„Gnoszticizmus” változatai közötti eltérés

Az egyházatyák a [[Szamaritánusok|szamaritánus]] ''goétész'' [[Doszitheosz]] és mások mellett mindenekelőtt [[Simon mágus]]t tartották úttörőnek. Simon és az őt kísérő Heléna alakjában a 2. századi szimóniánusok egy férfi és egy női isten [[inkarnáció]]ját tisztelték. Simon leghíresebb tanítványa [[Menandrosz (gnosztikus)|Menandrosz]] {{Wd|Q10328616}} volt.{{refhely|Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve}}
 
Valódi gnosztikus elemeket figyelhetünk meg [[Kerinthosz]]nál {{Wd|Q447428}}, aki [[100]] körül élt [[Epheszosz]]ban. Úgy ábrázolta Krisztust, mint isteni szellemet, amely nem egyezik Jézus emberi személyével.{{refhely|David Douglas: Eltűnt kultuszok atlasza}} Ő már különbséget tett a legfőbb isten és az angyalszerű [[Démiurgosz]] között.{{refhely|Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve}} Démiurgosznak tulajdonította az anyagi világ megteremtését, habár a legtöbb gnosztikustól eltérően az ő Démiurgosza szent volt.{{refhely|David Douglas: Eltűnt kultuszok atlasza}} Azt tanította a keresztényeknek, hogy tartsák be a zsidó törvényeket, és hitt Krisztus [[Krisztus második eljövetele|második eljövetelében]].{{refhely|David Douglas: Eltűnt kultuszok atlasza}}
 
Kiemelhetjük az [[elkasziták]]at {{Wd|Q1331657}}, mely irányzatot ''[[Elkasai]]'' {{Wd|Q3051315}} alapította [[Traianus római császár|Traianus]] császár idején. Felfogásukban zsidó és zsidókeresztény elemek keveredtek különféle szinkretista vonásokkal: ''az első keresztség mellett 2. keresztség a bűnök bocsánatára; gyakori rituális alámerítkezés; a mózesi törvények nagyra értékelése, de a véres áldozat elvetése; Jézus Messiás voltának elismerése, de [[Pál apostol|Pál]] apostol elutasítása; [[asztrológia]], [[mágia]]; [[úrvacsora]] bor nélkül; Jézus az első ember vagy a legfőbb arkangyal utolsó [[inkarnáció]]ja stb''. {{refhely|Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve|37. o.}} Szent könyvük, amelyet maga Elkasai írt [[Arámi nyelv|arám]] nyelven, elveszett. [[400]] körül még találkozunk a mozgalommal a [[Holt-tenger]] vidékén (''szampszeusok, azaz napimádók''). {{refhely|Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve|37. o.}}