„Bhagavad-gíta” változatai közötti eltérés

== Magyarul ==
 
*''Bhagavad-Gitá. Az isteni ének''; szanszkritból ford., bev. [[Annie Besant]], angolból ford. [[Maróthy Margit|Gömöryné Maróthy Margit]], Légrády, Bp., 1924
*''Bhagavad gītā. Az isteni ének''; ford. Gömöryné Maróthy Margit, átnézte, bev. Vadnay Emmy; Magyar Teozófiai Társaság, Bp., 1944
*A. C. Bhaktivedanta Swami: ''Az eredeti Bhagavad-gita teljes kiadása a szanszkrit eredetivel, annak latinbetűs átírásával, a szavak magyar megfelelőivel, fordítással és részletes magyarázatokkal''; ford. Dvarekesa Dasa; Bhaktivedanta Book Trust, Vaduz, 1981
*''Bhagavad-gitá. Az isteni ének''; szanszkritból ford. Annie Besant, angolból ford. Gömöryné Maróthy Margit; Buddhista Misszió, Bp., 1984
*''A Magasztos szózata. Bhagavad-gítá''; szanszkritból prózaford., utószó, jegyz. [[Vekerdi József]], ford. [[Lakatos István (író)|Lakatos István]]; Európa, Bp., 1988
*''Az eredeti Bhagavad gītā teljes kiadása a szanszkrit eredetivel, annak latinbetűs átírásával, a szavak magyar megfelelőivel, fordítással és részletes magyarázatokkal''; Bhaktivedanta Book Trust, Los Angeles, 1990
*A. C. Bhaktivedanta Swami prabhupāda: ''A Bhagavad gītā úgy, ahogy van. A szanszkrit eredetivel, annak latin betűs átírásával, a szavak magyar megfelelőivel, fordítással és részletes magyarázattal''; 2. jav., bőv. kiad.; Bhaktivedanta Book Trust, Grödinge, 2008
*''Bhagavad gītā''; ford. Gömöryné Maróthy Margit, bev., jegyz. Vadnay Emmy; 3. átdolg. kiad.; Magyar Teozófiai Társulat, Bp., 1996