„Charles Baudelaire” változatai közötti eltérés

Címke: HTML-sortörés
 
Baudelaire nagy hatással volt a modern magyar irodalom fejlődésére. Már a 19. század végén fordították, de igazán a [[Nyugat (folyóirat)|Nyugat]] klasszikus „első nemzedéke” honosította meg a nagyközönség számára. [[Ady Endre|Ady]] többször írt róla, egyik korai fordítója [[Kosztolányi Dezső|Kosztolányi]] volt. Főművének címét eleinte „A Rossz virágaiként” fordították, így [[György Oszkár]] és [[Térey Sándor]] 1922-es fordításkötetükben. 1923-ban jelent meg a [[Romlás virágai]]nak teljes kiadása, [[Babits Mihály]], [[Tóth Árpád (költő)|Tóth Árpád]] és [[Szabó Lőrinc]] műfordításaival. Ennek harmadik, bővített kiadásához (Révai Könyvkiadó, 1943) Szabó Lőrinc átdolgozta saját régebbi fordításait. Ehhez a kiadáshoz írta nagy Baudelaire-tanulmányát is. A későbbi nemzedék tagjai közül leginkább [[Kálnoky László]] fiatalkori költészetén érezhető Baudelaire hatása. A Romlás virágai új, teljes fordítását a közelmúltban [[Tornai József]] készítette el.
 
== Magyarul ==
* ''A rossz virágai''; ford. György Oszkár; Tevan, Békéscsaba, 1917
* ''Költemények prózában''; ford. Braun Margit; Világirodalom, Bp., 192? (''A világirodalom gyöngyei'')
* Kis költemények prózában. Az eredeti szöveg és hű magyar fordítása; ford. G. Szabó Lőrinc, átnézte Babits Mihály; Lantos, Bp., 1920 (Kétnyelvű klasszikus könyvtár)
* Versek a "Les fleurs du mal"-ból; ford. Franyó Zoltán; Hellas, Wien, 1921
* Versek a Fleurs du mal-ból; ford., bev. Térey Sándor; Athenaeum Ny., Bp., 1923
* Romlás virágai; ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád; Genius, Bp., 1923 (Nagy írók – nagy írások)
* Versek; ford. Szily Ernő; Poezis, Bp., 1943
* A romlás virágai; ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, a végleges magyar kiadást jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Lőrinc; Révai, Bp., 1944
* ''Charles Baudelaire válogatott művészeti írásai''; vál., ford., bev., jegyz. Csorba Géza; Képzőművészeti Alap, Bp., 1964 (A művészettörténet forrásai)
* Charles Baudelaire válogatott művei / Théophile Gautier: Charles Baudelaire; összeáll., jegyz. Szabó Lőrinc, Réz Pál, ford. Babits Mihály et al., szerk. Réz Pál; Európa, Bp., 1964
* Művészeti kuriózumok; vál., bev., jegyz. Julien Cain, ford. Csorba Géza; Corvina, Bp., 1988 (Művészet és elmélet)
* A mesterséges mennyországok; ford. Hárs Ernő; Gondolat, Bp., 1990
* A Rossz virágai; ford., bev. Tornai József, tan. Sujtó László: ''A kötet története''; Tevan, Békéscsaba, 1991
* Versek. Baudelaire, Verlaine és Rimbaud; vál., szerk., jegyz. Pór Judit, ford. Ady Endre et al.; Európa, Bp., 1995 (Európa diákkönyvtár)
* Richard Wagner: Egy német muzsikus Párizsban; ford. Cserna Andor / Charles Baudelaire: Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban; ford. Lenkei Júlia; Kávé, Bp., 2001
* ''Az utazás. Charles Baudelaire válogatott versei Kantás Balázs fordításában és átköltésében''; Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, Bp., 2009
* ''A mesterséges mennyországok''; ford. Hárs Ernő, átdolg., utószó Takács M. József; Cartaphilus, Bp., 2010 (''Cartaphilus illusztrált klasszikusok'')
 
== Szakirodalom ==
 
* [[Jean-Paul Sartre]]: Baudelaire
* Murányi Győző: Az elátkozott
 
== További információk ==
 
* Bozók Ferenc: A tenger képei és jelképei Baudelaire esszéiben. in. Nagyvilág folyóirat, 2015. október
* Bozók Ferenc: Sátános költő volt Baudelaire? in. Nagyvilág folyóirat, 2010. január