„I. Bardülisz illír király” változatai közötti eltérés

a
(Belső hivatkozás)
a ((GR) File renamed: File:South Illyrian tribes (Hungarian).pngFile:South Illyrian tribes (Hungarian) 4th century BCE.png Criterion 1 (original uploader’s request) · Am planning to do the same for th…)
 
== Származása ==
[[Fájl:South Illyrian tribes (Hungarian) 4th century BCE.png|jobbra|bélyegkép|400px|A jelentősebb délillír törzsek hozzávetőleges szállásterülete és szomszédaik az {{ie|4.}} században]]
Az ókori Illír Királyság az {{ie|5.}} század második felében lett számottevő geopolitikai tényező, a meglétére utaló első feljegyzések az {{ie|430-as}} évekre keltezhetőek. E félbarbár jellegű államalakulat berendezkedése polidinasztikus és föderatív jellegű volt, vagyis adott időpontban az egymás mellett párhuzamosan létező regionális királyságok közül a katonai és gazdasági erejében a többin felülkerekedő törzs soraiból került ki az ''illír király''.{{refhely|Pollo & Puto 1981|:10.;|Wilkes 1992|:110., 127., 156.;|Ceka 2013|:82.}} Az antik szerzők az első név szerint említett uralkodót, Bardüliszt kizárólag „illír király”-ként vagy az „illírek királya”-ként címezték ''(baszileusz Illürión / βασιλεὺς Ίλλυριῶν; baszileusz tón Illürión / βασιλεὺς τῶν Ἰλλυριῶν),''{{refhely|Papazoglou 1965|:145., 150.;|Hammond 1966|:242–243.;|Wilkes 1992|:120.}} az uralkodó törzsi hovatartozása éppen ezért az illír történelem egyik legvitatottabb témája. A Bardülisz uralkodásáról és háborúskodásairól ismert tények alapján tudott, hogy hatalmi centruma a korabeli [[Épeiroszi Királyság|Épeirosz]] és [[Makedónia]] közé ékelődő Lünkésztiszi-tavak (a mai [[Ohridi-tó|Ohridi]]- és [[Preszpa-tó|Preszpa-tavak]]) tágabb környezetében volt, ami történelmileg [[dasszaréták|Dasszarétia]] és [[Enkhelék|Enkhelé]] régióival azonosítható.{{refhely|Papazoglou 1965|:145.;|Hammond 1966|:248.;|Pollo & Puto 1981|:10.;|Wilkes 1992|:120.;|Hammond 1994|:14.;|Ceka 2013|:191.}} [[Gustav Zippel]]{{Wd|Q39145283}} német történész 1877-ben ebből kiindulva vetette fel annak a lehetőségét, hogy Bardülisz az enkhele illírek törzséből származott.{{refhely|Papazoglou 1965|:145.;|Hammond 1966|:239.}} Ezt a hipotézist erősíti egyfelől az illírek mitologikus eredetéről szóló görög eredetmonda, amely szerint az illírek ősatyja, [[Illüriosz]] szintén az enkhelék királya volt,{{refhely|Wilkes 1992|:92., 98–99.;|Ceka 2013|:418–419.}} másfelől az egyes feltevések szerint az enkhelékhez köthető {{ie|7–6.}} századi [[trebeništa]]i{{Wd|Q2667584}},{{refhely|Hammond 1966|:249.}} illetve az {{ie|4–3.}} századi dasszarétiai [[Selca e Poshtme-i királysírok]].{{refhely|Wilkes 1992|:146.;|Jacques 2009|:120.;|Ceka 2013|:136–137., 197.;|Gilkes 2013|:265., 292.}} [[N. G. L. Hammond]]{{Wd|Q2978546}} brit ókortörténész egy 1966-os tanulmányában vetette fel annak lehetőségét, hogy Bardülisz valójában a Dardán Királyság uralkodója lehetett. Okfejtésében a következő történelmi körülményekre hívta fel a figyelmet:
# [[Sztrabón]] az [[autariaták]]at{{Wd|Q784432}}, az [[ardiaták]]at és a dardánokat nevezte meg az illírek három legnagyobb törzseként;