„Hankiss Elemér” változatai közötti eltérés

a
Kurzív tartalmú zárójelek korr., ld.: WP:BÜ
a (Budapest díszpolgárainak listája→Budapest díszpolgára (WP:BÜ), apróbb javítások)
a (Kurzív tartalmú zárójelek korr., ld.: WP:BÜ)
 
*Hankiss Elemér–Berczeli A. Károlyné: ''A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. XVIII-XIX. század''; OSZK, Bp., 1961
*Hankiss Elemér–[[Makkai László]]: ''Anglia az újkor küszöbén''; Gondolat, Bp., 1965 (''(Európa nagy korszakai. Angol reneszánsz és polgári forradalom)'')
*''A régi Anglia hétköznapjai. Válogatás a "The Spectator" c. egykorú folyóirat anyagából''; vál., bev., jegyz. Hankiss Elemér, ford. Mezei Iván; Gondolat, Bp., 1968 (''(Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom)'')
*''A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok''; Magvető, Bp., 1969 (''(Elvek és utak)'')
*''Az irodalmi kifejezésformák lélektana''; Akadémiai, Bp., 1970 (''(Modern filológiai füzetek)'')
*''A novellaelemzés új módszerei. A Szegedi Novellaelemző Konferencia anyaga. 1970. ápr. 9-11.''; szerk. Hankiss Elemér; Akadémiai, Bp., 1971
*''Formateremtő elvek a költői alkotásban. Babits: Ősz és tavasz között, Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek. Vitaülés. 1968. november 14-15. Előadások és hozzászólások''; szerk. Hankiss Elemér; MTA, Stilisztikai és Verstani Munkabizottság, Bp., 1971 (''(MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai)'')
*''Strukturalizmus, 1-2.''; vál., bev. Hankiss Elemér, közrem. Bojtár Endre, Gránicz István; Európa, Bp., 1971
*''Értékszociológiai kísérlet. Az ipari dolgozók néhány rétegének értékrendjéről''; NPI, Bp., 1976
*''Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből''; Magvető, Bp., 1977 (''(Elvek és utak)'')
*''Életminőség modellek. Szempontok a társadalmi tervezés információs bázisának kiépítéséhez. A magyar életminőségkutatás műhelyéből, 9.''; TK, Bp., 1978
* ''Társadalmi csapdák''; Magvető, Bp., 1979 (''(Gyorsuló idő)'')
* Hankiss Elemér–Manchin Róbert–Füstös László: ''Országos életminőség vizsgálat. Munkaközi jelentés''; Magyar Tudományos Akadémia–Népművelési Intézet, Bp., 1978
* ''Diagnózisok''; Magvető, Bp., 1982 (''(Gyorsuló idő)'')
*''Társadalmi csapdák / Diagnózisok''; Magvető, Bp., 1983 (''(Gyorsuló idő)'')
* ''Az irodalmi mű mint komplex modell. Tanulmány''; Magvető, Bp., 1985 (''(Elvek és utak)'')
*''Társadalmi csapdák / Diagnózisok''; Magvető, Bp., 1985 (''(Gyorsuló idő)'')
* ''Diagnózisok 2.''; Magvető, Bp., 1986 (''(Gyorsuló idő)'')
* ''Kelet-európai alternatívák''; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1989 (''(Fehéren feketén)'')
* ''Hamlet színeváltozásai. Hamlet-értelmezések a XVIII. századtól napjainkig''; Savaria University Press, Szombathely, 1995 (''(Isis-könyvek. Eszmetörténeti könyvtár)'')
* Hankiss Elemér–Matkó István: ''A tulajdon kötelez. Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről. A Tárki tanulmányával''; Figyelő, Bp., 1997
* ''Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata''; Helikon, Bp., 1997 (''(Helikon universitas. Filmművészet)'')
* ''És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén''; szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László; Helikon–Korridor, Bp., 1997 (''(Korridor kötetek)'')
* ''Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról''; Helikon, Bp., 1999 (''(Helikon universitas. Eszmetörténet)'')
* ''Két tanulmány a magyar társadalom viselkedéskultúrájáról''; ISES Alapítvány, Bp.–Kőszeg–Szombathely, 2000 (''(ISES műhelytanulmányok sorozat)'')
* ''Beszélgetések életről és halálról''; beszélgetőtársak Blanckenstein Miklós et al., sajtó alá rend. Szendi Edit; Helikon, Bp., 2000
* ''Fordulópont? 2001. szeptember 11.''; Savaria University Press, Szombathely, 2001
* ''Új diagnózisok''; Osiris, Bp., 2002
* ''A Tízparancsolat ma''; beszélgetőtársak Bárándy György et al., sajtó alá rend. Szendi Edit, szerk. Rét Viktória; Helikon, Bp., 2002
* ''Társadalmi csapdák és diagnózisok. Tanulmányok a hetvenes évekből''; Osiris, Bp., 2004 (''(Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)'')
* ''Az ezerarcú én. Emberlét a fogyasztói civilizációban''; Osiris, Bp., 2005 (''(Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)'')
* ''[[Félelmek és szimbólumok]]. Egy civilizációelmélet vázlata''; jav., bőv. kiad.; Osiris, Bp., 2006 (''(Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)'')
* ''Magyarország – le is út, fel is út. Mi lenne, ha máról holnapra eltűnne?''; szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter; Médiavilág Kft., Bp., 2008
* ''Ikarosz bukása. Lét és sors az európai civilizációban. Az emberi kaland 3. kötete''; Osiris, Bp., 2008 (''(Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)'')
* ''(Vész)jelzések a kultúráról''; szerk. Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér; MTA PTI, Bp., 2009
* ''Münchhausen báró kerestetik. Mit kezdjünk a nagy magyar válsággal?''; szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter; Médiavilág Kft., Bp., 2009
* ''Csapdák és egerek. Magyarország 2009-ben – és tovább''; Manager–Médiavilág, Bp., 2009 (''(Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)'')
* ''Te rongyos élet... Életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon''; szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter; Médiavilág, Bp., 2010 (''(Új reformkor sorozat)'')
* ''Egy ország arcai. Válogatott szociológiai írások, 1977-2012''; L'Harmattan–Könyvpont, Bp., 2012 (''(Ars sociologica)'')
* ''A Nincsből a Van felé. Gondolatok az élet értelméről''; Osiris, Bp., 2012 (''(Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)'')
* ''A befejezetlen ember. Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról''; Helikon, Bp., 2014, {{ISBN|9789632275949}}
* ''Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata''; 5. bőv. kiad.; Helikon, Bp., 2014
=== Más nyelveken ===
* Hankiss Elemér–Füstös László–Manchin Róbert: ''The role of values and value deficiencies in Primary Health Care Recording Systems''; Művelődéskutató Intézet, Bp., 1980
* ''Interactions between socio-economic factors, ways of life, and value orientations''; többekkel; HAS, Bp., 1983 (''(Working papers. Center for Value Sociology)'')
* ''Pulapki spoleczne'' (''(Társadalmi csapdák)''); lengyelre ford. Tomasz Kulisiewicz; Wiedza Powszechna, Warszawa, 1986 (''Omega. Biblioteka wiedzy wspólczesnej'', 396.)
* ''Hongrie – diagnostiques. Essai en pathologie sociale''; franciára ford. Ana Köböl; Georg, Genève, 1991
* Hongrie: Diagnostiques. Essai en pathologie sociale. [[Genf|Genève]]: Georg Editeur ([[1990]])
* [[Gombár Csaba]], Hankiss Elemér, [[Lengyel László (közgazdász)|Lengyel László]], [[Várnai Györgyi]], Eds. Highland Lakes, N.J.: Atlantic Research and Publications ([[1998]]) (Distributed by Columbia University Press)
* Proletarian Renaissance. Essays in European Civilization. Budapest: Helikon ([[1999]])
* ''Abenteuer Menschheit'' (''(Az emberi kaland)''); németre ford. Zalán Péter; Helikon, Bp., 1999
* Europe After 1989: A Culture in Crisis? (Ed.). Washington: Georgetown University ([[1999]])
* Civilization? (With Csaba Gombár, László Lengyel and Ákos Szilágyi) Budapest: Helikon ([[2000]])
* ''Fears and symbols. An introduction to the study of Western civilization'' (''(Az emberi kaland)''); Bp.–New York, CEU Press, 2001
* New Diagnoses. Budapest: Osiris ([[2002]])
* In an Alien World? An Autobiography. Budapest: Helikon ([[2002]])
* ''Elemer Hankis v razgovori za zsivota i szmertta'' (''(Beszélgetések életről és halálról)''); bolgárra ford. Puskás Ildikó; Gutenberg, Sofia, 2004
* ''The toothpaste of immortality. Self-construction in the consumer age'' (''(Az ezerarcú én)''); Woodrow Wilson Center Press–Johns Hopkins University Press, Washington–Baltimore, 2006
 
== Jegyzetek ==
296 544

szerkesztés