„Országos Széchényi Könyvtár” változatai közötti eltérés

 
 
A kötelespéldány rendszer lehetővé teszi a könyvtár számára, hogy rendelkezésére álljon a magyar kiadványok legteljesebb gyűjteménye. A kiadókat utasítás kötelezi arra, hogy a megjelentetett műveikből ingyenes példányt bocsássanak a nemzeti könyvtár rendelkezésére. Az OSZK tehát minden Magyarországon megjelent nyomtatványból két kötelespéldányt kap, de gyűjt nem nyomtatott dokumentumokat is (kéziratok, hangzó anyag, [[floppy]] lemez stb.), mindig szem előtt tartva speciális gyűjtőkörét. Az ennek keretébe tartozó dokumentumokat [[hungarikum (könyvtártudomány)|„hungarikum”]]-oknak nevezzük. A könyvtár gyűjti a [[finnugor nyelvek|finnugor népcsoporttal]], a szomszédos népekkel és országokkal kapcsolatos munkákat is.
 
A [[könyvtár]] 2006-ban nyolcmillió egységgel rendelkezik, ezekből több mint kétmillió a könyv, 300 000 az időszaki kiadvány (újságok és periodikumok), és közel egymillió a kéziratok száma. A térképek száma körülbelül 200 000, a képek és metszetek száma 270 870, a hangzó anyagok száma pedig 16 000. Ezen kívül körülbelül 2,5 millió plakát és aprónyomtatvány található a könyvtárban. Az állományban helyet kapott még 220 000 dokumentum [[mikrofilm]]másolata is.
A könyvtár honlapján több keresőszolgáltatás található, mint pl: a [[Magyar Elektronikus Könyvtár|MEK]], NEKTÁR vagy a MOKKA.
 
2017-ben Magyar Örökség Díjban részesült az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló laboratóriumának pergamenkódex restauráló eljárása.
 
== Vezetői ==