„Görög–perzsa háborúk” változatai közötti eltérés

Belső hivatkozás
a (ISBN/PMID link(ek) sablonba burkolása MediaWiki RfC alapján)
(Belső hivatkozás)
[[I. Dárajavaus perzsa király|I. Dárajavaus]] ''(I. Dareiosz)'' halála után fia, [[I. Khsajársá perzsa király]] ''(I. Xerxész)'' folytatta apja háborúját. A perzsák gyorsan elfoglalták Trákiát, Makedóniát és Thesszáliát, majd Thermopülánál egy taktikai csellel legyőzték a görögök szárazföldi erőit. Ezután azonban a [[szalamiszi csata|szalamiszi csatában]] a görögök megsemmisítő vereséget mértek a perzsa hajóhadra, majd a [[Plataiai csata|plataiai csatában]] a tél elmúltával újra támadásba lendülő perzsa szárazföldi haderőt is legyőzték. A görögök ezután ellentámadásba lendültek. Több várost elfoglaltak Cipruson, a szárazföldön pedig egészen Büzantionig jutottak. A városból azonban távozniuk kellett, és Spárta kilépett a görög szövetségből.
 
Athént a spártaiak kilépése arra kényszerítette, hogy új szövetséget hozzon létre. A [[Déloszi szövetségSzövetség]] hamarosan megtámadta az Óperzsa Birodalmat, pontosabban [[Kitionosz]] városát, de az ostrom sikertelen volt. Ez arra késztette a két felet, hogy megkössék a [[Kalliaszi béke|kalliaszi békét]].
 
== Történelmi források ==
Az [[ión felkelés]] leverése után az [[Óperzsa Birodalom]] királya, [[I. Dárajavaus perzsa király|I. Dárajavaus]] tervezni kezdte [[Délkelet-Európa]] görög területeinek meghódítását, hogy megbüntesse [[Athén]]t és [[Eretria|Eretriát]], amiért segítette az iónokat.<ref name="Holland 177-178">Holland, 177.-178. o.</ref> A perzsák első görögök elleni inváziója két hadjáratból állt.<ref name="Holland 177-178"/> Az első előkészítését [[Hippiasz athéni türannosz|Hippiasz]] szervezte.<ref>{{cite book |last=John |first=V. A. Fine |authorlink= |coauthors= |title=The Ancient Greeks - A critical history |year= |publisher=|url=https://books.google.co.uk/books?id=NjeM0kcp8swC&pg=PA269&dq=Ionian+revolt#PPA272,M1 |location=|pages=269.-277 |id= |language=angol}}</ref>
 
Mivel Athén ekkor még nem rendelkezett nagy hajóhaddal, minden erejükkel azon voltak, hogy a [[hoplita|hoplitákat]] megfelelő módon előkészítsék a harcra. Az irányító szerep [[Miltiadész]]ra hárult, aki nagyon jól ismerte a perzsa harcmodort, ennélfogva vitathatatlan katonai tekintélynek számított. Athén egy esetleges támadás esetén a [[peloponnészosziPeloponnészoszi szövetségSzövetség]] erejére is számíthatott, mivel az [[i. e. 6. század]] vége óta [[Spárta]] szövetségese volt.
 
=== Mardoniosz hadjárata ===
[[I. e. 481]] őszén Spárta és Athén közös tanácskozást tartott a Korintoszi-csatorna mellett, a [[Poszeidón]]-templomban, amelyre meghívták azokat poliszokat is, amelyek nem voltak a perzsák szövetségesei. A kongresszuson Athén és [[Ejina|Aigina]] békét kötött, és a görög városállamok támogatták a perzsák elleni harcot.<ref>{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hdt.+7.145.1 |title=Hérodotosz, 7.145.1 |date= |accessdate=2010-07-16 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref>
 
I. e. 481 nyarán perzsa követek jelentek meg a görög poliszokban, hogy [[I. Khsajársá perzsa király]] jóindulatáról biztosítsák azokat, akik hajlandók szerződést kötni Perzsiával. A [[thesszália]]i városok eleget tettek a felszólításnak, a boiótiai [[Thébai]] szintén. A közép-görögországi népcsoportok közül egyedül a phókisziak álltak a perzsaellenes görög szövetség oldalára. Az ellenállást választók képviselői az [[Korinthoszi-földszoros]]on gyűltek össze, és megegyeztek abban, hogy az eseményeket a továbbiakban az [[iszthmosziIszthmoszi szövetségSzövetség]] irányítsa. A fővezérlet joga Spártát, a [[peloponnészosziPeloponnészoszi szövetségSzövetség]] fejét illette. Themisztoklész hazahívta Ariszteidészt, és kibékült vele.
 
Időközben értesültek arról, hogy a perzsák átkeltek a Hellészpontoszon, és észak felől várható a támadás. Úgy döntöttek, hogy a keskeny [[Thermopülai-szoros]]nál veszik fel a harcot az ellenséggel.
 
=== Thrákia, Makedónia, Thesszália ===
Az [[iszthmosziIszthmoszi szövetségSzövetség]]enben a görög államok közül [[Epirus|Épeirosz]], [[Kréta (sziget)|Kréta]], [[Argosz (település)|Argosz]], [[Korküra]] és még néhány kinyilvánította semlegességét a konfliktusban, míg a [[szicília]]i görögök szintén megtagadták a segítséget, mert harcban álltak [[Karthágó]]val, és mert nem kapták meg legalább az egyik fővezérséget.
 
Az iszthmoszi gyűlésen a poliszok a fővezérséget Spártára bízták, mert az rendelkezett a legnagyobb szárazföldi haderővel, de a szövetségesek ragaszkodtak ahhoz, hogy a közös flotta parancsnoksága is Spártáé legyen, holott Spárta csak tíz hajót volt képes kiállítani, míg Athén 180-at, a megközelítőleg 380-ból.
[[I. e. 477]]-ben a spártaiak Dorkisz vezért és egy kis hadsereget küldtek Büzantionba, de az iónok kérték őket, hogy hagyják el a várost. A spártaiak visszavonultak, és beszüntették a támadást a perzsák ellen.<ref name="Tukidid, 1.95.1"/>
 
== A délosziDéloszi szövetségSzövetség háborúi (i. e. 477–450) ==
=== A délosziDéloszi szövetségSzövetség ===
[[Fájl:Map athenian empire 431 BC-hu.svg|bélyegkép|250px|A délosziDéloszi szövetségSzövetség i. e. 431-ben]]
{{Bővebben|Déloszi szövetségSzövetség}}
Miután a spártaiakat kitoloncolták [[Konstantinápoly|Büzantionból]], Spárta úgy döntött, hogy befejezi a részvételét a háborúban, mivel a fő cél, a poliszok függetlensége nincs veszélyben. Ez azonban nem jelentette azt, hogy tényleg így lett volna.<ref name="Holland 362">Holland, 362. o.</ref> A mükaléi csata után a spártai király Leotihidosz azt javasolta, hogy a [[Anatólia|kis-ázsiai]] görög városokat számolják föl, és a lakosságot telepítsék át [[Európa|Európába]], ahol nagyobb biztonságba lennének a perzsák elől. [[Xanthipposz (Periklész apja)|Xanthipposz]] athéni elöljáró elutasította ezt a javaslatot, mert az ión városok Athén gyarmatai, ezért a városnak kötelessége megvédeni ezeket a településeket.<ref name="Holland 362"/> Ezzel elkezdődött Athén dominanciája a perzsák elleni szövetségben.<ref name="Holland 362"/>
 
A felbomlott görög szövetség, amely a khsajársái támadások miatt jött létre és amelynek Spárta volt a vezetője ([[peloponnészosziPeloponnészoszi szövetségSzövetség]]). Ezek az államok új kongresszust hirdettek meg [[Délosz]] szigetére, ahol megalapították a perzsák elleni új szövetséget. Ehhez az [[Égei-tenger]] szigetei többsége csatlakozott, és ''Első Athéni Szövetség''nek nevezték el, amit később [[délosziDéloszi szövetségSzövetség]]re módosítottak.<ref name="Tukidid, 1.96.1">{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+1.96.1 |title=Thuküdidész, 1.96.1 |date= |accessdate=2010-07-19 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref> A szövetségnek három fontos feladata volt: felkészülni a következő perzsa támadásra, bosszú a perzsák ellen és a hadizsákmány felosztása. A szövetség tagjai választhattak: vagy a fegyvereket adják be, vagy adót fizetnek a kincstárba. A tagok ez utóbbit választották.<ref name="Tukidid, 1.96.1"/> Meg kellett esküdniük, hogy ugyanazok az ellenségeik és a barátaik, és a tengerbe dobták saját vasdarabjukat, ezzel megpecsételve a szövetséget. [[Plutarkhosz]] szerint Arisztidosz athéni politikus egész életében a belső kapcsolatokat kívánta javítani, halálával ez megszakadt.<ref>{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plut.+Arist.+26.1 |title=Plutarkhosz: Arisztidosz |date= |accessdate=2010-07-19 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref>
 
=== Hadjáratok Perzsia ellen ===
Az [[i. e. 470-es évek]]ben a délosziDéloszi szövetségSzövetség Trákiában és a szigetvilágban hadjáratozott, hogy megszilárdítsa a görög uralmat a régióban. Az athéniakat és szövetségeseit [[Kimón (Miltiadész fia)|Kimón]], görög politikus vezette.<ref>Sealey, 250. o.</ref> A következő évtized kezdetén Kimón hadjáratot vezetett [[Anatólia|Kis-Ázsiába]], hogy megszilárdítsa a görög jelenlétet.<ref>{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plut.+Cim.+12.1 |title=Plutarkhosz: Kimonosz, 12 |date= |accessdate=2010-07-19 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref> Az eurümedóni csatában, Pamfilioszban az athéniak kettős győzelmet arattak, a perzsa flottát elsüllyesztették és a szárazföldi hadsereget is szétverték.
 
Az i. e. 460-as évek végén az athéniak támogatták a felkelést Egyiptomban is, amely perzsa terület volt. A görögök a felkelés elején sikereket értek el, és három év után sem sikerült a megostromlott [[Memphisz]] megsegítésére perzsa hadsereget eljuttatni.<ref>{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+1.104.1 |title=Thuküdidész, 1.104.1 |date= |accessdate=2010-07-19 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref> A perzsák ekkor kezdtek ellentámadásba lendülni, és 18 hónap után megsemmisítették a görögöket.<ref>{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+1.109.1 |title=Thuküdidész, 1.109.1 |date= |accessdate=2010-07-19 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref> Ez katasztrofálisan hatott az athéniakra, mivel a szövetségeseivel is konfliktusba került, így a háborút befejezték.<ref>Sealey, 271–273. o.</ref> [[I. e. 451]]-ben Görögországban Kimón tárgyalásba kezdett az elöljárókkal, mert új hadjáratot szeretett volna vezetni Küproszra. [[Lárnaka|Kitionosz]] város ostromakor azonban meghalt, és az athéniak visszavonultak. A tengeren viszont sikerült a [[Szalamisz (Ciprus)|ciprusi szalamiszi]] csatában legyőzni a perzsákat, akik megpróbálták a görögök visszavonulását megakadályozni.<ref name="Tukidid, 1.113.1">{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+1.113.1 |title=Thuküdidész, 1.113.1 |date= |accessdate=2010-07-19 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref> Ez a sikertelen athéni hadjárat volt az utolsó a délosziDéloszi szövetségSzövetség, illetve a görögök és az [[Óperzsa Birodalom]] között.<ref>{{cite web |url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plut.+Cim.+19.1 |title=Plutarkhosz: Kimonosz, 19 |date= |accessdate=2010-07-19 |author= |authorlink= | publisher= |work=www.perseus.tufts.edu |format= |language=angol }}</ref>
 
== Kalliaszi béke ==