„Habsburg–Lotaringiai Rudolf osztrák–magyar trónörökös” változatai közötti eltérés

a (link)
 
== Magánélete ==
Szexuális felvilágosításra tizenhárom éves korában került sor. A feladat a természettudományokat oktató tanárára, Josef Kristre hárult, aki egy[[Salzburg]]ban, salzburgiegy haltenyésztéssel foglalkozó telepen magyarázta el Rudolfnak a mesterséges haltenyésztést, majd ebből levezetve a szaporodást és különböző keresztezések kérdéseit, amit ''„a császári fenség feszült figyelemmel követett.”'' Krist szerint ''„a konkrét szemléltetés célravezetőbb, mint a homályos utalgatás, ami félreértésekre is okot adhat.”''<ref>Hamann, 2008, 82. oldal</ref>
 
Tizenöt éves korából fennmaradt egy jegyzetfüzete, melyben verseket írt és el nem küldött leveleket fogalmazott meg, D. M.-hez és Bernardine-hoz. Szintén rajongásának tárgya lett nagynénje, a fiatal [[Mária Terézia portugál infánsnő (1855–1944)|Mária Terézia portugál infánsnő]] is, [[Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos főherceg|Károly Lajos főherceg]] harmadik felesége.<ref>Hamann, 2008, 95-96. oldal</ref>
 
Az új udvarmester, Bombelles hatására életvitele jelentősen megváltozott és jelentősen felerősödött benne az örömök hajszolása iránti igény, [[Festetics Mária]] szavaival ''„…jó, ha élvezi az ártatlan és normális társalgást, mert egyébként annyi kalandja van, hogy az embert elfogja a nyugtalanság.”''<ref>Hamann, 2008, 124-125. oldal</ref> Maga a felesége, StefániaiStefánia is úgy nyilatkozott róla, hogy túl sok tapasztalatot szerzett, a nőket lenézte, és nem tartotta egyenlő lényeknek.<ref>Hamann, 2008, 129. oldal</ref>
 
Valószínűleg első szeretője a Burgtheater egy nála jó 10 évvel idősebb színésznője, Johanna Buska volt. A nő később, 1880-ban ment feleségül a hetvenéves Török Miklóshoz és a rákövetkező évben fia született, Alexander, akit a bécsi pletyka Rudolf gyermekének tartott.<ref>Hamann, 2008, 125-126. oldal</ref> Szeretői sorát bővítette maga [[Helene Baltazzi|Helene Vetsera]] báróné, [[Maria von Vetsera|Mary Vetsera]] édesanyja is. Ezek után számos kalandba bonyolódott. Egy olyan esetet is felegyeztek, mely szerint egy alkalommal a prágai szegény negyedben kószálva találkozott egy zsidó lánnyal, de a szülők attól félve, hogy lányukat a főherceg elcsábítja, vidékre küldték és egy fűszerkereskedőhöz adták feleségül. A lány nem sokkal később megbetegedett és meghalt. Rudolf reakciójáról az orvos, Moritz Benedikt lányánakleányának elmeséléséből tudjuk, mely szerint a trónörököst megviselte az eset, még a lány sírját is többször felkereste az éj leple alatt. A történet hitelességét lehetetlen bizonyítani, de rávilágít Rudolf érzékeny személyiségére, illetve arra, hogy [[II. József magyar király|II.&nbsp;Józsefet]] utánozva ő is szívesen kereste fel népét álruhában.<ref>Hamann, 2008, 169. oldal</ref> Egy ilyen útjára Stefánia is elkísérte, de nem tudott osztozni férje rajongásátrajongásában a köznép felé.<ref>Hamann, 2008, 479. oldal</ref>
 
=== Házassága ===
A számításban jöhető feleségjelöltek közül [[Habsburg–Lotaringiai József Károly főherceg|József főherceg]] lányávalleányával kötendő házasság tervét [[Habsburg–Tescheni Albert főherceg|Albert]] főherceg]] vetette el, arra hivatkozva, hogy a lány anyja családjának (Szász–Coburg–Koháry) genealógiája hiányos, illetve az apának túl szoros a kapcsolata a mágnásokkal. A [[Viktória német császárné|német trónörökösné]] egyik lányávalleányával kötendő házasságot a felekezeti különbségek hiúsították meg. Szóba jöttek még a spanyol, portugál és szász királyi udvarok lányaileányai is. [[1880.]] márciusában Rudolf Brüsszelbe utazott és megkérte [[II. Lipót belga király|II. Lipót]] [[Belgium uralkodóinak listája|belga király]] lányánakleányának, [[Stefánia belga királyi hercegnő|Stefániának]] kezét. Olyan pletyka is szárnyra kapott, hogy Rudolf még ez idő alatt sem fogottfogta vissza kicsapongó életmódjábóléletmódját, és Brüsszelbe is magával vitte akkori szeretőjét, a [[baden]]i színház fiatal zsidó színésznőjét, erről későbbi anyósa, [[Habsburg–Lotaringiai Mária Henrietta belga királyné|Mária Henrietta királyné]] is értesült, de az eljegyzést nemmégsem bontották fel.<ref>Hamann, 2008, 170-172. oldal</ref>
 
Rudolf [[1881]]. [[május 10.|május 10-én]] [[Bécs]]ben, az Ágoston-rendiek templomában vette feleségül az akkor 17 éves lányt. Az esketést a prágai érsek, Rudolf ellenlábasa végezte 24 püspök és érsek segédletével.<ref>Hamann, 2008, 179. oldal</ref> A trónörökös esküvőjén megjelent magas rangú vendégek között volt [[VII. Eduárd brit király|Eduárd walesi herceg]], [[Egyesült Királyság|brit]] trónörökös (később VII. Eduárd király), és unokaöccse, [[II. Vilmos német császár|Hohenzollern Vilmos]] német trónörökös herceg (később II. Vilmos császár). A fiatal pár egy ideig [[Prága|Prágában]] élt. Kettejük temperamentuma teljesen eltérő volt. Rudolf kiemelkedően intelligens, liberális szabadgondolkodó, mindenfajta konvenciótól mentes, impulzív és túlérzékeny lélek volt, Stefánia komoly, formákhoz mereven ragaszkodó, kevésbé intelligens, színtelenebb személyiség volt. Rudolf anyja, Erzsébet császárné emiatt sohasem kedvelte Stefániát, lenézően kezelte, háta mögött sértő kifejezésekkel illette (például „Trampeltier”, ami „tevét” és „tramplit” is jelent).
A házasfelek elhidegültek egymástól, érzelmi kapcsolatuk megszűnt. Gondolkodásmódjuk közti különbség is hamar nyilvánvalóvá vált. Stefánia bírálta Rudolf arisztokratákkal szembeni viselkedését, nem helyeselte a polgári származású emberekhez kötődő szoros barátságát sem. Ugyanakkor rajongott a reprezentációért, melyet Rudolf szívből gyűlölt. Stefánia nővére ennél intimebb részletekről is megemlékezett; Rudolf rászokott az alkoholra és tettlegességre is sor került. A két házasfél kölcsönösen sértegette a másikat; Rudolf 1888-ban szemgyulladást kapott, ezért Stefániával íratott levelet, melyben elnézést kér, hogy nem maga ír, hanem csak egy közömbös személy, akinek egészsége kevésbé fontos.<ref>Hamann, 2008, 443-445. oldal</ref>
 
Rudolf nőügyei megszaporodtak, különféle prostituáltakkal (többek között [[Mizzi Kaspar]]ral, aki élete utolsó két évében volt a főherceg nagy szerelme) is rendszeres kapcsolatai voltak. Szeretőit elhalmozta pénzzel, de mivel saját éves apanázsa csak évi {{szám|45000|forint}} volt, gyakran Hirsch báró segítette ki Rudolfot.<ref>Hamann, 2008, 379. oldal</ref> Stefánia is házasságán kívül kereste boldogságát, a lengyel Arthur Potocki gróf oldalán. Felmerült a válás gondolata is, ezt megerősítette Lujza hercegnő, Stefánia testvérenővére és Rudolf Khevenhüller, Rudolf barátja is, bár a hivatalos fórumokon következetesen tagadták, hogy Rudolf a pápához fordult volna.<ref>Hamann, 2008, 448-449. oldal</ref> Rudolftól nem volt idegen a válás gondolata, már 1875-1876-ban mikor jogtanára Adolf Exner volt, írt egy dolgozatot Feladatok a jogtudományok köréből címmel, melyben kifejti, hogy a válás intézménye kívánatos lehet abban az esetben, ha az egyik házastárs megveti, gyűlöli és megalázza a másikat.<ref>Hamann, 2008, 88. oldal</ref>
 
== Rudolf a „politikus” ==