„Bessenyei György” változatai közötti eltérés

# Die Amerikaner (kézirat? Megjelenéséről nincs tudomás) Kazinczy Ferencz magyarra fordította ezen czímmel: Az amerikai Podotz és Kazimir keresztyén vallásra való megtérése. [[Kassa]], 1776
# Lucanus első könyve. Pozsony, 1776
# A Bessenyei György Társasága. Bécs, 1777 (egy kis gyűjtelék saját, úgy Orczy, Barcsay és Báróczi verseikből, kik mint költők először itt léptek föl)
# Futó darabok. Bécs, 1777 (philosophiai s tanköltői darabokkal)
# Anyai oktatás. Bécs, 1777 (erkölcsi levelei egy anyának leányához)
# A hármas vitézek, vagy triumviratus (szomj. 5 felv.) Voltaire szerint. Bécs, 1779
# Galant levelek (Jankovich szerint Bécs, 1779-80. franciául is: Lettres Galantes cím alatt)
# ''Atilla és Buda tragédiája''; Landerer, Pozsony–Kassa, 1787
# Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Bécs, 1790 (A tek. és ns. magyar hazának kegyelmes és nagys. főrendihez... egy hazáját és nemzetét híven szerető magyar; iratott 1781-ben, kiadta a szerző neve nélkül Révai az országgyűlés alatt)
# A természet világa ([[1799]]); [http://real-eod.mtak.hu/3249/ (Régi Magyar Könyvtár 7. Budapest, 1898)]
# [[Tarimenes utazása]] ([[1804]])
#
# ''A philosophus. Vígjáték''; 2. kiad.; Franklin, Bp., 1881 (''Olcsó könyvtár'')
# ''A bihari remete vagy A világ így megyen''; Városi Ny., Debrecen, 1894
# ''A természet világa vagy A józan okosság''; kéziratból kiad. Bokor János; Franklin, Bp., 1898 (''Régi magyar könyvtár'')
# ''Ágis tragédiája. Bécs 1772''; kiad.: Lázár Béla.; Franklin, Bp., 1898 (''Régi magyar könyvtár'')
# ''Lais vagy Az erkölcsi makacs. Vígjáték öt felvonásban''; kéziratból kiad. Lázár Béla; Franklin, Bp., 1899 (''Régi magyar könyvtár'')
#''Az embernek próbája. 1772. és 1803''; kiad. Harsányi István.; Akadémia, Bp., 1912 (''Régi magyar könyvtár'')
#Kazinczy Ferenc: ''Az amerikai Podocz és Kazmir keresztyén vallásra való megtérése''; Bessenyei német eredetijével együtt kiad. és bev. Weber Arthur; Akadémia, Bp., 1914 (''Régi magyar könyvtár'')
#''A philosophus. Vígjáték''; bev. Waczulik László; Uránia, Bp., 1929 (''Nemzeti irodalmunk'')
#''Hunyadi''; Berzsenyi Dániel Reálgimnázium VII. osztályának költségével, Bp., 1929
#''Tariménes utazása. Szatirikus állambölcseleti regény 1804''; Berzsenyi Dániel reálgimnázium ifjúsága, Bp., 1930
#''Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék''; Egyetemi Ny., Bp., 1931 (''Magyar irodalmi ritkaságok'')
#''A törvénynek útja''; Egyetemi Ny., Bp., 1931 (''Magyar irodalmi ritkaságok'')
#Bessenyei György kisebb költeményei; Nyíregyháza : Reálgimn. Bessenyei Önképzőkör, 1931. s:     Magyarság. <nowiki>Megjelenés:     [Budapest] : Egyetemi Ny., [1932].</nowiki> Terj./Fiz. jell.:     72 p. ; 16 cm Sorozat:     Magyar irodalmi ritkaságok és:     Anyai oktatás / Bessenyei György ; [tanítványaival sajtó alá rendezte Sebestyén Erzsébet]. <nowiki>Megjelenés:     [Budapest] : Egyetemi Ny., [1932].</nowiki> Terj./Fiz. jell.:     80 p. ; 16 cm Sorozat:     Magyar irodalmi ritkaságok <nowiki>zlés:     Hunyadi László tragédiája : három játékban és versekben / Bessenyei György ; [a bevezetést írta Belohorszky Ferenc].</nowiki> <nowiki>Megjelenés:     Nyíregyháza : [s.n.], 1935 Ka</nowiki>      Magyarországnak törvényes állása / Bessenyei György ; [kiadta a soproni áll. Széchenyi-gimnázium és az ev. gimn. ifjúsága] ; [tanítványaival sajtó alá rend. Augusztinovicz Elemér és Benkő László]. <nowiki>Megjelenés:     [Budapest] : Egyetemi Ny., [1941].</nowiki> Terj./Fiz. jell.:     3 db ; s:     Galant levelek / Bessenyei György ; [kiadta a Szolnoki Községi Kereskedelmi Középiskola ifjúsága] ; [tanítványaival sajtó alá rendezte Kisfaludi Sándor]. <nowiki>Megjelenés:     [Budapest] : Egyetemi Ny., [1941].</nowiki> Terj./Fiz. jell.:     48 p. ; 16 cm Sorozat:     Magyar irodalmi ritkaságok :     A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, ... / Bessenyei György ; [sajtó alá rendezte Vajda László]. <nowiki>Megjelenés:     [Budapest] : Egyetemi Ny., [1942-].</nowiki> Cím és szerzőségi közlés:      A philosophus : vígjáték / Bessenyei György ; bev. Waczulik László. Kiadás:     2. kiad. Megjelenés:     Budapest : Uránia, 1942 Budapest : Gewürcz Ny. Terj./Fiz. jell.:     79 p. ; 16 cm Sorozat:     Nemzeti irodalmunk
#
# ''Bessenyei György vidám írásai. Egy vadember tapasztalatai''; vál., bev. Hegedűs Géza; Szikra, Bp., 1946 (''Szikra kis könyvtár'')