Főmenü megnyitása

Módosítások

 
== Pályája ==
Tóth János lelkész és Szabó Éva ([[1795]]-[[1859]]) fia.<ref name="szabóéva">{{Cite web|url=https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/556822#|title=Széchenyi National Archives - gyászjelentések - Tóth Jánosné Szabó Éva}}</ref> Tanulmányait Komáromban, a német nyelv tanulását a [[pozsony]]i királyi akadémián, a jogot pedig a pesti egyetemen végezte, közben a francia és az angol nyelvet is elsajátította. [[1838]]-ban tette le az ügyvédi, [[1841]]-ben a váltóügyvédi vizsgát, azonban majdnem kizárólag a királyi táblai gyakorlatra szorítkozott s főúri családok és nagyobb uradalmak jogászaként dolgozott. [[1839]] tavaszán barátja, [[Gorove István]] későbbi miniszter társaságában hosszabb nyugat-európai utazásra ment. Különösen tanulmányozta az esküdtszékeket és a börtönrendszereket, látogatta a parlamenti üléseket, a törvényszéki tárgyalásokat.
 
Kiváló jogi felkészültségével hamar magára vonta kortársai figyelmét. Jelen volt 1840-41. és 1843-45. évi pozsonyi országgyűléseken mint [[Batthyány Kázmér]] gróf jogtanácsosa, s távollevő főrendek képviselője, külföldi követségek és a ''Jelenkor'' és a [[Kossuth Lajos]] által szerkesztett ''Pesti Hírlap'' országgyűlési tudósítója, mely célra egész irodát tartott, s mint a [[Hajnik Károly]] gyorsíró által szerkesztett főrendiházi napló revizora nyelvi tekintetben. Ugyanekkor a Batthyány Kázmér gróf elnöksége és Kossuth Lajos igazgatása alatti magyar védegyletnek titkára, s a zsurnalisztikában a megtámadásokkal szembeni védelmezője volt. Majd minden akkori nemzeti, humanitárius és kulturális vállalatnak, a gazdasági egyesületnek, az iparegyesületnek, kisdedóvó-egyesületnek, szegénygyermekkórháznak, rabsegélyező, gyermekvédő, közművelődési, képzőművészeti, kertészeti stb. egyesületeknek évtizedeken át igazgatóválasztmányi tagja, s szorgalmas munkása és terjesztője volt.