„Weöres Sándor” változatai közötti eltérés

a
Kurzív tartalmú zárójelek korr., ld.: WP:BÜ
Címkék: Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
a (Kurzív tartalmú zárójelek korr., ld.: WP:BÜ)
* '''''Egybegyűjtött levelek, 1-2.'''''; szerk. Bata Imre, Nemeskéri Erika, jegyz. Nemeskéri Erika, utószó Bata Imre; Pesti Szalon–Marfa-Mediterrán, Bp., 1998
* '''''Egybegyűjtött írások, 1-3'''''. ''Versek, kisebb prózai írások''. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003
* '''''Egybegyűjtött színjátékok'''''; Helikon, Bp., 2011 (''(Egybegyűjtött művek)'')
* '''''Egybegyűjtött prózai írások'''''; sajtó alá rend. Steinert Ágota; Helikon, Bp., 2011 (''(Egybegyűjtött művek)'')
* '''''Egybegyűjtött költemények, 1-3.'''''; Helikon, Bp., 2013 (''(Egybegyűjtött művek)'')
*'''''"Fenn az idő tűhegyén...". Weöres Sándor és Lovász Pál levelezése, 1938-1975'''''; sajtó alá rend. Szirtes Gábor; Pro Pannonia, Pécs, 2017 (''(Pannónia könyvek)'')
 
'''Válogatások:'''
* '''''Sok tünemény'''''. ''Válogatott versek''. Pesti Szalon, Budapest, 1993
* '''''Weöres Sándor válogatott versei I-III.''''' Unikornis Kiadó, Budapest, 1996
* Palya Bea–Weöres Sándor: '''''Psyché'''''; Helikon, Bp., 2005 (''(Hangzó Helikon)'') + CD
* '''''100 Weöres. Weöres Sándor verseiből'''''; vál. Steinert Ágota; Emberi Erőforrások Minisztériuma–Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium–Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Bp., 2013
* '''''Füves könyv'''''; vál., szerk., sajtó alá rend. Steinert Ágota; Helikon, Bp., 2013
 
'''Idegen nyelven:'''
* ''Kneževska grobnica''; vál., macedónra ford. Paskal Gilevski; Ogledalo, Skopje, 1985 (''(Metafora)'')
* ''If all the world were a blackbird. Poems'' (''(Ha a világ rigó lenne)''); angolra ford. Alexander Fenton; Aberden University Press, Aberdeen, 1985
* ''Kivi ja ihzinen. Runoja ja proosarunoja''; finnre ford. Hannu Launonen, Jávorszky Béla; Söderström, Porvoo–Helsinki–Juva, 1986 (''(Unkarin kirjallisuutta)'')
* ''40 peszama'' / ''40 vers''; vál., szerbre ford. Ivan Ivanji, ford. Ivan Lalic, Salgó Judit, bev. Alekszandar Petrov; Szmederevszka pesznicska jeszen–Nas glasz, Szmederevo, 1988 (''(Biblioteka Zlatni kljucs)'')
* ''Eternal moment''. ''Selected poems''; szerk. Vajda Miklós, előszó William Jay Smith, utószó Edwin Morgan, angolra ford. Alan Dixon et al.; New Rivers Press–Corvina–Anvil Press Poetry, St. Paul–Bp.–London, 1988
* ''Keby bol svet drozdom''; vál., szlovákra ford. Ivan Kupec; Mladé letá, Bratislava, 1988
* ''Ognyennij kologyec. Sztyihi''; összeáll. Vjacseszlav Szereda, előszó Jelena Malihina, oroszra ford. Oleg Rosszijanov et al.; Raduga, Moszkva, 1988
* ''Der von Ungern. Gedichte und acht Zeichnungen''; vál., ford. németre Barbara Frischmuth és Robert Stauffer, utószó Robert Stauffer; Suhrkamp, Frankfurt, 1991 (''(Bibliothek Suhrkamp)'')
* ''Self-portrait. Selected poems by Sándor Weöres''; ill. Imelda de Valk, angolra ford. William Jay Smith et al.; Magyar Iparművészeti Főiskola, Bp., 1991
* ''Keby svet bol drozdom. Básne pre deti'' (''(Ha a világ rigó lenne)''); szlovákra ford. Gregor Papuček; Etnikum, Bp., 1997
* ''Chants de Na Conxy Pan'' / ''Dalok Na Conxy Pan-ból''; franciára ford., ill. Ditrói Ákos; Ditrói Ákos, Párizs–Bp., 1998
* ''Ka potpunoszti'' (''(A teljesség felé)''); szerbre ford. Sava Babić, utószó Hamvas Béla; Zaduzsbina Petar Kocsi, Banja Luka–Beograd, 2000 (''(Biblioteka prevodi)'')
* ''Dix-neuf poèmes''; franciára ford. Lorand Gaspar, Bernard Noël, Ibolya Virág; Virág, Paris, 2002
* ''Věž mlčení''; jegyz. Béla Hap, csehre ford. Václav Daněk; BB art, Praha, 2003 (''(Versus)'')
* ''62 poems'' / ''62 vers''; angolra ford. Tótfalusi István; Maecenas, Bp., 2004
* ''A teljesség felé. Szemelvények'' / ''Zou xiang wanmei. Jie xuan''; kínaira ford. Chai Pengfei; Argumentum, Bp., 2007, 2010 [cop. 2007]; (Weöres Sándor neve kínai formában is feltüntetve: ''Wei Laishi'') {{ISBN|9789639682030}}
* ''A lélek idézése. Műfordítások.'' [[Európa Könyvkiadó]], Budapest, 1958
* ''Egybegyűjtött műfordítások.'' Magvető Kiadó, Budapest, 1976
* ''Egybegyűjtött műfordítások, 1-4.''; Helikon, Bp., 2011-2012 (''(Egybegyűjtött művek)'')
}}
 
* ''Beney Zsuzsa lírája'' = [[Domokos Mátyás (irodalomkritikus)|Domokos Mátyás]] (szerk.): ''Költők egymás közt.'' Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1969, 39.
* ''Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból.'' Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977
* ''"Szívem nagyon forró kezd lenni...". Karay Ilona hagyatéka''; tan. Weöres Sándor, Károlyi Amy, sajtó alá rend., összeáll. Tüskés Tibor; Baranya megyei Könyvtár, Pécs, 1988 (''(Pannónia könyvek)'')
* [[Kalmár György (nyelvész)|Kalmár György]]: ''Summa. Az embernek épségben levő állapotjáról és esetéről és ebből következő lelki és testi nyavalyásságáról, egyszóval az ő egész romlott természetéről''; tan. Weöres Sándor tanulmányával; hasonmás kiad.; Pátria Ny., Bp., 1993 (''(Pátria könyvek)'')
* ''Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból, 1-2.''; összeáll., sajtó alá rend., jegyz., utószó Weöres Sándor, bev., forrásjegyzék Kovács Sándor Iván, tan. Bata Imre írta; 3. bőv. kiad.; Helikon, Bp., 2010 (''(Egybegyűjtött művek)'')
 
=== Publicisztikai írások ===
 
[[1977]]
* A. Molnár Ildikó: ''Weöres Sándor költői nyelvének hangtanából''; ELTE, Bp., 1977 (''(Nyelvtudományi dolgozatok)'')
* Bata Imre: ''Gondolatok csillagszerű gravitációja. Weöres Sándor költészetéről.'' Literatura, 1977/3–4.
* [[Domokos Mátyás (irodalomkritikus)|Domokos Mátyás]]: ''Képzelt beszélgetés Weöres Sándorral.'' [[Kortárs (folyóirat)|Kortárs]], 1977/5.
* [[Tüskés Tibor]]: ''A határtalan énekese. Írások Weöres Sándorról.'' Masszi Kiadó, Budapest, 2003
* Tüskés Tibor (szerk.): ''Weöres és Pécs. Vallomások, dokumentumok, emlékek.'' Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs, 2003
* Újvári Edit: ''"A mindenség hullámzó nászruhád". Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében''; JGYF, Szeged, 2004 (''(PhD)'')
 
[[2004]]
[[2008]]
* Lőcsei Péter: ''Weöres-mozaikok XVIII. Kiadatlan levelek Weöres Sándor „levelesládájából”.'' Vasi Szemle, 2008/5.
* Tarján Tamás: ''Weöres Sándor: Psyché''; Akkord, Bp., 2008 (''(Talentum műelemzések)'')
* ''Büky László: Falramászott fogkefe'' – Egy Weöres-verscím nyomában. Tiszatáj LXII, 10. sz., 84–5.
 
 
[[2010]]
* Ferencziné Ács Ildikó: ''Gyermekversek muzsikája. Weöres Sándor költemények a gyermekkari irodalomban''; Bessenyei, Nyíregyháza, 2010 (''(Mesterfüzetek)'')
 
[[2011]]
* Kenyeres Zoltán: ''Weöres Sándor''; Kossuth, Bp., 2013
* ''Kinyílnak az Egysorosok. Középiskolások gondolatai Weöres-versekről''; szerk. Jordán Gergely; Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Baja, 2013
* ''Valse triste. A Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga''; szerk. Fűzfa Balázs; Savaria University Press, Szombathely, 2013 (''(A tizenkét legszebb magyar vers)'')
* Harmath Artemisz: ''Szüntelen jóvátétel. Újraolvasni Weörest.'' Helikon Kiadó, Budapest, 2013
* Urfi Péter: [http://magyarnarancs.hu/konyv/nem-rola-szol-hanem-rolunk-85316 ''„Nem róla szól, hanem rólunk” - Schein Gábor Weöres Sándorról''] Magyar Narancs, 2013/25.
* Nagy L. János: ''Hullámok a Weöres-tengerből. Válogatás Weöres-tanulmányaimból. Egyetemi tankönyv''; SZEK JGYF, Szeged, 2014
* Ócsai Éva: ''Intertextualitás Weöres Sándor színjátékaiban''; Kijárat, Bp., 2014
* ''"Tánc volnék, mely önmagát lejti". Tanulmányok Weöres Sándorról''; szerk. Bartal Mária, Kulcsár-Szabó Zoltán, Palkó Gábor; PIM, Bp., 2014 (''(PIM studiolo)'')
 
[[2015]]
* Pataky Adrienn: [http://www.kortarsonline.hu/2015/04/irodalom-huncut-rokussagok/26882 ''Huncut rókusságok. Weöres Sándor: Priapos''] Kortárs Online, 2015. április 29.
* Boros Oszkár: ''"Weöresiáda". A líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében''; Ráció, Bp., 2015 (''(Művek, értelmezések, elméletek)'')
* Büky László: „Tenger felhő csillag szántás” – A tekhné egy Weöres Sándor-versben. Magyar Nyelv CXI, 68–74
 
302 768

szerkesztés