„Szász Domokos (püspök)” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Nincs szerkesztési összefoglaló
* ''A kolozsvári ref. egyház történeti fejlődése a reformátió korától a jelenig. A kolozsvári egyházmegye emlékirata az 1874. egyházkerületi közgyűléshez'', Kolozsvár
* ''A kolozsvári ev. ref. egyházmegye emlékirata az erdélyi ev. ref. egyházkerület papnöveldéje ügyében'', Kolozsvár, 1874. (Szász Gerővel).
* ''A kolozsvári m. kir. tud.tudomány-egyetemmel kapcsolatban felállítandófelállitandó ev. ref. theol. fakultásfakultas és tanárképezde tervezete'', Kolozsvár, 1875. [https://books.google.hu/books?id=HU8KJdxWq2gC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Online]
* ''Válasz Kovács Albert pesti ev. ref. hittanár úrnak az erdélyi ev. ref. egyházkerület papnöveldéje ügyében'', Kolozsvár, 1875.
* ''A közügyek bajnoka. Emlékbeszéd legidősb gróf Teleki Domokos végtisztességére'', Kolozsvár, 1876.