Főmenü megnyitása

Módosítások

→‎Cselekmény: Magyarítási kísérlet
{{Cselekmény}}
 
A 28 éves gyári munkás, Will Salas ([[Justin Timberlake]]) anyjával, Rachellel ([[Olivia Wilde]]) él a gettóban. Egy napon Will megmenti a 105 éves Henri Hamilton ([[Matt Bomer]]) életét, akit ki akartak rabolni egy bárban, ahol korábban vagyonávalidővagyonával kérkedve mindenkinek italokat rendelt. Hamilton támadója Fortis ([[Alex Pettyfer]]), aki egy rablóbanda gengszter főnöke, és gazdag embereket fosztkifosztó kibanda főnöke. Will biztonságos helyre menekülmenekíti HamiltonnalHamiltont. Hamilton azt mondja Willnek, hogy „néhányak halhatatlanságáért sokaknak kell meghalniuk”; mert az egy emberre jutó idő elegendő lenne egy teljes élethez, ám a gazdagok az időt felhalmozva akarják elérni halhatatlanságukat. Hamilton később azt is elmondja, hogy nem vágyik tovább az életre, mert „bár talán tested nem kopik el, de elméd igen. Akarjuk, szükségünk van a halálra.”
 
Később, aznap éjjelHajnalban Hamilton saját idejéből 116 évet ad át az alvó Willnek, mindössze 5 percet hagyva magának, amit arra használ fel, hogy elmenjen, s egy híd párkányáramellvédjére üljönülve levárja a halált. Will túl későn érkezik, hogy megmenthesse őt,. s észrevesziÉszreveszi, hogy egy közeli biztonsági kamera filmre vettefelvette mozgását, ezért elmenekül a területről. Az illetékes hatóságnak, az Időrendészetnekidőrendészetnek különböző elméletei vannak Hamilton halálára. Egy fiatal időrendész helyesen feltételezi, hogy Hamilton mindössze „kifutott az idejéből”, más szóval megölte magát, de egy középkorú, tapasztalt időrendész, Raymond Leon ([[Cillian Murphy]]) meg van győződve arról, hogy egy daytoni lakos ölte meg.
 
Will egy buszmegállóban várja édesanyját, aki nem érkezik meg a busszal, mert nem volt elég ideje, hogy kifizesse szokásos buszjáratát az árak hirtelen növekedése után. Will és anyja is futásnak ered, de mire találkoznak, Rachelnek már alig néhány másodperce van hátra. Amint egymáshoz érnének, Will anyja holtan esik összeomlik fia ölébenkarjaiba. Willnek eszébe jut, amit Hamilton mondott az időrendszer egyenlőtlenségéről, s megfogadja, hogy bosszút áll. Elhatározza, hogy New Greenwich-beGreenwichbe megy, s hátralévőhátra lévő idejéből több mint egy teljes évet elhasználva átjut az összes [[Időzóna|időzóna-határon]]. Érkezésekor belép egy kaszinóba, ahol az időmilliomos Philippe Weisszel ([[Vincent Karheiser]]) és lányával, Sylviával ([[Amanda Seyfried]]) találkozik. Will [[póker]]partit játszik Sylvia apjával, s nagyot kockáztatva közel 1000 évet nyer el az időmilliomostól. Sylvia ezután meghívja a fiatalembert egy bulira, apja házába.
 
A kúriában Leon elfogja Willt, s ideje legnagyobb részét elkobozza. Ezután Will megszökik Sylviát túszul ejtve. Visszatérmegszökik, veleés együtt visszatérnek a gettóba. FortisAutójuk csapdátazonban állítráfut a szegeketFortis rakbandája azáltal útrakitett szöges útcsapdára, az autóés defektet kap, éskapva lesodródik aaz töltésrőlút amellett futó csatornamederbe,. Sylvia és Will eszméletüket vesztik. Ekkor Fortis elrabolja – fél óra híján – Sylvia minden idejét, és Willnek is már csak percei vannak hátra, így kell menekülniemenekülniük. Először felkeresik Borelt, akinek Will korábban 10 évet adott, ám csak Borel gyász- sújtotta feleségét találják meg, aki elmondjaakitől nekikmegtudják, hogy férje „9 évet elvert piára, halálra itta magát”. Sylvia eladja ékszereit, csekély 2 napnyi összeget kapva értük. Miután menedéket találnak maguknak, Will felhívja Sylvia apját, 1000 éves váltságdíjat követelve tőle Sylviáért. ÚgyHatáridőnek a másnap reggelt szabja meg, és úgy rendelkezik, hogy az 1000 évet a daytoni Idősegély Szolgálatnakidősegély-szolgálatnak küldjék, s a gettó emberei között osszák szét. Leon beméri Will pozícióját a telefonhívás alapján, és azonnal Dayton felé indul.
 
A következő napon,nap reggelén Will és Sylvia együtt figyelik ahogyszállásuk készülablakából, hogy elengedjeaz Sylviát,idősegély-szolgálat észreveszizárva marad, hogyazaz Weis nem adta meg a kértkövetelt váltságdíjat,. ámWill mégis úgy dönt, függetlenül ettőlhogy elengedi a lányt. FöltűnikMiközben LeonSylvia ésaz fegyvertutcáról fogapjának Willretelefonál, áma Sylviafegyveres kisegítiLeon őt:a vállonmellékutcából lövilepi meg az időrendésztút szélén ülő Willt. EzutánSylvia azonban észreveszi az időrendészt, és egy vállövéssel leteríti. Will ajándékbaátad négy órát adaz átidőhiánnyal Leonnakküszködő, hogylefegyverzett aLeonnak, lefegyverzett férfihogy ki tudjon jutni Daytonból, mielőtt „kifut az idejéből”. Will és Sylvia Leon autójával menekül el. Will azt mondja a lánynak, hogy még mindig van esélye „sértetlenül elsétálni”, ám Sylvia úgy dönt, hogy a férfi oldalán marad, azt mondva, hogy már nincs esély olyan életre, amilyet előtte New Greenwichben élt. Egymás után sorban rabolják ki az Időbankokatidőhitelbankokat, időkapszulákata lopvalopott onnan,időkapszulákat amelyeketpedig szétosztanakszétosztják a szegények között,. miközbenEközben tudjáka hatóságok körözik őket, rengetegés egyre évnyinagyobb „vérdíjat” tűztektűznek ki a fejükre. Fortis végül másodszor is Will és Sylvia nyomára bukkan, és „időharcra” hívja ki Willt. Will uralja a harcot az édesapjától tanult technikával, legyőzi„lenullázza” Fortist,Fortis elnyerve minden idejétéletidejét, miközben lelövi Fortis elképedő embereit, Fortispedig ideje elfogy, és meghallelövi.
 
Will és Sylvia észreveszi, hogy minden erőfeszítésük hiábavaló, mivel a gazdagok könnyűszerrel drágábbá tehetik az életet a gettókban, hogy fenntartsák a jelenlegi helyzetet. Sikeresen ellopnak 1 [[millió]] évet egy időkapszulában Weis saját főhadiszállásáról, majd mindenféle ellenállás nélkül menekülnek, és végül elérik Daytont. Érkezésükkor Leon nekiütközik Will autójának, ám a férfi még képes odaadni az időkapszulát egy fiatal lánynak, aki elkezdi megosztani a kapszulában lévő időt az emberekkel. Leon végül utoléri Willt és Sylviát a városon kívül, és fegyvert szegez nekikrájuk. Will viccesen megkéri Leont, hogy a korábban kölcsönadottkapott idejébőlidőből adjon vissza egy kicsit, hogykülönben kivégzésükigelőbb élhesseneklejár az idejük, ámsemmint ekkoraz Leonidőrendész észreveszielsüthetné a fegyverét. Az idő említésére Leonnak feldereng, hogy korábban elmulasztotta feltöltenifelvenni a sajátnapidíját. idejét,Az mielőttalkarjára utánuk eredtnéz, és meghala számláló csak néhány másodpercet mutat; holtan esik össze. Ám Willnek és Sylviának is már csak másodperceik1-1 vannakperc van hátra az életükbőléletidejéből. Will Leon autójához futrohan, elveszifeltölti annakmagának rendelkezésreaz állóidőrendész idejétnapidíját, majd továbbad belőle Sylviának, másodpercekkel azelőtt, hogy a lány „kifutna idejéből” – ez a jelenet tükrözi Will anyjának halálát.
 
Will és Sylvia folytatja aaz bankokidőbankok kirablását és az idő szétosztását, a rendszer romba döntését célzó terveik részeként, 100de immár100 évesév „vérdíjjal”vérdíjat atűztek fejükki a fölöttfejükre. Ezalatt a gazdagok az ugrásszerűen megnövekedett, gettókból érkező időzónaváltó embertömeggel próbálnakkénytelenek megküzdeniszembesülni. A híradás megmutatja azt aAz gyáratidőkapszulagyár, ahol egykor Will dolgozott, ami már leállt, nincs működésben, mert azaki emberekdolgozzon elhagytákbenne. A film azzal a jelenettel ér véget, amint Will és Sylvia egy újabb – az eddigieknél nagyobb – bank kirablásának indulkirablására nekikészül.
{{Cselekmény vége}}
 
41 123

szerkesztés