„Kötbér” változatai közötti eltérés

1 770 bájt hozzáadva ,  3 évvel ezelőtt
A korábbi Ptk-ban
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Nincs szerkesztési összefoglaló
(A korábbi Ptk-ban)
=== Kötbérigény kamata ===
Kötbér után kamat kikötése [[semmisség|semmis]]. Az esedékessé vált kötbér után a kötelezett késedelmi kamatot köteles fizetni.<ref>2013. évi V. törvény 6:189. § </ref>
 
== A korábbi Polgári Törvénykönyvben ==
 
A korábban hatályos 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) a kötbérről a következőket rendelte:
A kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha
olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér). Kötbért csak
írásban lehet érvényesen kikötni. Kötbér után kamat kikötése semmis.<ref>1959. évi IV. tv. 246. § (1) bek.</ref>
 
A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Érvényesítheti a kötbért
meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott
kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbér-igényét nem érvényesítette. <ref>1959. évi IV. tv. 246. § (2) bek. </ref>
 
A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A
késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés
alól.<ref>1959. évi IV. tv. 246. § (3) bek.</ref>
 
A túlzott mértékű kötbér összegét a bíróság mérsékelheti.<ref>1959. évi IV. tv. 247. § (1) bek. </ref>
A pénztartozás késedelmes fizetése esetére kikötött kötbérre a késedelmi kamat szabályait
kell alkalmazni.<ref>1959. évi IV. tv. 247. § (2) bek. </ref>
 
Bírósági úton nem érvényesíthető követelés biztosítására kikötött kötbért bírósági úton nem lehet érvényesíteni. <ref>1959. évi IV. tv. 247. § (3) bek.</ref>
 
A Ptk. 246. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 1993. évi XCII. törvény 40. § (4) a) pontja. (Hatálytalan: 1993. november 1-jétől.)
 
== Kapcsolódó szócikkek ==