„Péntek János” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
(törölt kép)
}}
 
'''Péntek János''' ([[Körösfő]], [[1941]]. [[július 7.]] –) nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémikus, szakterülete a nyelvtudomány és néprajztudomány; szociolingvisztika, dialektológia, népnyelv és népi kultúra viszonya.
 
==Életútja==
 
[[1959]]-ben érettségizett a [[nagyvárad]]i 4-es számú középiskolában, [[1964]]-ben a magyar nyelv és irodalom szakon végzett a [[kolozsvár]]i egyetem bölcsészkarán, 1964-től oktató a kolozsvári egyetem Magyar nyelvtudományi tanszékén, [[1976]]-ban a filológiai tudományok doktora lett.
[[1990]]-2007 közt tanszékvezető egyetemi tanár. 2004-től tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, 2007-2014 közt első (alapító) elnöke az [[Kolozsvári Akadémiai Bizottság|MTA Kolozsvári Területi Bizottságának ([http://www.kab.ro/ KAB])].
 
==Egyetemi oktatói munkája==
Oktatóként általános nyelvészetet, etnológiát és magyar néprajzot, szociolingvisztikát, magyar dialektológiát oktatott.
1989 után részt vett a romániai magyar felsőoktatás kiépítésében, vezetője volt előbb az egységes magyar filológiai tanszéknek (1990-1994), a magyar nyelv és kultúra tanszékének (1995-2002), majd a magyar és általános nyelvészeti tanszéknek (2003-2007). Tanszékvezetőként:
*1990-től fokozatosan újjászervezte a magyarságtudományi képzést szolgáló tanszékeket
*1990-ben 40 éves szünet után újra indította a néprajz szakos egyetemi képzést
*A doktori képzés keretében magyar nyelvészetből és magyar néprajzból 36 doktori disszertáció szakmai irányítója volt, ezek többsége nyomtatásban is megjelent
*1996-tól posztgraduális magiszteri képzést szervezett
*2002-ben hungarológiai doktori iskolát szervezett és akkreditáltatott (Hungarológiai Stúdiumok)
*2002-ben megszervezte az [[Magyar Tudományos Akadémia|MTA]] erdélyi nyelvészeti kutatóállomását ([[ma: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet|a [[Szabó T. Attila Nyelvi Intézet]]), és folyamatosan részt vesz a Kárpát-medencei külső régiók nyelvészeti kutatóhálózatának a szervezésében és szakmai munkájában.
 
==Szakmai-közéleti tevékenysége==
* Alapító tagja (1993), később (1997-től) elnöke az [http://aesz.ro/home/ Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének], szakmai igazgatója a [http://www.sztanyi.ro/ Szabó T. Attila Nyelvészeti Intézetnek]
* Alapítója (1993) és kuratóriumi elnöke (1998) az Erdélyi Tankönyvtanácsnak
* Kezdeményezője és elnöke a [http://www.nyilasmisi.ro/ Nyilas Misi] Tehetségtámogató Programnak (2003-tól)
 
*1985: Csűry Bálint-emlékérem (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
*1995: Lőrincze Lajos-díj (Anyanyelvápolók Szövetsége)
*1996: Bárczi Géza-emlékérem (Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága)
*1999–2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
*2001: Lotz János-emlékérem (Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság)
*2001: A magyar népi kultúra kutatásáért emlékérem (Györffy István Néprajzi Egyesület)
*2002: Kriterion-koszorú (Kriterion Alapítvány)
*2005: [[Kemény Zsigmond-díj]] ([[2005]], Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)
*2007: Az MTA Arany János-életműdíja
*2007:  Implom József-díj (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
*2007: Körösfő díszpolgára
*2010: [[A Magyar Érdemrend középkeresztje|Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje]] ([[2010]])
*2011: a Debreceni Egyetem díszdoktora
*2012: [[Bethlen Gábor-díj]] (Bethlen Gábor Alapítvány)<ref>{{cite web|url=http://archivum.magyarhirlap.hu/kultura/bethlen-dijak-es-marton-emlekerem |title=Bethlen-díjak és Márton-emlékérem |date=2012-11-04 |author=Hrecska Renáta |accessdate=2014-11-18 |publisher=Magyar Hírlap Online}}</ref>
*''A megmaradás esélyei. Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben''; A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága–Anyanyelvi Konferencia, Bp., 1999 (''Nyelv és lélek könyvek'')
*''Az anyanyelv mítosza és valósága''; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 1999 (''AESZ-füzetek'')
*Nagy L. János–Péntek János: ''A kreatív nyelvhasználat és az iskola''; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000
*''A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok''; Komp-Press, Kolozsvár, 2001
*''Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.''; szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János; DE, Debrecen–Jyväskylä, 2002
*''Történések a nyelvben a keleti végeken I-II''; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015-2016
*''Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára.'' Szerk. Péntek János és Czégényi Dóra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016
*''A moldvai magyar tájnyelv szótára / Dicționarul graiului maghiar din Moldova / Dictionary of the Hungarian Dialect from Moldova I-II.'' Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója, Kolozsvár, 2016-2017. 
 
==Jegyzetek==
==További információk==
*[http://pentek.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=56&p=5590 Erdélyi Magyar Adatbank]
*[http://www.mta.hu/nytud/Szekf_Pentek_laud.rtf Magyar Tudományos Akadémia]
*[http://pentek.adatbank.transindex.ro/vendeg/htmlk/pdf4323.pdf Péntek János A nyelv ritkuló légköre]
*[http://boldogsag.transindex.ro/?cikk=11 Transindex]