„Állami Egészségügyi Ellátó Központ” változatai közötti eltérés

a
Hivatkozás előtti szóköz törlése, egyéb apróság, ld.: WP:BÜ
a (Hivatkozás előtti szóköz törlése, egyéb apróság, ld.: WP:BÜ)
* 1051 Budapest, Arany János utca 6–8.
* 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25.
 
 
== Jogelődje, a GYEMSZI ==
A [[Nemzeti Erőforrás Minisztérium]] egészségügyi [[háttérintézmény]]einek egy része az új egészségpolitikai irányzat és az egészségügyi struktúraátalakítás jegyében gazdasági együttműködésben folytatta tovább tevékenységét 2011. május elsejétől. A '''Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet''' (rövidítve: GYEMSZI) nevű új módszertani központ az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján jött létre az alábbi szervezetek általános jogutód szervezeteként:
 
Az [[Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet]] (ESKI), az [[Országos Gyógyszerészeti Intézet]] (OGYI), az - [[Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet]] (ETI), valamint az [[Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ]] (OSZMK) beolvadt az [[Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe]] (EMKI) és ezzel egyidejűleg az EMKI neve GYEMSZI-re módosult.
 
A GYEMSZI-nek az elődszervezetekhez képest néhány új feladatot is adott a kormányzat, pl. az országos egészségügyi minőségfejlesztési és betegbiztonsági stratégia megalkotása, az egészségügyi intézmények közötti funkcionális integrációhoz szükséges kataszterek nyilvántartása, betegút szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása, a szakfelügyeleti rendszer működtetése, valamint a GYEMSZI végezte az ágazatot érintő európai uniós projektek menedzselését is.<ref>http://www.eski.hu/new3/bemutat/bemutat-GYEMSZI.php?print=1 eski.hu</ref>
<ref>http://www.eski.hu/new3/bemutat/bemutat-GYEMSZI.php?print=1 eski.hu</ref>
 
== Az ÁEEK feladatkörei ==
* p) ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítését,
* q) közreműködik a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, összegyűjti és elemzi az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat lát el,
* r) részt vesz az egészségügyi ellátásokra vonatkozó minőségügyi standardok továbbfejlesztésében.<ref>27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § </ref>
 
Az ÁEEK közreműködik a belső piaci információs rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában.<ref>27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3/A. § </ref>
 
Az ÁEEK bizonyos <ref> a 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott</ref> intézmények vonatkozásában
* a) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal - így az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal - való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását,
* b) javaslatot tesz az éves költségvetésükre és azt megküldi a miniszternek,
315 863

szerkesztés