„Marcus Tullius Cicero” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
 
== Magyar fordítások ==
*’’Sztzipionak álma. Töredékdarab Markus Tullius Tzitzero az országlásról íratott hatodik könyvéből’’; magyarázta Miller Ferdinand Jakab; Bálent Ny., Nagyvárad, 1780
*
*’’Marcus Tullius Cicero nagyobbik Catoja, Laeliussa, Paradoxumai’’ / ’’Scipio álma’‘; ford. Kovásznai Sándor; Református Collegium Ny., Kolozsvár, 1782
*’’Az embernek tisztéről és kötelességeiről a maga fiához írt három könyvei’‘; ford. Kovásznai Sándor, sajtó alá rend. Engel Krisztián János; Wéber Ny., Pozsony, 1795
*’’Lélius vagy M. T. Cicero beszélgetése a barátságról’‘; ford., tan. Virág Benedek; Trattner Ny., Pest, 1802
*’’Az idősb Kátó vagy M. T. Ciceronak beszélgetése az öregségről’‘; ford., jegyz. Virág Benedek; Trattner Ny., Pest, 1803
*’’Markus Tullius Tzitzero ki válogatott levelei, mellyeket a tanuló ifjúság hasznára magyar nyelvre ford., ékes deák mondásokkal meg toldott Hegyi József; Grünn, Szeged, 1804
*’’Válogatott levelek M. Tullius Ciceróból és K. Plinius Cecilius szekundusból’‘; ford. Grosser Ker. János; Grünn, Szeged, 1816
*’’Beszédek, levelek és Scipio' álma’‘; ford. Kazinczy Ferenc; Egyetemi ny., Budán, 1837 (Római classicusok magyar fordításokban)
*’’Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a néphöz. Szónoklatilag taglalá s jegyzetité Pintér Endre; Mechitarista atyák bötüjivel, Bécs, 1846
*’’Cicero M. T. kiszemelt szónoklatai’‘; ford. Sárváry Béla; Lampel, Pest, 1856-1881 (Ó-kori klassikusok. Római remekírók magyar fordításban)
**1. köt.; 185
**7. köt.; 1881
*’’M. T. Cicero kiszemelt szónoklatai, 1-2.’‘; ford., jegyz. életrajz Sárváry Béla; Lampel, Pest, 1856
*’’A kötelességekről’‘; ford., jegyz., Szalay László; Hartleben, Pest, 1857
*’’Cicero összes levelei időrendes sorozatban, 1-7.’‘; ford., jegyz. Fábián Gábor; Emich, Pest, 1861-1864
*’’Cicero vegyes munkái. Rhetoricumok és philosophicumok’‘; ford., bev., jegyz. Fábián Gábor; Lampel, Pest, 1865
*’’Laelius: a barátságról’‘; ford., bev., jegyz. Fábián Gábor; Lampel, Pest, 1868 (Ó-kori klassikusok Római remekírók magyar fordításban)
*’’Cato Maior az öregségről’‘; ford., bev., jegyz., Fábián Gábor; Lampel, Bp., 1868 (Ó-kori klassikusok Római remekírók magyar fordításban)
*’’Cicero Catilina ellen tartott vádbeszédei’‘; ford., jegyz., Dávid István; Stampfel, Pozsony, 1881
*’’Hiador: Cicero. Tanulmányok’’ / ’’Első vádbeszéd Catilina ellen’‘; ford. Hiador [Jámbor Pál]; Schlesinger Ny., Szabadka, 1881
*’’Cicero Ligarius és M. Marcellus mellett mondott beszédei’‘; ford., jegyz., Boros Gábor; Stampfel, Pozsony, 1882 (Tanulók könyvtára)
*’’Cicero Licinius Archias mellett tartott védőbeszéde’‘; ford., jegyz., Boros Gábor; Stampfel, Pozsony, 1882 (Tanulók könyvtára)
*’’De imperio Cn. Pompeii’’ / ’’De lege Manilia’’ / ’’Pro P. Sulla, pro P. Sestio. 1-3. füz.’‘; ford., jegyz., Némethy Géza; Stampfel, Pozsony, 1885-1889 (Tanulók könyvtára)
*’’A kötelességekről’‘; ford., bev., jegyz. Csengery János; Akadémia, Bp., 1885 (Görög és latin remekírók)
*’’Laelius a barátságról’‘; ford. Némethy Géza; Franklin, Bp., 1886 (Olcsó könyvtár)
*’’M. Tullius Ciceronak I. II. és XIV. Philippicája, 1-3.’‘; ford. Bozóky Alajos; Hügel, Nagyvárad, 1887
*’’M. Tullius Cicero védbeszéde P. Sestius mellett’’ / ’’M. Tullius Cicero védbeszéde P. Cornelius Sulla mellett’‘; ford. Bozóky Alajos; Lampel, Bp., 1887 (Római remekírók magyar fordításban)
*’’Cicero M. Tullius válogatott levelei. 1-3. füz.’‘; ford., jegyz. Bozóky Alajos; Hügel, Nagyvárad, 1888
*’’Cicero M. Tullius Első, második és tizennegyedik philippikája, 1-2.’‘; ford., jegyz. Némethy Géza; Stampfel, Pozsony, 1890-1891
*’’Cicero leveleiből’‘; ford. Kempf József; Lampel, Bp., 1890
*’’Cicero M. Tullius Catilina ellen tartott beszédei’‘; ford. Faragó János; Főiskolai Ny., Pápa, 1897
*’’Cato Maior az öregségről’‘; ford., bev., jegyz. Fábián Gábor, jav. Latkóczy Mihály; Lampel, Bp., 1898 (Magyar könyvtár)
*’’A legfőbb jóról és rosszról; szöveggond., ford., bev., jegyz. Némethy Géza; Franklin, Bp., 1901 (Görög és latin remekírók)
*’’Cicero Negyedik beszéde Verres ellen. A műtárgyakról’‘; ford. Zsámboki Gyula; Franklin, Bp., 1903 (Jeles írók iskolai tára)
*’’Cicero Brutusa’‘; ford., bev. jegyz. Posch Árpád; Franklin, Bp., 1903 (Görög és latin remekírók)
*’’Cicero M. Tullius beszéde Verres ellen a műkincsekről (De signis)’‘; ford., bev., jegyz. Gurnesevics Lajos; Lampel, Bp., 1903 (Magyar könyvtár)
*’’A kötelességekről, 1-3.’‘; ford., jegyz., Dávid István; Stampfel, Pozsony, 1903-1908 (Tanulók könyvtára)
*’’Cicero beszéde Sextus Roscius Amerinus ügyében. 1. füz.’‘; ford., jegyz., Reibner Márton; Stampfel, Bp., 1905
*’’A Catilina elleni beszédek’‘; ford., jegyz. Osztie József; Lampel, Bp., 1906 (Magyar könyvtár)
*’’Cicero T. Annius Milo mellett mondott védőbeszéde’‘; ford., jegyz. Székely István; Stampfel, Bp., 1907 (Tanulók könyvtára)
*’’Marcus Tullius Cicero beszéde Lucius Manilius törvényjavaslata mellett’‘; ford., bev., jegyz. Szidarovszky János; Lampel, Bp., 1907 (Magyar könyvtár)
*’’Marcus Tullius Cicero beszéde Aulus Licinius Archias költő érdekében’‘; ford., bev., jegyz. Szidarovszky János; Lampel, Bp., 1908 (Magyar könyvtár)
*’’Cato Maior az öregségről’‘; ford. Némethy Géza; Franklin, Bp., 1916 (Olcsó könyvtár)
*’’"De imperio Cn. Pompeii" c. beszédének az első fele. Első 10 fejezet. A gimn. 5. osztály-ának anyaga''; jegyz., szószerint ford. Pongrátz Elemér; Révai Ny., Bp., 1921 (Bangó tanintézet könyvtára)
*’’De imperio Cn. Pompei oratio. 1-3. füz.’‘; ford., jegyz., Füzesi Sándor; Aczél, Bp., 1929
*’’Cicero L. Sergius Catilina ellen mondott első beszéde. 1-2. füz.’‘; ford., jegyz., Waczulik László; Aczél, Bp., 1929
*’’Marcus Tullius Cicero válogatott beszédei’‘; szerk., jegyz. Édes Jenő; Franklin, Bp., 1930
*’’Pro Archia poeta oratio’‘; ford., jegyz., Füzesi Sándor; Aczél, Bp., 1930 (Diákkönyvtár)
*’’Cicero Antonius ellen mondott első philippikája. 1-2. füz.’‘; ford., jegyz. Füzesi Sándor; Aczél, Bp., 1930
*’’Cicero Negyedik beszéde Verres ellen. De signis. I-III. füz.’‘; ford., jegyz., Dankovits Béla; Aczél, Bp., 1930 (Diákkönyvtár)
*’’In C. Verrem actio prima, 1-2.’‘; ford., jegyz. Munkácsi Antal; Aczél, Bp., 1940
*’’Szemelvények Cicero leveleiből. Praepatratio, fordítás, tárgyi és nyelvtani magyarázatok. 1.’‘; ford. Merényi József; Aczél, Bp., 1943 (Új tanulók könyvtára)
*’’Cicero válogatott művei’‘; ford. Némethy Géza, összeáll., bev., jegyz. Trencsényi-Waldapfel Imre; Gondolat, Bp., 1958
*’’Marcus Tullius Cicero válogatott művei, vál., utószó Havas László, ford. Boronkai Iván et al., jegyz. Deák Gyöngyi; Európa, Bp., 1974
*’’Az istenek természete’‘; ford., jegyz. Havas László, utószó Hahn István; Helikon, Bp., 1985 (Prométheusz könyvek)
*’’Az öregségről’‘; ford., előszó, jegyz. Szabó György; Kriterion, Bukarest, 1987 (Téka)
*’’Philippicák Marcus Antonius ellen’‘; ford., utószó, jegyz. Maróti Egon; Európa, Bp., 1990 (Az ókori irodalom kiskönyvtára)
*’’A végzetről’‘; ford., utószó, jegyz. Szekeres Csilla; Európa, Bp., 1992 (Az ókori irodalom kiskönyvtára)
*’’A lélek békéje. Szöveggyűjtemény Cicero és Seneca műveiből’‘; ford. Maróti Egon, Révay József; Interpopulart, Szentendre, 1993 (Populart füzetek)
*’’Az állam’‘; ford., tan., jegyz. Hamza Gábor / ’’Somnium Scipionis’’ [’’Scipio álma’’] ford. Havas László; Akadémiai, Bp., 1995
*’’Antik szkepticizmus. Cicero- és Sextus Empiricus-szövegek; összeáll., bev. Kendeffy Gábor, ford., jegyz. Kendeffy Gábor, Lautner Péter; Atlantisz, Bp., 1998 (A kútnál)
*’’Marcus Tullius Cicero M. Caelius védelmében mondott beszéde’‘; ford., sajtó alá rend. Nótári Tamás; JATE Történész Diákkör, Szeged, 1999 (Documenta historica)
*’’Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde’‘; ford., sajtó alá rend., bev. Nótári Tamás; JATEPress, Szeged, 2001 (Documenta historica)
*’’A jóslásról’‘; ford., jegyz., utószó Hoffmann Zsuzsanna; Belvedere Meridionale, Szeged, 2001 (Belvedere segédkönyvtár)
*’’Négy védőbeszéd’’ / ’’Lucius Lucinius Murena védelmében’’ / ’’Marcus Caelius Rufus védelmében’’ / ’’Deiotarus király védelmében’’ / ’’Quintus Ligarius védelmében’‘; ford., jegyz., bev. Nótári Tamás, előszó Hamza Gábor; Lectum, Szeged, 2004
*’’Tusculumi eszmecsere’‘; ford. Vekerdi József; Allprint, Bp., 2004
*’’A legfőbb jóról és rosszról’‘; ford. Vekerdi József, bev., jegyz. Némethy Géza; Kairosz, Bp., 2007
*’’A törvények’‘; ford., jegyz. Simon Attila, utószó Havas László; DE ÁJK–Gondolat, Debrecen–Bp., 2008 (Gondolat. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai)
*’’Válogatott védőbeszédek, 1-2.’‘; ford., jegyz., bev. Nótári Tamás, előszó Maróti Egon; Lectum, Szeged, 2009
*’’Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei’‘; ford., jegyz., bev. Nótári Tamás; Lectum, Szeged, 2010
*’’Cicero összes retorikaelméleti művei’‘; szerk. Adamik Tamás, ford., jegyz. Adamik Tamás et al.; Kalligram, Pozsony, 2012
*’’A legfőbb jóról és rosszról I-II. Latinul és magyarul’‘; ford., jegyz., utószó Szekeres Csilla; Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012
*’’Caesarianae. Marcus Tullius Cicero beszédei Caesar mint bíró előtt’’ / ’’Marcus Claudius Marcellus érdekében’’ / ’’Quintus Ligarius védelmében’’ / ’’Deiotarus király védelmében’‘; ford., jegyz., bev. Nótári Tamás; Lectum, Szeged, 2013
*’’Piso ellen’‘; ford., tan., jegyz. Pap Levente; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015
*
*[http://real-eod.mtak.hu/1366/ ''Beszédek, levelek és Scipio' álma''], Római classicusok magyar fordításokban (2). Magyar Királyi Egyetem, Buda, 1837