Főmenü megnyitása

Módosítások

a
Kurzív tartalmú zárójelek korr., ld.: WP:BÜ
 
=== Róla szóló művek ===
* ''Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről, 1986-88''; szerk. Balassa Péter; Magvető, Bp., 1988 (''(JAK füzetek)'')
* Wernitzer Julianna: ''[http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=9&docId=16283&secId=1225023&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Wernitzer+Julianna&limit=10&pageSet=1&_ga=1.3486134.763946197.1461251408 Idézetvilág avagy Esterházy Péter, a Don Quijote szerzője]''; Jelenkor, Pécs, 1994 (''(Élő irodalom sorozat)'')
* [[Kulcsár Szabó Ernő]]: ''[http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=1&docId=8463&secId=854284&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kulcs%C3%A1r+Szab%C3%B3+Ern%C5%91&limit=10&pageSet=1&_ga=1.267212552.763946197.1461251408 Esterházy Péter]''; Kalligram, Pozsony, 1996 (''(Tegnap és ma)'')
* ''[[Fuharosok]]. DEkonFERENCIA V. Szeged [in Mojo], 1998. április 16-17.''; szerk. Müllner András, [[Odorics Ferenc]]; Ictus–JATE, Szeged, 1999 (''(deKON-KÖNYVek)'')
* ''Esterházy Péter 50 éves''; in: ''Kalligram'', 2000/4.
* ''Was für ein Péter! Über Péter Esterházy''; szerk. Angelika Klammer; Residenz, Salzburg–Wien, 1999
* ''Másodfokon. Írások Esterházy Péter Harmonia caelestis és Javított kiadás című műveiről''; vál., szerk. Böhm Gábor; Kijárat, Bp., 2003 (''(Kritikai zsebkönyvtár)'')
* [[Selyem Zsuzsa]]: ''Szembe szét. Humor és szentség összefüggése Esterházy Péter prózájában''; Koinónia, Kolozsvár, 2004
* Selyem Zsuzsa–[[Balázs Imre József]]: ''Humor az avantgárdban és a posztmodernben''; Scientia, Kolozsvár, 2004 (''(Sapientia könyvek)'')
* [[Balassa Péter]]: ''Segédigék. Esterházy Péter prózájáról''; Balassi, Bp., 2005 (''(Balassa Péter művei)'')
* Szabó Gábor: ''"...te, ez iszkol". Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című műve nyomában''; Magvető, Bp., 2005
* Újvári Katalin: ''Kézfogás az irodalomban. [[Kertész Imre]] Jegyzőkönyv és Esterházy Péter Élet és irodalom című művének szövegtani-stilisztikai összehasonlítása''; Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, 2006 (''(Fejjel)'')
* Rudaš Jutka: ''A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai''; Kijárat, Bp., 2006 (''(Kritikai zsebkönyvtár)'')
* Palkó Gábor: ''[http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=6&docId=16503&secId=1243122&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Palk%C3%B3+G%C3%A1bor&limit=10&pageSet=1&_ga=1.267212552.763946197.1461251408 Esterházy-kontextusok. Közelítések Esterházy Péter prózájához]''; Ráció, Bp., 2007
* Marianna D. Birnbaum: ''Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben. Három beszélgetés''; Magvető, Bp., 2010
294 279

szerkesztés