„Max Weber (szociológus)” változatai közötti eltérés

 
Weber azt állította, hogy azért hagyott fel a protestantizmus vizsgálatával, mert kollégája, [[Ernst Troeltsch]], teológia professzor megjelentetett egy alapvető munkát, ''A keresztény egyházak és szekták társadalmi tanításairól'' címmel. Egy másik ok Weber döntése mellett az volt, hogy ez a szöveg gondoskodott szerzője számára egy átfogó perspektíváról az egyes társadalmak és vallások széles körű összehasonlítására - amit Weber későbbi írásaiban folytatott.
 
== Magyarul ==
 
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme; ford. Vida Sándor; Franklin, Bp., 1924 (Ember és természet)
 
Gazdaság és társadalom. Szemelvények; összeáll. Varga Iván, ford. Józsa Péter, bev. Kemény István; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1967
 
Állam, politika, tudomány. Tanulmányok; összeáll. Kemény István, Varga Iván, ford. Józsa Péter; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1970
 
Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes, vál. Bertalan László, utószó Hahn István; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1979
 
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások; ford. Gelléri András et al., utószó Lukács József, jegyz. Berényi Gábor; Gondolat, Bp., 1982 (Társadalomtudományi könyvtár)
 
Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes; Közgazdasági és Jogi, 1987–1999
 
???
 
1.
 
Cím és szerzőségi köz Szociológiai kategóriatan 1987 (Bp. : Franklin)            
 
2/1.
 
Cím és szerzőségi köz A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : a társadalmi szervezetek: közösségek, társulások, vallások 1992 (Pécs :
 
2/2.
 
Cím és szerzőségi köz A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : jogszociológia 1995 (Budapest : F
 
2/3.
 
Cím és szerzőségi köz A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : az uralom szociológiája I. 1996 (Szekszárd : Szekszárdi Ny.)
 
2/4.
 
A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. Az uralom szociológiája II. 1999 (Budapest : AduPrint)
 
A politika mint hivatás; ford. Lannert Judit, László Géza; Művelődéskutató Intézet, Bp., 1989
 
(Medvetánc füzetek)
 
A tőzsde; ford. Mezei I. György, utószó Bácskai Tamás; Ikva, Bp., 1995 (Szociológiai horizontok)
 
A tudomány és a politika mint hivatás; összeáll. Fehér M. István Józsa Péter ford. átdolg. Glavina Zsuzsa; Kossuth, Bp., 1995
 
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme; ford. Józsa Péter, Lissauer Zoltán, Somlai Péter, jegyz. Berényi Gábor; 2. bőv. kiad.; Cserépfalvi, Bp., 1995 (A társadalomtudomány klasszikusai)
 
Tanulmányok; ford. Józsa Péter et al.; Osiris, Bp., 1998 (Osiris könyvtár. Szociológia)
 
A megértő szociológia néhány kategóriájáról; in: Erdélyi Ágnes: A társadalmi világ ideáltipikus felépítése. Tanulmányok; Typotex, Bp., 2003
 
A tudomány és a politika mint hivatás; ford. Glavina Zsuzsa; 2. átdolg. kiad.; Kossuth, Bp., 2004
 
Vallásszociológia. A vallási közösségek típusai; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes; Helikon, Bp., 2005 (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár)
 
Világvallások gazdasági etikája. Vallásszociológiai tanulmányok. Válogatás; összeáll., szerk., jegyz. Hidas Zoltán, ford. Ábrahám Zoltán et al.; Gondolat–ELTE TTK, Bp., 2007 (Társadalomtudományi könyvtár)
 
Politikai szociológia. Politikai közösségek. Az uralom; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes; Helikon, Bp., 2009 (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár)
 
== Külső hivatkozások ==