„Van der Waals-erők” változatai közötti eltérés

a (nem működő hivatkozás javítása)
Ahol <math>\alpha</math> a dipólussal nem rendelkező molekula polarizálhatósága, E a dipólusmolekula által keltett [[elektromos térerősség]].
 
Az indukált kölcsönhatási energia nem függ a hőmérséklettől.
Az indukált kölcsönhatási energia nem függ a hőmérséklettől. Nagynyomású gázok tanulmányozása azt mutatja, hogy elektromos dipólusmomentummal nem rendelkező atomok, például [[nemesgázok]] között is hatnak erők. Erre bizonyíték, hogy cseppfolyósítani lehet őket és meg is szilárdulhatnak. Spektroszkópiai úton gázhalmazállapotban kétatomos képződmények, úgynevezett ''van der Waals-molekulák'' (<math>\mathrm{He_{2},Ne_{2}, Ar_{2}, Xe_{2}}</math>) létezését is sikerült kimutatni. Ezek az úgynevezett diszperziós erők csak a kvantummechanika segítségével írhatók le.
 
==Diszperziós erők==
Az indukált kölcsönhatási energia nem függ a hőmérséklettől. Nagynyomású gázok tanulmányozása azt mutatja, hogy elektromos dipólusmomentummal nem rendelkező atomok, például [[nemesgázok]] között is hatnak erők. Erre bizonyíték, hogy cseppfolyósítani lehet őket és meg is szilárdulhatnak. Spektroszkópiai úton gázhalmazállapotban kétatomos képződmények, úgynevezett ''van der Waals-molekulák'' (<math>\mathrm{He_{2},Ne_{2}, Ar_{2}, Xe_{2}}</math>) létezését is sikerült kimutatni. Ezek az úgynevezett diszperziós erők csak a kvantummechanika segítségével írhatók le.
 
A diszperziós kölcsönhatások annak következtében lépnek fel, hogy az atomban (molekulában) a másik atom (molekula) elektronjainak rezgései gerjesztett elektronrezgéseket indukálnak. A szomszédos atomok (molekulák) elektronjainak rezgései azonos fázisúak, és így a két atom (molekula) közti vonzáshoz vezetnek. A diszperziós energia nagyságát a ''zéruspont-energia'' határozza meg, ha az atomokat (molekulákat) lineáris [[harmonikus oszcillátor]]nak tekintjük. A diszperziós intermolekuláris erők sok makroszkopikus jelenség kiváltói: [[adhézió]], [[kohéziós erő]], [[kapilláris jelenség]]ek, kolloid részecskék aggregációja stb.
 
Névtelen felhasználó