágota; Helikon, Bp., 2013
* '''''Kutyafülű Aladár. Válogatás a költő legszebb gyermekverseiből századik születésnapja alkalmából'''''; szerk. Steinert Ágota; Holnap, Bp., 2013
* '''''Szerelmes verseim'''''; vál., szerk., sajtó alá rend. Steinert Ágota; Helikon, Bp., 2014
* '''''Éren-nádon. Versek, mondókák állatokról'''''; vál., szerk., sajtó alá rend. Steinert Ágota; Helikon, Bp., 2014
* '''''Köszöntlek, karácsony'''''; vál., szerk. Jeneiné Somogyi Judit; Lazi, Szeged, 2016
* '''''Rapszódia a kivívott szabadságról'''''; vál., szerk., sajtó alá rend. Steinert Ágota; Helikon, Bp., 2016
 
=== Műfordítások ===
* ''A lélek idézése. Műfordítások.'' [[Európa Könyvkiadó]], Budapest, 1958
* ''Egybegyűjtött műfordítások.'' Magvető Kiadó, Budapest, 1976
* ''Egybegyűjtött műfordítások, 1-4.''; Helikon, Bp., 2011-2012 (''Egybegyűjtött művek'')
</div></div>
 
 
* Zimáné Lengyel Vera (szerk.): ''Weöres Sándor. Bibliográfia.'' [[Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár]], Budapest, 1979
* ''Weöres Sándor. Ajánló bibliográfia gyerekeknek a költő 70. születésnapjára''; összeáll. Harangozó Attiláné; Megyei Könyvtár, Debrecen, 1983
* Szekér Zsuzsa (szerk.): ''Weöres Sándor. Válogatott bibliográfia.'' Zala Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1988
* Orosz Enikő (szerk.): ''90 éve született Weöres Sándor. Ajánló bibliográfia gyerekeknek.'' Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen, 2003
 
[[1977]]
* A. Molnár Ildikó: ''Weöres Sándor költői nyelvének hangtanából''; ELTE, Bp., 1977 (''Nyelvtudományi dolgozatok'')
* Bata Imre: ''Gondolatok csillagszerű gravitációja. Weöres Sándor költészetéről.'' Literatura, 1977/3–4.
* [[Domokos Mátyás]]: ''Képzelt beszélgetés Weöres Sándorral.'' [[Kortárs (folyóirat)|Kortárs]], 1977/5.
 
[[1984]]
* ''Weöres Sándor és Károlyi Amy élete képekben''; összeáll. Károlyi Amy, képanyag Moldován Domokos; Magvető, Bp., 1984
* [[Bori Imre]]: ''A látomások költészete: Weöres Sándor'' = Uő.: ''Bori Imre huszonöt tanulmánya.'' Forum, Újvidék, 1984, 447–495.
 
[[1993]]
* Benkő Attila–[[Tüskés Tibor]] (szerk.): ''Weörestől Weöresről. Vallomások, visszaemlékezések, antológia.'' Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993
* Domokos Mátyás (szerk.): ''Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai.'' [[Szépirodalmi Kiadó]], Budapest, 1993
* Nagy L. János: ''A szerkezet jelentése felé.'' [[Magyar Nyelvőr]], 1993/3.
* Papp János: ''Weöres Sándor költeményeinek idegen nyelvű fordításai és kiadásai.'' Vasi Szemle, 1993/4.
* Nagy L. János: ''Egysoros ötletek univerzuma'' [Weöres Sándor: Egysoros versek] = [[Szathmári István]] (szerk.): Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 109–129.
* Nagy L. János: ''Egysorosok és illusztrációk'' [Weöres Sándor: Egysoros versek] = Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 130–138.
* Steinert Ágota (szerk): ''A keleti út. Párhuzamos útinaplók'' [Weöres Sándor és [[Nyisztor Zoltán]]]. [[Terebess Gábor|Terebess]], Budapest, 1998
 
[[1999]]
[[2002]]
* [[Domokos Mátyás]]: ''A porlepte énekes. Weöres Sándorról.'' Nap Kiadó, Budapest, 2002
* Balogh Kinga: ''A véges és a végtelen egymásba fonódása. Szellemi kalandozás Weöres Sándor: Talizmán című verse kapcsán''; Bába, Szeged, 2002
* Kecskés András: ''Sármányfuvola, báránycitera. Weöres Sándor ütemmérő verstípusa.'' Életünk, 2002/4.
* Tóth Péter: ''Felemás számvetés. Tények, kérdések Weöres Sándor utóéletével kapcsolatban.'' Vasi Szemle, 2002/5.
[[2003]]
* [[Domokos Mátyás]] (szerk.): ''Öröklét. In memoriam Weöres Sándor.'' Nap Kiadó, Budapest, 2003
* Nagy L. János: ''A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében''; Akadémiai, Bp., 2003
* Lőcsei Péter: ''Inkvizíció, nyúzás, iskolabetegség. Weöres Sándor a középiskolák útvesztőiben.'' Magyartanítás, 2003/5.
* Lőcsei Péter: ''Weöres-mozaikok I. Adalékok Weöres Sándor költői indulásához.'' Vasi Szemle, 2003/5.
* [[Tüskés Tibor]]: ''A határtalan énekese. Írások Weöres Sándorról.'' Masszi Kiadó, Budapest, 2003
* Tüskés Tibor (szerk.): ''Weöres és Pécs. Vallomások, dokumentumok, emlékek.'' Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs, 2003
* Újvári Edit: ''"A mindenség hullámzó nászruhád". Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében''; JGYF, Szeged, 2004 (''PhD'')
 
[[2004]]
[[2008]]
* Lőcsei Péter: ''Weöres-mozaikok XVIII. Kiadatlan levelek Weöres Sándor „levelesládájából”.'' Vasi Szemle, 2008/5.
* Tarján Tamás: ''Weöres Sándor: Psyché''; Akkord, Bp., 2008 (''Talentum műelemzések'')
 
[[2009]]
* Ősi János: [http://epa.oszk.hu/00000/00016/00142/090216.htm ''Csak így lehetett. Weöres Sándor prózakölteményei''] Új Forrás, 2009/2.
2010
 
Ferencziné Ács Ildikó: ''Gyermekversek muzsikája. Weöres Sándor költemények a gyermekkari irodalomban''; Bessenyei, Nyíregyháza, 2010 (''Mesterfüzetek'')
 
2011
 
Büky László: ''Stílusmagatartási formák Füst Milán és Weöres Sándor költői nyelvében''; SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2011
 
[[2013]]
* Fenyvesi Félix Lajos: ''Hódolat W. S. mesternek''; Napkút, Bp., 2013
* Kenyeres Zoltán: ''Weöres Sándor''; Kossuth, Bp., 2013
* ''Kinyílnak az Egysorosok. Középiskolások gondolatai Weöres-versekről''; szerk. Jordán Gergely; Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Baja, 2013
* ''Valse triste. A Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga''; szerk. Fűzfa Balázs; Savaria University Press, Szombathely, 2013 (''A tizenkét legszebb magyar vers'')
* Harmath Artemisz: ''Szüntelen jóvátétel. Újraolvasni Weörest.'' Helikon Kiadó, Budapest, 2013
* Urfi Péter: [http://magyarnarancs.hu/konyv/nem-rola-szol-hanem-rolunk-85316 ''„Nem róla szól, hanem rólunk” - Schein Gábor Weöres Sándorról''] Magyar Narancs, 2013/25.
2014
 
Alföldy Jenő: ''Két költő. Tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról''; Orpheusz, Bp., 2014
 
Bartal Mária: ''Áthangzások. Weöres Sándor mítoszpoétikája''; Pesti Kalligram, Bp., 2014
 
Géher István László: ''Dekonstruált ritmika. A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendje Weöres Sándor Magyar etűdök-verseinek 1. sorozatában''; Ráció, Bp., 2014
 
Lőcsei Péter: ''Weöres-mozaik. Dokumentumok, tanulmányok, beszélgetések''; Magyar Nyugat, Vasszilvágy, 2014
 
Nagy L. János: ''Hullámok a Weöres-tengerből. Válogatás Weöres-tanulmányaimból. Egyetemi tankönyv''; SZEK JGYF, Szeged, 2014
 
Ócsai Éva: ''Intertextualitás Weöres Sándor színjátékaiban''; Kijárat, Bp., 2014
 
''"Tánc volnék, mely önmagát lejti". Tanulmányok Weöres Sándorról''; szerk. Bartal Mária, Kulcsár-Szabó Zoltán, Palkó Gábor; PIM, Bp., 2014 (''PIM studiolo'')
 
[[2015]]
* Pataky Adrienn: [http://www.kortarsonline.hu/2015/04/irodalom-huncut-rokussagok/26882 ''Huncut rókusságok. Weöres Sándor: Priapos''] Kortárs Online, 2015. április 29.
* Boros Oszkár: ''"Weöresiáda". A líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében''; Ráció, Bp., 2015 (''Művek, értelmezések, elméletek'')
*
* 2016
* ''"Liebe Linda, kedves Lajos!". Hommage à Weöres Sándor''; szerk. Bokányi Péter; Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság, Hévíz, 2016
* Csekő Krisztina: ''Színház ég és föld között. A dramatikus létértelmezés játékai. Weöres Sándor drámái és színháza''; Meritum, Solymár, 2016
</div></div>
 
* [http://web.tvnetwork.hu/vidaa/books/ws/ Weöres Sándor verseiből (''Holdaskönyv''; ''Tündérversek''; ''Rózsa, rózsa, rengeteg'')]
* {{PORT.hu-person|19481|Weöres Sándor}}
* ''Weöres Sándor 70. születésnapjára''; összeáll., szerk. Szederkényi Ervin; Pécsi Szikra, Pécs, 1983
{{Nemzetközi katalógusok}}
{{Magyar Örökség díj 1995–2000}}