„Anton Pavlovics Csehov” változatai közötti eltérés

*Csehov Antal: ''Aki nem akar úr lenni. Regény''; Érdekes Újság, Bp., 1920 (''Legjobb könyvek'')
*''Ünnepi álom''; Légrády Ny., Bp., 1923 (''A Pesti Hírlap regénytára'')
*Csehov Antal: ''Kísértetes éjjel és egyéb elbeszélések''; ford. Peterdi István, bev. Honti Rezső; Népszava, Bp., 1924 (''Csehov Antal Összesösszes elbeszélő művei'')
*Csehov Antal: ''A semmirekellő''; ford. Goda Géza; Franklin, Bp., 1924 (''Külföldi regényírók'')
*''Muzsikok''; ford. Róna István; Gabos, Bp., 1924 (''Orosz föld'')
*''Ünnepi álom. Regény''; Pegasus, Wien, 1924 k. (''Modern regényírók'')
*Csehov Antal: ''A fekete barát és egyéb elbeszélések''; ford. Honti Rezső; Népszava, Bp., 1925 (''Csehov Antal Összesösszes elbeszélő művei'')
*Csehov Antal: ''A koldus és egyéb elbeszélések''; ford. Peterdi István; Népszava, Bp., 1925 (''Csehov Antal összes elbeszélő művei'')
*Csehov Antal: ''Idegen kenyéren és egyéb elbeszélések''; ford. Peterdi István; Népszava, Bp., 1925 (''Csehov Antal összes elbeszélő művei'')
*''A medve és más egyfelvonásosok''; ford. Sík Endre, Honti Rezső; Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, Bp., 1945 (''Szovjet színpad'')
*''A férj. Novellák''; ford. Kiss Dezső; Cserépfalvi, Bp., 1946 (''Cserépfalvi kiskönyvtára'')
*''Három esztendő. Regény''; ford. Honti Rezső; Budapest Irodalmi Intézet, Bp., 1947 (''Új könyvtár'')
*''Válogatott elbeszélések''; ford. Szöllősy Klára; Fővárosi Könyvkiadó, Bp., 1947
*''A pöröly dala''; ford. Honti Rezső; Hungária Ny., Bp., 1948 (''Forintos regény'')
*''Vanyka. Elbeszélések''; ford. Rab Zsuzsa, ill. Gudics József; Ifjúsági, Bp., 1955
*''Dráma a vadászaton. Regény''; ford. Magos László, ill. Zádor István; Új Magyar Kiadó, Bp., 1955 (''Olcsó könyvtár'')
*''Szahalin''; ford. Makai Imre; Művelt Nép, Bp., 1956
*''Anna a férje nyakán. Elbeszélések''; ford. Devecseriné Guthi Erzsébet, Lányi Sarolta, Szőllősy Klára, utószó Leszev Irén, ill. Gerendássy György; Új Magyar Kiadó, Bp., 1956 (''Olcsó könyvtár'')
*''Anton Pavlovics Csehov művei, 1-4.''; vál., jegyz. Apostol András, Wessely László, utószó Kardos László; Európa, Bp., 1959
*''A kutyás hölgy. Elbeszélés''; ford. Devecseriné Guthi Erzsébet, utószó Bakcsi György, ill. a Kukrinikszi művészcsoport; Magyar Helikon, Bp., 1960
*''Életem. Egy vidéki fiatalember elbeszélése''; ford. Szőllősy Klára, ill. Szász Endre; Magyar Helikon, Bp., 1962 (''Új Elzevir könyvtár'')
*''Sirály. Színjáték''; ford. Makai Imre, utószó Domokos Géza; Irodalmi, Bukarest, 1963
*''Dráma a vadászaton. Regény''; ford. Rab Zsuzsa, utószó Apostol András, ill. Engel-Tevan István; Európa, Bp., 1964 (''Kincses könyvek. Szépirodalmi sorozat'')
*''A párbaj''; ford. Devecseriné Guthi Erzsébet, Szőllősy Klára, utószó Domokos Mátyás; Szépirodalmi, Bp., 1967 (''Olcsó könyvtár'')
* ''Drámák''; ford. Elbert János et al., utószó Elbert János; Európa, Bp., 1978
* ''A főkertész elbeszélése. Elbeszélések és kisregények''; vál., utószó Szőcs Géza, ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.; Kriterion, Bukarest, 1979 (''Horizont könyvek'')
* ''Platonov szerelmei. Tragikomédia''; ford., utószó Elbert János, rend. Horváth Jenő; Szigligeti Színház–Verseghy Ferenc Megyei KvtárKönyvtár, Szolnok, 1980 (''Szolnoki Szigligeti Színház műhelye'')
*''Más. A fekete barát''; ford. Lányi Sarolta, ill. Vasvári László Sándor; Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai Tanszék, Bp., 1980
*''Gyerekek, kutyák, farkasok''; ford. Lányi Sarolta, Rab Zsuzsa, Szőllősy Klára, vál. Ágai Ágnes, ill. Hegyi Márta; Móra, Bp., 1984