„Román kulturális intézmények” változatai közötti eltérés

a
elgépelések javítása, linkek
a (Intézmények kategória eltávolítva; Kulturális intézmények kategória hozzáadva (a HotCattel))
a (elgépelések javítása, linkek)
A '''román kulturális intézmények''' fontos helyet töltenek be az ország [[kultúra|kulturális]] életében. A legjelentősebb a [[Román Akadémia]], melyet [[1866]]-ban alapítottak. A még a [[Másodikmásodik világháború]] előtt alapított intézmények mellett, a [[kommunizmus|kommunista]] rendszer idejében még számos, az [[állam]]nak alárendelt intézmény jött létre, melyek többsége [[1989-es romániai forradalom|1989]] után is megmaradt: akadémiai intézmények, [[könyvtár]]ak, [[múzeum]]ok, művelődési intrézményekintézmények, [[művészet]]i intézmények. Román kulturális intézményeken kívül vannak [[nemzeti kisebbség|nemzetiségiek]] is, melyek közül egyesek román intézményekkel egy igazgatás alatt működnek (lásd a [[Romániai nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája]] szócikket).
 
== A Román Akadémia ==
{{bővebben|Román Akadémia}}
 
Az ország legtekintélyesebb kulturális intézménye a Román Akadémia. 1866-ban alapították ''Societatea Literară Română'' (Román Irodalmi Társaság) néven, és a következő évben kezdte meg tevékenységét immár ''Societatea Academică Română'' (Román Akadémiai Társaság) elnevezéssel. 21 alapító tagjaitagja között nemcsak az akkori román államban élő személyiségek voltak, hanem ennek határain túl, mindegyik szomszédos országban élők is, beleértve [[arománok]]at, akik a [[Oszmán Birodalom]] alattvalói voltak. Akkoriban hivatása főleg a [[román nyelv]] [[sztenderd nyelvváltozat|sztenderd változatának]] kidolgozása [[szótár]] és [[grammatika]] alakjában, valamint a [[helyesírás]] szabályozása volt, de hamarosan nemcsak [[nyelvészet]]i és [[Irodalom|irodalmi]], hanem [[Tudomány|tudományos]] jellege is lett. [[1879]]-ben lett hivatalos nemzeti intézmény mai nevén, melyet a kommunista rendszer idejében változtattak meg a Román Népköztársaság Akadémiája, majd a Román Szocialista Köztársaság Akadémiája névre. Abban az időszakban szabadságától megfosztották, és a rendszert szolgálta, mégis sikerült valamennyire kapcsolatokat fenntartania külföldi akadémiákkal, és néhány jelentős nemzetközi részvételű kongresszust szerveznie: [[falu]][[szociológia]]i kongresszusokat, [[Történelem|történész-]], [[kibernetika]]i, [[matematika]]i kongresszust.<ref>{{ro}} Az Akadémia honlapjának [http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_ist.htm ''Scurt istoric''] (Történeti áttekintés) oldala. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
Jelenleg az Akadémiának 84 rendes, 85 levelező, 40 [[románia]]i tiszteletbeli és 98 külföldi tiszteletbeli tagja van. Tevékenysége nyelvészeti, irodalmi, egzakt tudományokhoz tartozó és művészeti osztályok keretében folyik.<ref>{{ro}} Az Akadémia [http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag02.htm ''Secții și filiale''] (Osztályok és fiókok) oldala. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref> Nemcsak [[Bukarest]]ben működik, hanem vannak fiókjai [[Jászvásár]]on, [[Kolozsvár]]on és [[Temesvár]]on, valamint kutatóközpontja [[Marosvásárhely]]en.
 
Története során az Akadémia kiadott több [[nyelv]]i szótárt. E téren kezdeti ígéretét [[2010]]-ben teljesítette 19 kötetes, a román nyelv [[tezaurusz]] jellegű szótárának a kiadásával. Egyéb területeken az iskolai tankönyvekben követett grammatikákat, irodalmi szótárakat, [[irodalomtörténet]]eket, [[nyelvjárás]]i atlaszokat, a legjelentősebb román [[író]]k műveinek kritikai kiadásait, történelmi, a legkülönfélébb egzakt tudományok területeihez tartozó munkákat stb. jelentetett meg. Jelenleg az Akadémiának több nemzeti kutatási programja van, mint például „Az anyagi kulturális örökség korszerűsítése, megörzésemegőrzése és rendszerezése”, „A műszaki tudományok [[terminológia|terminológiája]]”, „A [[környezet (természet)|környezet]] és a természeti források megóvása” stb.<ref>{{ro}} Az Akadémia honlapjának [http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_ist_ob.htm ''Obiective, realizări''] (Célok, megvalósítások) oldala. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
=== Intézményei ===
{{bővebben|A Román Akadémia könyvtára}}
 
A könytárkönyvtár hozzávetőlegesen 11 millió dokumentumot őriz, a nemzeti és az egyetemes szellemi örökséghez tartozó [[kézirat]]októl és [[Nyomtatás (nyomdászat)|nyomtatványoktól]] kezdve a legújabb mindenféle típusú kiadványokig, mivel ő gyűjti be a [[köteles példány]]okat. A kiadó az Akadémia intézetei keretében alkotott munkákat közli, intézetei 94 [[folyóirat]]át (köztük 43-at nem román nyelven) és egyéb, az egész Akadémia szintjét képviselő időszaki kiadványokat.<ref>{{ro}} Az Akadémia honlapjának [http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_ist_org.htm ''Organizare''] (Szervezés) oldala. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
== Könyvtárak ==
[[Fájl:Biblioteca_Nationala_1.jpg|thumb|250px|A Nemzeti Könyvtár új, [[2012]] átadott épülete]]
 
Romániában kiterjedt könyvtárhálózat létezik, amely rendszerét és működését törvény szabályozza. A rendszert a következők altkotjákalkotják: [[Román Nemzeti Könyvtár|Románia Nemzeti Könyvtára]] (a Művelődésügyi minisztérium fennhatósága alatt), [[a Román Akadémia Könyvtára]], az [[egyetem]]ek könytáraikönyvtárai, szakosodott könyvtárak (melyek lehetnek az Akadémia alintézményeihez, közintézményekhez, vállalatokhoz, [[hadsereg|katonai]] egységekhez stb. tartozók), az iskolák könyvtárai és [[közkönyvtár]]ak. Az utóbbiak közé tartozik a [[Bukaresti Fővárosi Könyvtár]]{{wd|Q28726380}}, a [[Megye (közigazgatási egység)|megyei]], a [[város]]i és a [[község]]i könyvtárak, az önkormányzatok irányítása alatt és ezek finanszírozásával, a felsorolt típusú területi egységek mindegyikében. Kisebb községekben a helyi iskola könyvtára egyben közhasználatú is lehet.<ref>{{ro}} [http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=36013 A 2002. május 31-i 334. sz., a könyvtárakra vonatkozó törvény]. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
== Múzeumok ==
[[Fájl:Bucharest_-_Village_Museum_1.JPG|thumb|200px|Látkép a Nemzeti Falumúzeumból]]
 
Romániában sok mindenféle típusú múzeum és [[közgyűjtemény]] található. Az [[Örökség Nemzeti Intézete]]{{wd|Q18540950}} 800-nál több ilyen intézményt tart nyilván.<ref>{{ro}} [http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/selen.asp Múzeumok és közgyűjtemények adatbázisa] az ÖNI honlapján. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref> Ezek között van egyrészt történeti, [[régészet]]i, művészeti, [[népművészet]]i, irodalmi, [[néprajz]]i, katonai, [[tengerészet]]i, [[mezőgazdaság]]i, [[ásványtan]]i, a repülésnek szentelt, személyiségnek szentelt vagy a sportra szakosodott múzeum. Másrészt vannak nemzeti, megyei és helységi múzeumok. Nemzetiek nemcsak a [[főváros]]ban, hanem más városokban is vannak. Bukarestben van például [[Románia Nemzeti Művészeti Múzeuma]]{{wd|Q1319192}}, [[Románia Nemzeti Történeti Múzeuma]]{{wd|Q179283}}, a Román Irodalom Nemzeti Múzeuma és a „Dimitrie[[Dimitrie Gusti”Gusti Nemzeti Falumúzeum]]{{wd|Q1956214}}. Vidéken többnyire nem egyetlen területre szakosodott múzeumok vannak. Ilyen például a [[sepsiszentgyörgy]]i [[Székely Nemzeti Múzeum]], és a legtöbb megyei múzeum, megyeszékhelyeken. Kisebb városokban is vannak múzeumok, például [[Máramarossziget]]en kettő is: a Máramarosi Múzeum és a [[Máramarosszigeti börtön|Kommunizmus Áldozatai és az Ellenállás Emlékmúzeuma]]. Egyes egész kicsi településeken is található múzeum. Ilyen [[Csucsa|Csucsán]] az [[Boncza-kastély|Octavian Goga]]” Múzeum]] vagy a [[moldva]]i [[Dragomirnaidragomirnai kolostor]] „Anastasie Crimca” Múzeuma.<ref>{{ro}} Letölthető ''Lista muzeelor și colecțiilor publice acreditate'' (Akkreditált múzeumok és közgyűjtemények jegyzéke) a Művelődésügyi Minisztérium honlapjának [http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural ''Resurse Patrimoniu Cultural''] (Kulturális örökségi források) oldalán. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
== Művelődési intézmények ==
 
A Másodikmásodik világháború után művelődési intézmények egész hálózata jött létre Romániában, egészen kicsi településeket is magába foglalva. 1989 után ezekből falun sok megsemmisült, de főleg a városokban megmaradtak, és az utóbbi években lepusztult ilyen intézmények felújítására is van példa.
 
A művelődési intézmények egyik kategóriája a megyei művelődésügyi igazgatóságokhoz tartozóké, amelyek ''casă de cultură'' (kulturális házkultúrház), ''centru cultural'' (kulturális központ), ''centru județean al creației populare'' (a népi alkotás megyei központja) elnevezésekkel működnek.<ref>{{ro}} [http://www.abcmuzical.ro/catalogul-caselor-de-cultura-si-asezamintelor-culturale-din-romania Művelődési intézmények katalógusa] az ''Enciclopedia Muzicală a României'' (Románia Zenei Enciklopédiája) honlapján. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
Egy másik kategória az Ifjúság és Sportok Minisztériumának fennhatósága alatt létező egyetemisták művelődési házai minden egyetemi városban.<ref>{{ro}} [http://mts.ro/case-de-cultura-ale-studentilor/ Megyénkénti jegyzékük] a minisztérium honlapján. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
Megint más kategória a [[szakszervezet]]ek művelődési házai, melyek a Romániai Szakszervezeti Művelődési Házak Országos Egyesületébe tömörülnek.<ref>{{ro}} [http://www.anccsr.ro/filiale/ Jegyzékük] az egyesület honlapján. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
Községekben és falvakban ''cămin cultural'' (kulturális otthonkultúrotthon) nevű intézmények tartoznak a helyi önkormányzatokhoz.
 
Külön említendők meg a gyerekeknek szánt és a megyei tanügyi felügyelőségek igazgatása alatt álló ''palatul copiilor'' (gyerekek palotája) néven működő intézmények.<ref>{{ro}} Példaként [http://palatulcopiilorcluj.ro/ a kolozsvári Gyerekek Palotájának honlapja]. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
[[Fájl:Ateneul_Roman.jpg|thumb|250px|A Román Atheneum, a George Enescu Filharmónia otthona]]
 
Ezek közé elsősorban [[színház]]ak tartoznak, melyekből viszonylag sok van Romániában.<ref>{{ro}} Lásd a drámai színházak jegyzékét az [http://cimec.ro/ Institutul Național al Patrimoniului] (az Örökség Nemzeti Intézete) honlapjának a [http://www.cimec.ro/Teatru.html ''Teatru''] (Színház) oldalán. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref> Az állam a Művelődésügyi Minisztérium közvetítésével jelentőségi sorrendben nemzeti és állami színházakat tart fenn, önkormázatokönkormányzatok pedig városi színházakat. Nemzeti [[dráma]]i színház működik Bukarestben és még hat városban, megyeszékhelyeken, és egy kisebb városban is, [[Caracal (település)|Caracalban]].<ref>{{ro}} [http://www.cniptcaracal.ro/index.php?page=teatrul-national-stefan-iordache A Caracali Nemzeti Színház honlapja]. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref> Állami színházak vannak még Bukarestben és a többi megyeszékhelyen.
 
A zenei élet intézményei között találhatók zenei színházak: Bukarestben van az egyik [[Nemzeti Opera (Bukarest)Nemzeti Opera]]{{wd|Q1163508}}, a [[Nemzeti Operettszínház]]{{wd|Q18548487}}, a Gyermekek Komikus Operája és a Nemzeti Táncközpont. Nemzeti operák vannak még Jászvásáron, Temesváron, [[Konstanca|Konstancán]] (balettel együtt) és Kolozsváron. Alacsonyabb rangú zenei színházak is vannak: opera [[Brassó]]ban és [[Craiova|Craiovában]], balett [[Nagyszeben]]ben.<ref>{{ro}} Az Örökség Nemzeti Intézete honlapjának [http://www.cimec.ro/Muzica.html Muzica oldala]. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>
 
A [[szimfonikus zenekar|szimfonikus zene]] kedvelői Bukarestben a [[Román Rádió Nemzeti Zenekara|Rádió Nemzeti Zenekara]]{{wd|Q2082003}} (felnőttkórussal és gyermekkórussal), a [[Román Rádió Kamarazenekara|Rádió Kamarazenekara]]{{wd|Q20431676}},<ref>{{ro}} [http://www.orchestreradio.ro/ A rádió zenekarainak honlapja]. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref> a [[Bukaresti Szimfonikus Zenekar]]{{wd|Q4982656}}<ref>{{ro}} [https://osb.org.ro/ A BSZZ honlapja]. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref> (magán zenekar) és a [[George Enescu (zeneszerző)|George EnescuFilharmónia]] Filharmónia{{wd|Q3067516}} zenekarának és kórusának<ref>{{ro}} [http://fge.org.ro/en.html A GEF honlapja]. Hozzáférés: 2017. október 15.</ref> [[hangverseny]]eire járhatnak. A nagyobb vidéki városokban is vannak állami [[Filharmónia|filharmóniák]] zenekarral és kórussal: [[Arad (Románia)|Aradon]], [[Bákó]]ban, [[Botoșani]]-ban, Brassóban, Craiovában, Jászvásáron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen,<ref>A MÁF honlapja (magyarul is).</ref> Nagyszebenben, [[Nagyvárad]]on, [[Râmnicu Vâlcea|Râmnicu Vâlceában]], [[Szatmárnémeti]]ben, Temesváron.
 
A sok műkedvelő [[folklór]]együttesen kívül hivatásosak is vannak Bukarestben és vidéki városokban, melyek előadásait az illető vidékek népzenéje és [[néptánc]]ai ihletik. Az Örökség Nemzeti Intézete 74 hivatásos vagy hivatalos intézményekben működő műkedvelő folklóregyüttest tart számon.<ref>{{ro}} [http://www.cimec.ro/muzica/inst/ansambfl.htm ''Ansambluri folclorice''] (Folklóregyüttesek). Hozzáférés: 2017. október 15.</ref>