„Tarski-féle T-séma” változatai közötti eltérés

 
==Néhány metatétel==
'''Tétel''' - ''Tarski demdefiniálhatósági tétele''
*Ha a tárgynyelv tartalmazza a [[természetes szám]]ok végtelen struktúráját, akkor levezethető a T-séma egy esetének negációja, azaz létezik olyan '''S''' tárgynyelvi mondat, melyre a következő kijelentés metanyelvi tétel:
:Az ''(S)'' mondat akkor és csak akkor ''igaz'', ha ''nem P''
*Ha eközben a tárgyelméletmetaelmélet ellentmondásmentes, akkor az ''igazság'' definíciója nem szerkeszthető meg.
Vegyük észre, hogy az első esetben megjelenő paradox jelentésű tétel nem más, mint [[a hazug paradoxona]] a formális nyelvben.
 
'''Tétel''' - ''Tarski definiálhatósági tétele''
*Ha a tárgynyelv nem tartalmazza a természetes számok végtelen struktúráját, akkor a T-séma minden esete levezethető, és az ''igazság fogalma'' ellentmondásmentes tárgyelmélet esetén is megszerkeszthető.
Ez pedig a hazug paradoxonának feloldása a legegyszerűbb tárgyelméletek esetén.
 
Messzemenő párhuzamot vélhetünk felfedezni [[Kurt Gödel|Gödel]] első nemteljességi tételéveltétele és a nemdefiniálhatósági tétel között. A negatív eredményt mindkét esetben a hazug paradoxonának [[antinómia|antinómiaként]] való fellépése okozza.
 
==Felhasznált irodalom==