„Szabadalmi ügyvivő” változatai közötti eltérés

a
hivatkozás előtti szóköz törlése, egyéb apróság, ld.: WP:BÜ
a (hivatkozás előtti szóköz törlése, egyéb apróság, ld.: WP:BÜ)
* f) a [[Polgári Törvénykönyv]] által védett és külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé nem vált szellemi alkotásokkal kapcsolatos eljárások;
* g) a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik ([[know-how]]) tekintetében megillető védelemmel kapcsolatos eljárások; valamint
* h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény alapján a [[tisztességtelen verseny]] tilalmának és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának megsértése miatt indított eljárások, feltéve, hogy azok találmányokkal vagy egyéb műszaki megoldásokkal, formatervezési mintákkal, növényfajtákkal, számítógépi programalkotásokkal és az ezekhez tartozó dokumentációval, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotásokkal, műszaki létesítmények terveivel, társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé nem vált szellemi alkotásokkal, gazdasági, műszaki és szervezési ismeretekkel és tapasztalatokkal (know-how) vagy üzleti titokkal, illetve áruk és szolgáltatások jellegzetes külsejével, csomagolásával, megjelölésével vagy elnevezésével, illetve gazdasági tevékenység során használt névvel, megjelöléssel vagy árujelzővel kapcsolatosak. <ref>1995. évi XXXII. törvény 1. § (1) és (3) bek.</ref>
 
== A szabadalmi ügyvivő eljárása külföldön ==
** b) büntetlen előéletű;
** c) mérnöki vagy azzal egyenértékű természettudományi szakos egyetemi oklevéllel rendelkezik; és
** d) szabadalmi ügyvivői vizsgát tett. <ref>1995. évi XXXII. törvény 2. § (2) bek.</ref>
== A szabadalmi ügyvivői működés szervezeti keretei ==
* Ügyfelek képviseletével foglalkozó szabadalmi ügyvivői tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a Kamara engedélyével.
** a) egyéni szabadalmi ügyvivőként,
** b) [[Szabadalmi ügyvivői iroda|szabadalmi ügyvivői irodában]], <ref>1995. évi XXXII. törvény 6. § (1) bek.</ref>
* [[Gazdálkodó szervezet]] saját iparjogvédelmi feladatainak és képviseletének ellátására szabadalmi ügyvivőt foglalkoztathat.<ref>1995. évi XXXII. törvény 6. § (2) bek.</ref>
 
313 318

szerkesztés