„Komplex hálózat” változatai közötti eltérés

Átirányítás ide:Számítógép-hálózatok
(összevonandó sablon be)
(Átirányítás ide:Számítógép-hálózatok)
{{összevon|cél=számítógép#REDIRECT [[Számítógép-hálózatok}}]]
 
Olyan berendezés-együttes (hardver és szoftver), amely lehetővé teszi az egymással összekapcsolt autonóm számítógépek közötti információáramlást. Ezt a képességet hír- és információtovábbításra, vagy az erőforrások megosztásra használhatjuk fel.
 
A hálózatok számítógépekből, az átviteli közegből (kábel, rádióhullám stb.), vezérlő elektronikákból (hálózati csatolók) és a hálózatot működtető programokból állnak.
 
== Erőforrás-megosztás típusai ==
 
Tehát hálózat kiépítésével lehetőségünk nyílik más számítógépek erőforrásainak használatára. Ilyen erőforrások lehetnek:
 
* Osztott háttértár használat: egy számítógép merevlemezének megosztásával több, más számítógépen dolgozó felhasználó a megosztott háttértáron tárolhatja adatait. Az erre a célra használt számítógépekbe általában különösen nagyméretű és redundáns merevlemezeket építenek be.
 
* Közös nyomtató használata: hálózat kiépítésével nem szükséges minden számítógéphez nyomtatót vásárolni, egy irodában több számítógéphez elegendő egy nagyobb teljesítményű nyomtató. Így költséget lehet megtakarítani.
 
* Internet-megosztás: több számítógép esetén is elegendő egyet az internethez csatlakoztatni; ez az egy számítógép proxy-szerverként képes az internetről érkező adatokat a hálózat többi számítógépe felé közvetíteni.
 
* Alkalmazás-szerver: megfelelő hálózati operációs rendszer használatával lehetőség van arra is, hogy egy számítógépen futtassunk egy programot, amihez a felhasználók saját munkaállomásaikról férhetnek hozzá. Ilyenkor a munkaállomásokon csak az adatbevitel és az eredmény megtekintése történik, a számításokat az alkalmazás-szerver végzi.
 
== Hálózatok csoportosítása ==
 
A hálózatokat több szempont szerint csoportosíthatjuk:
 
=== Kiterjedés szerint ===
* LAN (Local Area Network – Helyi hálózat): Egy intézmény, egy telephelyén belül, saját céljaira használja.
 
* MAN (Metrpolitan Area Network – Nagyvárosi hálózat): Definíció szerint a nagyvárosi hálózat több [[LAN ]] összekapcsolása útján létrejövő, egy várost lefedő hálózat. Gyakorlatilag azonban ez a hálózattípus sohasem jött létre.
 
* WAN (Wide Area Network – Nagykiterjedésű hálózat): Minden hálózatot, ami a [[MAN]] méretnél nagyobb, WAN-nak nevezünk. Legjobb példája az internet.
 
=== Topológia szerint ===
 
* Sínes (bus) topológia: a számítógépek közös szegmensre vannak csatlakoztatva. A szegmenseket jelismétlők (repeater) köthetik össze. Kialakítása olcsó, egyszerű, de sérülékeny. Az egyes szegmenseket két végükön egy-egy 50Ω ellenállású ellenállással kell lezárni. Ha az ellenállás hiányzik, vagy a szegmens folyamatossága megszakad – akár azért is, mert egy hálózati kártyából kicsúszik a csatlakozó – a szegmensben visszhangok keletkeznek, és a hálózat használhatatlanná válik. Jellemző az [[IEEE 802.3]] – CSMA/CD protokoll használata.
 
* Csillag topológia: a számítógépek egy közös pontra csatlakoznak. Ez a közös pont lehet egy több hálózati kártyával rendelkező szerver, HUB vagy switch is. Több csillagpontos hálózat a csillagpontoknál összeköthető egymással. Az így kialakuló topológiát hópehelynek nevezzük.
 
* Gyűrű (ring) topológia: Az egyes számítógépek egy (esetleg logikai) körben helyezkednek el, mindegyik csak a tőle megadott irányban álló szomszédjának képes információt továbbítani és az attól ellentétes irányban levőtől fogadni. Jellemző a token ring protokoll használata.
 
* Teljes (hálós) topológia: A hálózatban minden számítógép mindegyik másikkal össze van kötve.
 
* Vegyes topológiáról beszélünk, ha az előzőekben említett elrendezések keverten fordulnak elő.
 
=== Közvetítő közeg szerint ===
 
Közvetítő közeg szerint a hálózat lehet vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat.
 
Vezetékes hálózat esetén a vezeték lehet:
 
* Galvanikus közvetítő közeg (elektromos jel):
 
** Koaxális kábel: Jellemzően sínes topológiájú hálózatnál használják. Erősítés nélkül kb. 200-300 méternyi távolságra képes jelet továbbítani. A jeltovábbítási sebesség 10-100 Mbit/sec.
 
** Sodrott érpár (UTP): Jellemzően csillagpontos hálózatoknál használják. Az áthidalható távolság kb. 100 m; a jeltovábbítási sebesség 10-100 Mbit/sec.
 
* Optikai kábel: az adatokat fényimpulzusok továbbítják. Az áthidalható távolság több ezer km; az átviteli sebesség több, mint 10 Gb/sec. A környezeti behatásokra érzéketlen.
 
Vezeték nélküli kapcsolatok:
 
* Mikrohullámú átvitel: hatótávolsága 50-60 km; az adatforgalomhoz egymás felé álló antennákat kell kiépíteni. Az átviteli sebesség 1-2 Mbit/sec.
 
* Rádióhullámú összeköttetés: hatótávolsága néhány km; az átviteli sebesség 1-2 Mbit/sec. (WiFi protokoll alkalmazásával 30-50 Mbit/sec).
 
* Műholdas átvitel: Hatótávolsága néhány ezer km; az átviteli sebesség 1-2 Mbit/sec.
 
* Lézeres összeköttetés: Optikai összeköttetés. Hatótávolsága 100-200 m. Érzékeny a környezeti behatásokra.
 
* Infravörös adatátvitel: Hatótávolsága néhány méter; az elérhető átviteli sebesség 100-200 Kbit/sec.
 
==Csoportosítás==
 
===Területi kiterjedés===
 
* [[LAN]]: kis kiterjedésű, helyi hálózat.
* MAN: városi méretű hálózat.
* WAN: nagytávolságú, nagyméretű hálózat.
 
===Kompatibilitás===
 
* zárt rendszer: az egységeket csak a gyártó által meghatározott módon lehet a hálózatba kapcsolni
* nyílt rendszer: általános érvényű ajánlások és szabványok alapján épül fel; viszonylag független a [[hardver]]től
 
===Topológia===
 
* sín (busz)
* gyűrű
* fa
* csillag
 
* teljesen összefüggő
* részlegesen összefüggő
 
===Átviteli sebesség===
 
# ''Lassú (kb. 30 kbit/sec):'' általában telefonvonalon történő analóg vagy digitális (ISDN – 64, ill. 128 kbit/s) átvitelre jellemző
# ''Közepes sebességű (kb. 1-20 Mbit/s):'' ide tartozik a legtöbb lokális hálózat (Ethernet – 10 Mbit/sec, Token Ring – 16 Mbit/sec)
# ''Nagy sebességű (50 Mbit/sec felett):'' Speciális hálózatok osztálya volt régebben, de mára a 100 Mbit/s-os lokális hálózatok terjednek robbanásszerűen. Elkezdődött a Gigabit/s-os hálózatok fejlesztése is. Valószínűleg rövid időn belül ezt a tartományt fogjuk a nagy sebességű osztályba sorolni.
 
===Átviteli módszer===
 
* alapsávú: modulálatlan jeleket továbbít, a közegben haladó jel [[frekvencia|frekvenciája]] megközelítőleg azonos a bitsorozat frekvenciájával (pl.: LAN)
* szélessávú: a vivő frekvencia nagyságrendekkel nagyobb, mint a bitsorozat frekvenciája (pl.: kábeltelevízió)
 
===Kommunikáció iránya===
 
* szimplex: a hálózati kommunikáció egyirányú
* half-duplex: a hálózati kommunikáció váltakozó irányú
* duplex: a hálózati kommunikáció kétirányú
 
===Kapcsolási technika===
 
* vonalkapcsolt: állandó kapcsolat
* üzenetkapcsolt: tárolva továbbító egységeket alkalmaz
* csomagkapcsolt: tárolva továbbító egységeket alkalmaz, de egy-egy csomag mérete maximalizált
* összeköttetés nélküli: a csomagok átvitelét a [[datagram service]] végzi
* virtuális összeköttetéses: a csomagok átvitelét egy virtuális adat[[áramkör]] biztosítja
 
===Közeghozzáférési mód===
 
* véletlen átvitelvezérlés: ha szabad a hálózat, akkor bármelyik állomás leadhat jelet (CSMA/CD)
* osztott átvitelvezérlés: csak egy állomásnak van joga jelet adni (token busz)
* központosított átvetelvezérlés: egy kitüntetett állomás foglalkozik az átviteli jogokkal ([[szerver]])
 
[[Kategória:Számítógép-hálózatok]]