„Vix-jegyzék” változatai közötti eltérés

10 408 bájt törölve ,  1 évvel ezelőtt
 
== Átadása ==
[[1919]]. [[március 20.|március 20]]-án 10 óra 30 perckor Vix alezredes felkereste [[Károlyi Mihály (miniszterelnök)|Károlyi Mihály]] [[köztársasági elnök]]öt hivatalában, a [[Budavári Palota|budavári királyi palotában]], hogy átadja neki de Lobit tábornok jegyzékét. Annak kihangsúlyozására, hogy szövetséges határozatról van szó, Vix alezredes ragaszkodott ahhoz, hogy az átadáson jelen legyenek más antant országok tisztjei is. Noha kormányuktól erre vonatkozó utasításuk nem volt, Granville Baker brit alezredes, Riccardo Pentimalli olasz őrnagy és Nicholas Roosevelt amerikai százados elkísérte a misszióvezetőt.{{refhely|Ádám-Ormos 1999 – Vix levele De Lobit-nak|azonos=VRJ}}
 
köVETKEZMÉNYEI
Miután átfutotta a szöveget, Károlyi megkérdezte Vixtől, hogy eljuttatta-e ezt a katonai jellegű szöveget a hadügyminiszternek. Az alezredes nemleges válaszára az államfő sürgősen hívatta [[Berinkey Dénes]] [[miniszterelnök]]öt és [[Böhm Vilmos]] hadügyminisztert. Közben mérgesen megjegyezte, hogy a szövetségesek francia, román, vagy cseh [[Gyarmat (terület)|gyarmatot]] akarnak csinálni Magyarországból.{{azonos|PPCVIII}} Kijelentette, hogy a magyar kormány ünnepélyesen tiltakozni fog, de valószínűleg meghajlik a konferencia határozata előtt.{{refhely|Ormos Mária 1983|185. o.|azonos=O185}}
 
A megérkezett két miniszterrel együtt viszont igyekezett meggyőzni Vixet és a küldöttséget, hogy a békekonferencia határozata elfogadhatatlan, és hogy a robbanásveszélyes közhangulatban egy ilyen arányú terület-kiürítés elfogadását egyetlen kormány sem élheti túl. Vix úgy vélte: a közhangulat az újságok révén könnyen befolyásolható. Böhm a kérdésből politikai vitát akart provokálni Magyarország integritásáról, összehasonlítva [[Erdély]], illetve [[Elzász]] és [[Lotaringia]] kérdését.{{azonos|O185}} Böhm felvetésére, hogy a jegyzék eredményeként a [[Kommunisták Magyarországi Pártja|kommunista párt]] taglétszáma 24 óra leforgása alatt néhány ezerről 200 ezerre nő, Vix, hogy ne legyen szükség tolmácsolásra, németül ismételte meg a szokványos választ: ''Das ist mir ganz egal'' (Nekem ez teljesen mindegy).{{azonos|MT188}} Többször kihangsúlyozta, hogy a kijelölt új zónának semmi köze a [[Belgrádi egyezmény (1918)|belgrádi egyezményhez]], mivel azt már a békekonferencia határozta meg. Arra a kérdésre, mi történik, ha a magyar fél elutasító választ ad, Vix – a kapott utasításnak megfelelően – kitért az egyenes válasz elől.{{refhely|Magyarország története 1918-1919|189. o.|azonos=MT189}} Röviden azt felelte: ''Alors nous ferons nos malles'' (Akkor csomagolunk). Tekintettel arra, hogy a misszió a fegyverszünet ellenőrzését végezte, s a távozás ennek feladását jelentette, e kijelentés az ellenségeskedés kiújulását vetítette elő.
 
Mivel az alezredes ellen irányuló kirohanások – különösen Böhm részéről – nem szűntek, Vix végül kijelentette: ő csak a határozat továbbítására kapott utasítást és nem arra, hogy vitatkozzon. Az eredetileg 48 órásra tervezett határidőt 30 órára csökkentve, a válaszadásra másnap délután 6 órát határozott meg, majd a küldöttség távozott.{{refhely|Peter Pastor 1976|– Peter Pastor történész szavaival: ''„Így lett a „de Lobit-jegyzékből” „Vix-ultimátum”''.}}
 
== Következményei ==
A rendkívül rövid határidő csak ''igen'' vagy ''nem'' válasz adását tette lehetővé, ezért a Vix-jegyzék megpecsételte a [[Berinkey-kormány]] sorsát, mivel az abban foglalt követeléseket nem akarta teljesíteni, a fegyveres ellenállást viszont nem tudta vállalni. A március 20-án délutáni kormányülésen már maga Károlyi is az elutasítás mellett szólt, s a következő főbb érveket hangoztatta:
* Vix alezredes szóbeli kiegészítésként tudomására hozta: "a jegyzékben megszabott demarkációs vonalat kimondottan politikai határnak tekintik."{{jegyzet|Károlyi azt nem említette, hogy a jegyzékben ilyen kitétel nem szerepel.}}
* Az elfogadás "lehetetlenné tenné, hogy alkalmas időben a románokat meg tudjuk támadni, miután közbeékelődnek a franciák."
 
*
== Vix egyéb jegyzékei ==
Fernand Vix vezérkari alezredes, a Budapesti Szövetséges Katonai Misszió vezetője, budapesti ténykedése alatt több jegyzéket is továbbított a magyar hatóságoknak. Ezek közül a legfontosabbak:
* [[1918]]. [[december 3.]] – A magyar kormányt a [[Felvidék]] kiürítésére felszólító jegyzék. Mivel nem tartalmazta a határ kérdését, Vix szorgalmazására jött létre [[december 6.|december 6]]-án a [[Bartha Albert|Bartha]]-[[Milan Hodža]]-egyezmény a demarkációs vonalról, amely többé-kevésbé megfelelt a "szlovák föld történelmi határaival",<ref>[http://archivum.magyarhirlap.hu/velemeny/vixjegyzek.html Vix-jegyzék]</ref> azaz [[Dévény]], [[Bazin]], [[Szered]], [[Érsekújvár]], [[Verebély]], [[Garamkovácsi]], [[Lest]], [[Losonc]], [[Szomolnok]], [[Margitfalva]], [[Tőketerebes]], [[Szobránc]], [[Homonna]] településeken keresztül haladt a [[Laborc (folyó)|Laborc folyó]] vonaláig, majd annak mentén az északkeleti országhatárig. Az egyezményt azonban a [[prága]]i vezetés nem tartotta elfogadhatónak, ezért – francia segédlettel – [[Edvard Beneš|Beneš]] elérte, hogy [[december 23.|december 23]]-án újabb jegyzék szülessen.{{refhely|Szarka László 2007|azonos=Szarka}}
* [[1918]]. [[december 23.]] – Az etnikai határokat feladó, az egész Felvidéket nagyjából a mai magyar-szlovák államhatár vonaláig kiürítendőnek előíró jegyzék („''karácsonyi Vix-jegyzék''”). A [[Duna]] és az [[Ipoly]] folyásával kijelölt vonal Losonc alatt, [[Osgyán]]on, [[Rimaszombat]]on, [[Tornalja|Tornalján]], [[Perkupa|Perkupán]], [[Hidasnémeti]]n, [[Lasztóc]]on keresztül vezetett az [[Ung (folyó)|Ung]] és Laborc torkolatáig, majd onnan az [[Ung (folyó)|Ung]] mentén az [[Uzsoki-hágó]]nál érte el az országhatárt.{{azonos|Szarka}}
* [[1919]]. [[január 27.]] – Berthelot és [[Apáthy István (zoológus)|Apáthy]] között 1918. [[december 31.|december 31]]-én született egyezményben Erdély román megszállására kialkudott [[Nagybánya]]–[[Kolozsvár]]–[[Déva]] vonalra vonatkozó, azt utólagosan jóváhagyó jegyzék.{{refhely|Ormos Mária 1983|128. o.}}
 
== Jegyzetek ==
 
== Források ==
*{{hely|Borhi László 1977}}{{Hiv-web|url=http://www.c3.hu/scripta/buksz/97/01/borhi.htm |cím=Könyvszemle |szerző=Borhi László |év=1997 |hónap=január |munka= Documents diplomatiques français sur l'histoire du Bassin des Carpates 1918-1932 vol. I–II. |kiadó=BUKSZ |nyelv=magyar |elérés=2014-09-17 |archívurl=https://web.archive.org/web/20070808225508/http://www.c3.hu/scripta/buksz/97/01/borhi.htm |archívdátum=2007-08-08}}
*{{hely|Magyarország története 1918-1919}}{{cite book |author= |authorlink= |title=Magyarország története 8/1 1918-1919 |chapter=A soknemzetiségű Magyarország felbomlása |publisher=Akadémiai Kiadó |year=1983 |isbn= 963-05-3324-3}}
*{{hely|Peter Pastor 1976}}{{Hiv-web|url=http://www.hungarianhistory.com/lib/wils/wils11.htm |cím=Chapter VIII. From Hope To Defait |szerző=Peter Pastor |év=1976 |munka=Hungary Between Wilson and Lenin: The Hungarian Revolution of 1918-1919 and The Big Three |kiadó=Corvinus Library – Hungarian History |nyelv=angol |elérés=20140917 |archívurl=https://web.archive.org/web/20140414005218/http://www.hungarianhistory.com/lib/wils/wils11.htm |archívdátum=2014-04-14}}
*{{hely|Ormos Mária 1983}}{{cite book |author=Ormos Mária |authorlink=Ormos Mária |title=Padovától Trianonig 1918-1920 |chapter=A Vix-jegyzék |publisher=Kossuth Könyvkiadó |year= 1983 |isbn= 963-09-2174-X}}
*{{hely|Raffay Ernő 1990}}{{cite book |author=Raffay Ernő |authorlink= Raffay Ernő |title=Trianon titkai |chapter=A háborúnak vége, a harc folytatódik |publisher=Tornado Damenija Kiadó |year= 1990 |id= |pages=95}}
*{{hely|Ádám-Ormos 1999 – Vix és Dossé beszélgetése}}{{Hiv-web|url=http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-1/ch02s05.html |cím=Beszélgetés de Lobit tábornok törzsfőnöke, Dossé ezredes és a Budapesti Szövetséges Katonai Misszió vezetője, Vix alezredes között. (1919. március 19-én délben) |szerző=Ádám Magda |társszerzők=Ormos Mária |év=1999 |munka=Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről I. (1918-1919) |formátum=irat FDD száma: 245; iratszám: 104 |kiadó=Révai Digitális Kiadó |nyelv=magyar |elérés=2012-10-17 |archívurl=https://web.archive.org/web/20121017200057/http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-1/ch02s05.html |archívdátum=2012-10-17}}
*{{hely|Ádám-Ormos 1999 – Vix levele De Lobit-nak}}{{Hiv-web|url=http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-1/ch02s05.html |cím=Vix alezredes, a Budapesti Szövetséges Katonai Misszió vezetője de Lobit tábornoknak, a Magyarországi Hadsereg parancsnokának (1919. március 31.) |szerző=Ádám Magda |társszerzők=Ormos Mária |év=1999 |munka=Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről I. (1918-1919) |formátum=irat FDD száma: 298; iratszám: 113 |kiadó=Révai Digitális Kiadó |nyelv=magyar |elérés=2012-10-17 |archívurl=https://web.archive.org/web/20121017200057/http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-1/ch02s05.html |archívdátum=2012-10-17}}
*{{hely|Ádám-Ormos 1999 – Károlyi levele Vix-nek}}{{Hiv-web|url=http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-1/ch02s05.html |cím=De Lobit tábornok, a Magyarországi Hadsereg parancsnoka Vix alezredesnek, a Budapesti Szövetséges Misszió vezetőjének (Károlyi Vixhez címzett levelének másolata) (1919. március 24.) |szerző=Ádám Magda |társszerzők=Ormos Mária |év=1999 |munka=Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről I. (1918-1919) |formátum=irat FDD száma: 266; iratszám: 107 |kiadó=Révai Digitális Kiadó |nyelv=magyar |elérés=2012-10-17 |archívurl=https://web.archive.org/web/20121017200057/http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-1/ch02s05.html |archívdátum=2012-10-17}}
*{{hely|Károlyi Mihály 1977}}{{cite book |author=Károlyi Mihály (miniszterelnök)|Károlyi Mihály |authorlink=Károlyi Mihály (miniszterelnök)|Károlyi Mihály |title=Hit, illúziók nélkül |publisher=Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó |year=1977 |isbn=963-05-3324-3 |pages=201}}
*{{hely|Szarka László 2007}}{{Hiv-web|url=http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=B4uXStoYGp |cím=Fejezetek a csehszlovákiai magyarok történetéből I.|szerző=Szarka László |dátum=20070522 |munka=Nemzet és emlékezet |kiadó=Szabad Újság |elérés=2014-09-17 |archívurl=https://web.archive.org/web/20140917115120/http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=B4uXStoYGp |archívdátum=2014-09-17}}
 
== Lásd még ==
* [[Berinkey-kormány]]
* [[Fernand Vix]]
* [[Tanácsköztársaság]]
* [[1919-es magyar–román háború]]
 
== Külső hivatkozások ==
{{Wikiforrás|Vix-jegyzék}}
* [http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Khaj/0/23821/1 Magyarország határai (Sulinet).]
Névtelen felhasználó