„Romano Guardini” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
Az Országos Széchényi Könyvtár<ref>[http://www.oszk.hu/index_hu.htm Országos Széchényi Könyvtár]</ref> katalógusa alapján, a magyar megjelenés sorrendjében.
 
*''Örökmécs. Elmélkedések az egyház liturgikus életének szent jeleiről''; ford. Liszt Nándor, Katholikus Figyelő, Debrecen, 1931
*''A mi Urunk keresztútja''; ford. a Győri Hittudományi Főiskola Hallgatók Szent Imre Egyesülete; Szalézi Művek, Rákospalota, 1933
*''Karácsony-esti liturgikus magánájtatosság''; Romano Guardini kantuáléja nyomán; Liturgia, Bp., 1936
*''Az egyház szent jelei. Örökmécs''; ford. Halamka Gyula; Szociális Missziótársulat, Bp., 1938
*''A liturgia szelleme''; ford. a Veszprémi növendékpapság Pázmány-köre; Korda, Bp., 1940
*''Örökmécs''; ford. Halamka Gyula; Szt. István Társulat, Bp., 1984
*''Az Úr. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről''; ford. kieg., átdolg. Csanád Béla; Szt. István Társulat, Bp., 1986 (''A lelki élet mesterei'')
*''Az imádság iskolájában''; ford. Nógrádiné Kelemen Katalin / Az imádság iskolája / A liturgia szelleme /
*''Az Úr imádsága''; ford. a Veszprémi Növendékpapság Pázmány-köre, átdolg. Csanád Béla, ford. Lőrinc Imre; Szt. István Társulat, Bp., 1988 (''A lelki élet mesterei'')
*''Levelek az önnevelésről''; ford. a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza monostora; Szt. István Társulat, Bp., 1992
*''Az újkor vége''; ford. Ambrus Gabriella; Vigilia, Bp., 1994 (''XX. századi keresztény gondolkodók'')
*''Az élő Isten''; ford. Kerényi Dénes; Jel, Bp., 1995 (''Teológia és élet'')
*''A zsoltárok bölcsessége. Elmélkedések''; ford. Mihály ferences; Budai Ferences Plébánia, Bp., 1999
*''Önmagunk elfogadása''; ford. a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor; Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros, 2001
*''A kereszténység lényege''; ford. Kerényi Dénes; Jel, Bp., 2002 (''Teológia és élet'')
*''"Sehol világ, csak belül...". Rainer Maria Rilke Duinói Elégiáiról''; ford. Görföl Tibor; Új Ember, Bp., 2003
*''Az Úr Krisztus. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről''; ford. Márton Áron, szerk., utószó Hidvégi Máté, előszó Joseph Ratzinger; Szt. István Társulat, Bp., 2006
*''A megtámadott hit. Megerősítés a keresztény hitben''; ford. Kerényi Dénes; Kairosz, Bp., 2015
*