„Roger Martin du Gard” változatai közötti eltérés

== Élete ==
 
1881-ben magas rangúmagasrangú [[katolikus]] hivatalnok családhivatalnokcsalád gyermekeként látta meg a napvilágot, anyagi gondjai ennek következtében sohasem voltak. Gimnáziumi tanulmányait [[Condorcet]]-ban végezte. Édesapja, Paul Martin du Gard vallásos nevelésben részesítette, ennek ellenére a fiatal Roger tizenöt éves korában fellázadt az [[egyház]] tanai ellen. Fiatal korában meghatározó olvasmányélménye volt [[Lev Nyikolajevics Tolsztoj|Tolsztoj]] [[Háború és béke (regény)|''Háború és békéjebéké''je]] (a könyvet egyik pap tanárapaptanára adta a kezébe). A gimnázium elvégzése után jelentkezett a [[Sorbonne]]-ra, de nem vették fel, ezért 1899-ben beiratkozott a levéltári főiskolábafőiskolára. A főiskolaiFőiskolai tanulmányai alatt elsajátított cédulázó, anyaggyűjtő, rendszerező módszereket íróként is hasznosította, de a tudományos kutatás iránt nem érzett elhivatottságot.
 
1906-ban megnősült, feleségül vette Hélène Foucault-t, aki egy párizsi ügyvéd lánya voltlányát. A következő évben született meg lányuk, Christiane. Családi életéről nem sokat tudtunk, csak a barátok megjegyzései, nyilatkozatai alapján valószínűsíthető, hogy Hélène vallásos volt és Christiane taníttatása és neveltetése körül olyan viták folyhattak, amelyekmelyek alakítottákhatással voltak az író első nagy regényénekregénye, a ''Jean Barois''-nak a problematikájátproblematikájára.
 
Első irodalmi kísérleteivel barátai tanácsára felhagyott. 1906-1908 között írta meg első regényét, ''Egy szent élete'' címen, de a kéziratot sohasem publikálta. 1909-ben önmaga vigasztalására és bátorítására megírta, majd saját költségein kiadatta a ''Devenir!'' című regényét. A könyv különösebb visszhang nélkül maradt, a fiatal Martin du Gard nem tudott olvasótábort toborozni magának. Még ugyanabban az évben megszületett következő műve ''L’une de nous'' címmel, deám ez is elvetélt próbálkozásnak bizonyult. Csak négy év múlva sikerült szert tennie az áhított sikerre a ''Jean Barois'' című regénnyelregényével. Ez már nemcsak az olvasók, de a szakmabeliek figyelmét is felkeltette. Ekkor került kapcsolatba a korszak legjelentősebb francia irodalmi folyóiratának, a ''Nouvelle Revues Francaise'' körével. Martin du Gard első irodalmi sikerével írótársai közül elsősorban [[André Gide]]-et nyűgözte le. 1904-ben Jacques Capeau színháza, a ''Vieux Colombier'' nagy sikerrel vitte színre ''Leleu apó testamentuma'' című [[dráma|drámáját]], amely egy paraszti témájú [[vígjáték]].
 
Nem sokkal ezután kitört az [[első világháború]]. Martin du Gard is kivette részét a harcokból, vonat csapatbanhadivasút-szolgálatot teljesített szolgálatot. 1925-ben birtokot vásárolt Orne megyében, ahová egész háznépét leköltöztette. Három évvel korábban kezdett hozzá élete fő művénekműve, a ''Les Thibaults''-nak a megírásához („A''A Thibault család”család''). A hatalmas regényfolyam nyolc kötete közel húsz év alatt készült el (1922-1940 között). A munka 1929 és 1934 között szünetelt, Martin du Gard ekkor megírta a ''La Confidence africaine'' (1931) című elbeszélését és a ''Vieille France''-t (1933). A ''Thibault család'' hatalmas regényfolyama hozta meg számára a világhírt. A hetedik kötet váltotta ki a legnagyobb hatást: ebben kitágította, [[európa]]i összefüggésekbe ágyazta az előző kötetek társadalomrajzát, valamint egységbe fogta az egyéni életutakat és a kortörténetet. A regényfolyam hetedik kötetének nagy szerepe lehetett abban, hogy a [[Svéd Tudományos Akadémia]] 1937-ben neki ítélte oda az [[irodalmi Nobel-díj]]at.
 
[[1939]]-ben kitört a [[második világháború]]. Martin du Gard egészen a német megszállásig [[Párizs]]ban maradt, majd [[Nizza|Nizzába]] vonult vissza. Itt kezdett el dolgozni legújabb regényén, a ''Souvenirs de colonel de Maumort''-on. A munkát többször elkezdte, majd abbahagyta, végül úgy rendelkezett, hogy befejezetlen regényét és naplóit halála után harminc évvel adják ki. Csüggedten, kétségbeesve, komoran teltek napjai. 1944-ben a francia ellenállásban részt vevő barátai figyelmeztették, hogy neve felkerült a németek feketelistájára. Martin du Gard ekkor sietve Figeac-ba, egy Lot megyei kis faluba utazott, itt húzta meg magát. A háború után visszaköltözött Párizsba, majd élete utolsó éveit vidéki birtokain töltötte. 1951-ben közzé tetteközzétette Gide-del kapcsolatos feljegyzéseit, majd 1955-ben önéletrajzi naplójának töredékeit. [[1958]]-ban halt meg.
 
== Munkássága ==
 
Műveiben folytatta és megújította a 19. századi [[Realizmus (művészet)|realizmus]] és [[Naturalizmus (művészet)|naturalizmus]] hagyományait. Első jelentős regénye az 1913-ban megjelent ''Jean barois'' (magyar címe: ''Egy lélek története'') tulajdonképpen egy negatív fejlődésregény, amelyben fontos szerepet kapott a [[Dreyfus-ügy]]. A regény címszereplője vallásos nevelésbenevelésben részesült, ennek ellenére felnőtt korára mégis szabadgondolkodó lett, majd a halál árnyékában megtért. Nem bölcsesség birtokában, hanem annak hiányában ért egy életút végéhez. Jean sorsának hátterében a hit, és a tudomány mindenhatóságát hirdető [[szcientizmus]] [[konfliktus]]a áll.
 
Martin du Gard élete főműve az [[irodalmi Nobel-díj]]jal kitüntetett ''Les Thibault''/''A Thibault család''. A mű magyar besorolás szerint [[családregény]], de helyesebb lenne a ''nemzedékregény'' műszóval illetni, mert az egyes kötetekkötetei általában az egymás után következő nemzedékek ellentétbe forduló viszonyát, illetve ezzel párhuzamosan az egyes nemzedékeken belüli viszonyokat helyezik a középpontba. A polgári életforma keretei között a nemzedéki viszonyok társadalmilag és lélektanilag egyaránt meghatározzák az egyén helyzetét és fejlődését. Ezeket a viszonyokat Martin du Gard úgy mutatta be, mintha általában jellemzőek lennének a polgári családokra és belőlük következtetni lehetne a polgári társadalom egészének felépítésére is. Kiemelkedő és nagy íróknál így vált a családregény a polgárság önismeretének és útkeresésének eszközévé ([[Thomas Mann]] esetében is). Martin du Gard nem különálló regényekből építette fel a teljességet, ahogy azt [[Honoré de Balzac|Balzac]] vagy [[Émile Zola|Zola]] tette, hanem egyetlen, hatalmas, összefüggő látomásba sűrítette azt.
 
A ''Thibault család'' két család és nemzedék története az [[1900-as évek]] elejétől a szereplők sorsát lezáró első világháború végéig. A művetMűvét az író két évvel az első kötet papírra vetése előtt megtervezte, ám a hatodik kötet megjelenése után gyökeresen megváltoztatta elképzeléseit. A történetben végső soron a háború kitörését megelőző hetek játsszák a főszerepet, maga a háború lett a főszereplő, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a regényfolyam utolsó, hetedik kötete.
 
A nagy mű alkotási szüneteiben született meg Martin du Gard ''Vén Franciaország'' és ''Afrikai vallomás'' című alkotása. Ezek aEme kisregények az író más irányú érdeklődéséről is tanúbizonyságot tettek. Az ''Afrikai vallomás'' egy [[tragikum|tragikus]] testvérszerelem története, klasszikus módon elbeszélve, egy extrém biológiai és lélektani eset realista rajza. A ''Vén Franciaország'' egy képzeletbeli francia falu egyetlen napját bemutatva világít rá a paraszti életforma sivár, elmaradott és csüggesztő voltára.
 
== Fontosabb művei ==