„Wikipédia:Albán helynevek írásmódja” változatai közötti eltérés

Címkék: Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
Címkék: Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
 
== Az albán helynevek írásmódja a Wikipédián kívül ==
Az albán lexikográfiai gyakorlat vegyes. Vannak lexikonok, amelyekben a helynevek egységesen határozatlan, és akadnak, amelyekben határozott alakjukban szerepelnek. A határozatlan alak használatát rendszerint azzal indokolják, hogy minden névszó így szerepel címszóként az albán szótárakban, lexikonokban, így ez alól a helynevek sem lehetnek kivételek (bár a határozatlan és határozott alakkal szintén rendelkező személynevek például mégis kivételt képeznek, hiszen kizárólag határozott alakjukban veszik fel őket a szótárakba). A határozott alak használata mögött az a fogalmi meggondolás áll, hogy a tulajdonnevek nagyon is konkrét, egyedi dolgokat írnak le, így a köznevektől való eltérés, a helynevek határozott alakban való szerepeltetése indokolt. Albán kiadású térképeken és az utak menti jelzőtáblákon döntően a határozatlan alakkal lehet találkozni, bár ezt nehéz megállapítani, a határozatlan alak ugyanis megegyezik a hol? hova? kérdésre válaszoló névszóragozási paradigmával.
 
Az albán nyelvterületen kívül a helynevek írásmódja meglehetősen vegyes képet mutat.
#Azóta három, a maga szempontjai szerint egységes, egymással párhuzamos eljárás alakult ki.
##Az egyik általános megközelítés szerint az albán helyneveket határozatlan alakjukban kell írni, amely alól egyetlen kivétel a főváros, Tirana írásmódja. Azaz ''Durrës, Shkodër, Gjirokastër, Berat,'' de ''Tirana''.{{-}}Az elv nyilvánvalóan könnyen alkalmazható, csupán a határozatlan alak ismerete szükséges hozzá.
##A másik, a nemzetközi albanológiai szakirodalomban egyre inkább elfogadottá váló elv, amely napjainkra ajánlássá nőtte ki magát,<ref>„Albanian nouns and place-names often cause confusion because they can be written with or without the postpositive definite article, e.g., Tirana vs Tiranë and Elbasani vs. Elbasan. In line with recommended international usage for Albanian toponyms, feminine place-names appear here in the definite form and masculine place-names in the indefinite form, thus: Tirana, Vlora, Prishtina, and Shkodra rather than Tiranë, Vlorë, Prishtinë, and Shkodër; Elbasan, Durrës, and Prizren rather than Elbasani, Durrësi, and Prizreni.” {{HistDictAlb|3|xiii}}</ref> a következő: a hímnemű helyneveket határozatlan, a nőnemű helyneveket határozott alakjukban közöljük. Azaz ''Durrës, Berat'' (hímneműek), de ''Tirana, Shkodra, Gjirokastra'' (nőneműek).{{-}}Ez alapvetően „ejtéskényelmi” szempontokat követ, azaz a nem albán nyelvhasználók számára lényegesen könnyebb és egyszerűbb a nőnemű határozott ''Shkodra'' ejtése, szemben a határozatlan ''Shkodër'' alakkal; a hímnemű határozatlan ''Berat'' pedig egyszerűbb a határozott ''Berati'' alaknál. Ugyanakkor szükségszerűen az albán nyelv kissé behatóbb ismeretét követeli meg (nyelvtani nem megállapítása), ami az albanológusokalbán nyelvet ismerők körében nem, de azon kívül gondot okozhat.
##A szórványos magyar nyelvű albanológiai szakirodalomban létezik egy harmadik megközelítés is, amely szerint minden albán helynév határozott alakjában szerepel.<ref>„A települések esetében: […] az osztrák–magyar forrásokat követve albán nevükön, de mai helyesírás szerint határozott alakban kerülnek megemlítésre (pl. Muzakia)” {{Csaplár – Albán nemzettéválás|24}}{{-}}Ugyanakkor Csaplár ''Muzakia'' példája éppenséggel rossz, a mai albán nyelvben a földrajzi táj elnevezése ''Myzeqe / Myzeqeja''.</ref>{{-}}Ugyancsak könnyen követhető elv, amely ráadásul jobban alkalmazkodik a magyar nyelv [[agglutináló nyelv|agglutináló jellegéhez]] is, ti. hogy a névszóragozásban toldalékokat illesztünk a szótőhöz, és ezt írásképi és ejtési szempontból is megkönnyíti az albán helynevek határozott alakja. Amennyiben ugyanis egységesen a helynevek határozatlan alakjait használnánk, a nőnemű helynevek bővítése esetén a következő írásképi nehézségekbe ütközhetnénk: Vlorë-ban (vs Vlorában), Shkodëri-tó (vs Shkodrai-tó), Sarandë-i-öböl (vs Sarandai-öböl), tiranë-i (vs tiranai).