Főmenü megnyitása

Módosítások

a
kékít
Az Üzbég Szovjet Szocialista Köztársaságot 1924. október 27-én alapították meg, alapja a Bukharai Szovjet Szocialista Köztársaság (Tádzsikisztánnal együtt), ehhez csatolták a Horezmi Szovjet Szocialista Köztársaság egy részét (a másik része a szintén ekkor kialakítandó [[Türkmenisztán]]hoz került) és a Fergana völgyet. Üzbegisztán első fővárosa Szamarkand volt, a fővárost csak 1930-ban helyezték át Taskentba. A Tádzsik Autonómia 1929-ig volt Üzbegisztán része, 1929-ben ebből alakították ki a Tádzsik Szovjet Szocialista Köztársaságot, mint a Szovjetunió egyik önálló tagköztársaságát. A Karakalpak Autonómia 1936-ig [[Kazahsztán]]hoz tartozott, a területet ekkor kapta meg Üzbegisztán. Így tehát Üzbegisztán mai határai 1936-ra alakultak ki.
 
A [[sztálin]]isztálinizmus|sztálini évtizedek]] alatt kezdődött meg Üzbegisztánban az iparosítás, a [[nehézipar]] kiépítése. Ekkor veszi kezdetét az ipari mértékű [[gyapot]]termesztés. Az iskolahálózat kiépítésével felszámolták a korábban jellemző [[analfabetizmus]]t. 1944-ben Üzbegisztánba telepítettek néhányat a deportált népcsoportok közül ([[csecsenek]]et, meszheti törököket), ami később etnikai konfliktusok forrásává vált.
 
1966-ban földrengés pusztította el Üzbegisztán fővárosát, Taskentet. Ezt követően Taskentet szinte teljesen újjáépítették, afféle szovjet mintavárost teremtettek belőle.