„Báruk könyve” változatai közötti eltérés

 
Báruk könyvének fő tartalma egy, a fogságban lévő zsidóktól a még otthon maradottakhoz írt üzenet, egy a bűnök megvallására és isteni kegyelem kérésére buzdító imádsággal és egy énekkel együtt, mely az isteni bölcsességet dicsőíti a Bölcsességnek a [[Tóra]] (azaz az Isten törvénye) formájában való megtestesülésére való utalással. Ez utóbbit a korai egyház [[Jézus]] megtestesülésére vonatkozó célzásként, az elesett [[Jeruzsálem]]et siralmazók vigaszaként értelmezte. Végül a 6. fejezetben Jeremiásnak a bálványimádás ellen való figyelmeztetését olvashatjuk, melyet a fogságban lévőknek írt ([[Jeremiás levele]]). Liturgikus fontossága rejlik benne, mintha bűnbánati napra készült volna.
 
== ForrásForrások ==
* [http://lexikon.katolikus.hu/B/B%C3%A1ruk%20k%C3%B6nyve.html katolikus lexikon]
 
{{Apokrif iratok}}
{{Nemzetközi katalógusok}}
 
{{DEFAULTSORT:Barukko~nyve}}