„Max Weber (szociológus)” változatai közötti eltérés

 
== Magyarul ==
* ''A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme''; ford. Vida Sándor; Franklin, Bp., 1924 (''Ember és természet'')
* ''Gazdaság és társadalom. Szemelvények''; összeáll. Varga Iván, ford. Józsa Péter, bev. Kemény István; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1967
* ''Állam, politika, tudomány. Tanulmányok''; összeáll. Kemény István, Varga Iván, ford. Józsa Péter; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1970
* ''Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok''; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes, vál. Bertalan László, utószó Hahn István; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1979
* ''A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások''; ford. Gelléri András et al., utószó Lukács József, jegyz. Berényi Gábor; Gondolat, Bp., 1982 (''Társadalomtudományi könyvtár'')
*''Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai''; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes; Közgazdasági és Jogi, 1987–1999
 
**''1. Szociológiai kategóriatan''; 1987
**''2/1. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái társadalmi szervezetek: közösségek, társulások, vallások''; 1992
**''2/3. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái z uralom szociológiája I.''; 1996
**''2/4. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. Az uralom szociológiája II.''; 1999
 
*''A politika mint hivatás''; ford. Lannert Judit, László Géza; Művelődéskutató Intézet, Bp., 1989 (''Medvetánc füzetek'')
*''A tőzsde''; ford. Mezei I. György, utószó Bácskai Tamás; Ikva, Bp., 1995 (''Szociológiai horizontok'')