Főmenü megnyitása

Módosítások

nincs szerkesztési összefoglaló
A '''vendkérdés''' a [[magyarországi szlovének|magyarországi szlovénok (vendek)]] körül kialakult teória, mely a [[magyarország]]i nemzetiség valóban szlovén, vagy éppen ellenkező származását fejtegeti. Az ügy tudományos jellegét teljesen elvesztette a [[trianoni békeszerződés]] óta, viszont szorosan összefügg a [[nacionalizmus]]sal, a szélsőséges revízióval, a [[sovinizmus]]sal és a [[sztálinizmus]]sal (jugoszláv-ellenes irányultságot tekintve). A legfelső magyar politikai körök – akik Trianon ügyét olykor az ellenzék elnémítására használták –, igyekeztek a békecsinálók és a nemzetiség előtt is igazolni, hogy nincs szó még csak szláv népről sem, ez alapján az összdélszláv eszméket hirdető [[Jugoszlávia|Jugoszláviának]] nincs joga a [[Muravidék]] birtoklására, ahol [[vend nyelv|vend (prekmurjei) nyelvet]] beszélő szlovénok élnek.
 
Legfőbb képviselője a ''vend nem szlovén'' elképzelésnek [[Mikola Sándor]] matematika-fizika tanár. [[Angyal Endre]] szerint Mikola áltudományos tevékenysége, amit a nyelvészet és történelemtudomány területén kell szakértelem híján végzett a magyarországi sovinizmus egyik mintapéldáját adja, árnyékot vetve Mikola amúgy komoly, tudományos fizikai munkásságára.
 
A vendkérdéshez számos egymástól eltérő elmélet kapcsolódik. Az egyetlen közös bennük, hogy mindegyik igyekszik elvitatni a vendek történelmi múltját és a magyarokhoz akarja kapcsolni vagy alárendelni őket, hogy az emberek nemzeti öntudatát csökkentve felgyorsítsa a beolvadást. Ennélfogva a kérdés és az elméletek kifejezetten vendellenesnek tekinthetőek.