„Marcus Tullius Cicero” változatai közötti eltérés

a
Kurzív tartalmú zárójelek korr., egyéb apróság ld.: WP:BÜ
(0 forrás archiválása és 1 megjelölése halott linkként. #IABot (v2.0beta10))
a (Kurzív tartalmú zárójelek korr., egyéb apróság ld.: WP:BÜ)
}}
 
'''Marcus Tullius Cicero''' ([[Arpino|Arpinum]], [[I. e. 106|Kr. e. 106]]. [[január 3.]] – [[Formia|Formiae]]e, [[I. e. 43|Kr. e. 43]]. [[december 7.]])<ref>„[http://mek2.niif.hu/00000/00060/html/020/pc002046.html#2 Cicero]{{Halott link|url=http://mek2.niif.hu/00000/00060/html/020/pc002046.html |date=2018-11 }}” szócikk a [[Pallas Nagylexikona|Pallas Nagylexikonából]].</ref> [[Ókori Róma|ókori római]] író, filozófus és politikus. Kortársai – köztük [[politika]]i ellenfelei is – ragyogó, már-már boszorkányos tehetségű szónoknak tartották, de írásai is remekművek. Mindenképp az antik irodalom egyik óriása, de a tankönyvek általában abban is megegyeznek, hogy ő az antik széppróza legnagyobb mestere. Ehhez hozzájárul az is, hogy azon kevés ókori szerzők közé tartozik, akiknek művei nem töredékesek, hiánytalanul maradtak meg: számtalan (magán)levele, bírósági vád- és védőbeszéde, [[filozófia]]i és [[esztétika]]i értekezése túlélte az évezredeket. Filozófusként is számottevő (elsősorban a [[sztoikus filozófia|sztoikus iskolához]] sorolható, de még inkább „eklektikus”, az iskolákból neki tetsző tanokat vegyítő filozófusnak szokás minősíteni).
 
Politikusi karrierje is rendkívüli, nemzetségéből elsőként ''(homo novus)'' tölthetett be állami tisztségeket (aedilis, praetor), végül egész a [[consul|konzulságig]] eljutott, s e minőségében elsősorban az ő nevéhez fűződik az „államellenesnek” tartott (ma [[Populizmus|populistának]] mondanánk) [[Catilina-féle összeesküvés]] ''(coniuratio Catilinae)'' leleplezése, amiért a szenátus magas kitüntetésben ''(pater patriae'' – ''A Haza Atyja)'' részesítette. Élete erőszakos halállal ért véget, mivel a köztársaságkor végének köztársaságpárti politikusaként többször is a vesztes oldalra állt. Az utókor nem egységes politikájának megítélésében: hogy csak a szélsőségeket említsük, egyesek (például [[Marxizmus|marxista]] regényírók{{forr}}) a köztársaság népellenes [[Plutokrácia|plutokrata]] elitjének hiú, törtető, kapzsi, cinikus, demagóg, és maradi szolgájaként festik le, míg mások a szabadság, a hagyományok és a régi értékek bátor védelmezőjének a kibontakozóban lévő emberellenes, egyeduralmi diktatúrával szemben.
*''Markus Tullius Tzitzero ki válogatott levelei, mellyeket a tanuló ifjúság hasznára magyar nyelvre fordított, ékes deák mondásokkal meg toldott Hegyi József''; Grünn, Szeged, 1804
*''Válogatott levelek M. Tullius Ciceróból és K. Plinius Cecilius szekundusból''; ford. Grosser Ker. János; Grünn, Szeged, 1816
*[http://real-eod.mtak.hu/1366/ ''Beszédek, levelek és Scipio' álma'']; ford. Kazinczy Ferenc; Egyetemi ny., Budán, 1837 (''(Római classicusok magyar fordításokban)'')
*''Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a néphöz. Szónoklatilag taglalá s jegyzetité Pintér Endre''; Mechitarista atyák bötüjivel, Bécs, 1846
*''Cicero M. T. kiszemelt szónoklatai''; ford. Sárváry Béla; Lampel, Pest, 1856-1881 (''(Ó-kori klassikusok. Római remekírók magyar fordításban)'')
**1. köt.; 1856
**7. köt.; 1881
*[http://real-eod.mtak.hu/5534/ ''Cicero összes levelei időrendes sorozatban'']; ford., jegyz. Fábián Gábor; Emich, Pest, 1861-1864
*''Cicero vegyes munkái. Rhetoricumok és philosophicumok''; ford., bev., jegyz. Fábián Gábor; Lampel, Pest, 1865
*''Laelius: a barátságról''; ford., bev., jegyz. Fábián Gábor; Lampel, Pest, 1868 (''(Ó-kori klassikusok. Római remekírók magyar fordításban)'')
*''Cato Maior az öregségről''; ford., bev., jegyz., Fábián Gábor; Lampel, Bp., 1868 (''(Ó-kori klassikusok. Római remekírók magyar fordításban)'')
*''Cicero Catilina ellen tartott vádbeszédei''; ford., jegyz., Dávid István; Stampfel, Pozsony, 1881
*''Hiador: Cicero. Tanulmányok'' / ''Első vádbeszéd Catilina ellen''; ford. Hiador [Jámbor Pál]; Schlesinger Ny., Szabadka, 1881
*''Cicero Ligarius és M. Marcellus mellett mondott beszédei''; ford., jegyz., Boros Gábor; Stampfel, Pozsony, 1882 (''(Tanulók könyvtára)'')
*''Cicero Licinius Archias mellett tartott védőbeszéde''; ford., jegyz., Boros Gábor; Stampfel, Pozsony, 1882 (''(Tanulók könyvtára)'')
*''De imperio Cn. Pompeii'' / ''De lege Manilia'' / ''Pro P. Sulla, pro P. Sestio. 1-3. füz.''; ford., jegyz., Némethy Géza; Stampfel, Pozsony, 1885-1889 (''(Tanulók könyvtára)'')
*''A kötelességekről''; ford., bev., jegyz. Csengery János; Akadémia, Bp., 1885 (''(Görög és latin remekírók)'')
*''Laelius a barátságról''; ford. Némethy Géza; Franklin, Bp., 1886 (''(Olcsó könyvtár)'')
*''M. Tullius Ciceronak I. II. és XIV. Philippicája, 1-3.''; ford. Bozóky Alajos; Hügel, Nagyvárad, 1887
*''M. Tullius Cicero védbeszéde P. Sestius mellett'' / ''M. Tullius Cicero védbeszéde P. Cornelius Sulla mellett''; ford. Bozóky Alajos; Lampel, Bp., 1887 (''(Római remekírók magyar fordításban)'')
*''Cicero M. Tullius válogatott levelei. 1-3. füz.''; ford., jegyz. Bozóky Alajos; Hügel, Nagyvárad, 1888
*''Cicero M. Tullius Első, második és tizennegyedik philippikája, 1-2.''; ford., jegyz. Némethy Géza; Stampfel, Pozsony, 1890-1891
*''Cicero leveleiből''; ford. Kempf József; Lampel, Bp., 1890
*''Cicero M. Tullius Catilina ellen tartott beszédei''; ford. Faragó János; Főiskolai Ny., Pápa, 1897
*''Cato Maior az öregségről''; ford., bev., jegyz. Fábián Gábor, jav. Latkóczy Mihály; Lampel, Bp., 1898 (''(Magyar könyvtár)'')
*''A legfőbb jóról és rosszról''; szöveggond., ford., bev., jegyz. Némethy Géza; Franklin, Bp., 1901 (''(Görög és latin remekírók)'')
*''Cicero Negyedik beszéde Verres ellen. A műtárgyakról''; ford. Zsámboki Gyula; Franklin, Bp., 1903 (''(Jeles írók iskolai tára)'')
*''Cicero Brutusa''; ford., bev. jegyz. Posch Árpád; Franklin, Bp., 1903 (''(Görög és latin remekírók)'')
*''Cicero M. Tullius beszéde Verres ellen a műkincsekről (''(De signis)'')''; ford., bev., jegyz. Gurnesevics Lajos; Lampel, Bp., 1903 (''(Magyar könyvtár)'')
*''A kötelességekről, 1-3.''; ford., jegyz., Dávid István; Stampfel, Pozsony, 1903-1908 (''(Tanulók könyvtára)'')
*''Cicero beszéde Sextus Roscius Amerinus ügyében. 1. füz.''; ford., jegyz., Reibner Márton; Stampfel, Bp., 1905
*''A Catilina elleni beszédek''; ford., jegyz. Osztie József; Lampel, Bp., 1906 (''(Magyar könyvtár)'')
*''Cicero T. Annius Milo mellett mondott védőbeszéde''; ford., jegyz. Székely István; Stampfel, Bp., 1907 (''(Tanulók könyvtára)'')
*''Marcus Tullius Cicero beszéde Lucius Manilius törvényjavaslata mellett''; ford., bev., jegyz. Szidarovszky János; Lampel, Bp., 1907 (''(Magyar könyvtár)'')
*''Marcus Tullius Cicero beszéde Aulus Licinius Archias költő érdekében''; ford., bev., jegyz. Szidarovszky János; Lampel, Bp., 1908 (''(Magyar könyvtár)'')
*''Cato Maior az öregségről''; ford. Némethy Géza; Franklin, Bp., 1916 (''(Olcsó könyvtár)'')
*''"De imperio Cn. Pompeii" c. beszédének az első fele. Első 10 fejezet. A gimn. 5. osztály-ának anyaga''; jegyz., szószerint ford. Pongrátz Elemér; Révai Ny., Bp., 1921 (''(Bangó tanintézet könyvtára)'')
*''De imperio Cn. Pompei oratio. 1-3. füz.''; ford., jegyz., Füzesi Sándor; Aczél, Bp., 1929
*''Cicero L. Sergius Catilina ellen mondott első beszéde. 1-2. füz.''; ford., jegyz., Waczulik László; Aczél, Bp., 1929
*''Marcus Tullius Cicero válogatott beszédei''; szerk., jegyz. Édes Jenő; Franklin, Bp., 1930
*''Pro Archia poeta oratio''; ford., jegyz., Füzesi Sándor; Aczél, Bp., 1930 (''(Diákkönyvtár)'')
*''Cicero Antonius ellen mondott első philippikája. 1-2. füz.''; ford., jegyz. Füzesi Sándor; Aczél, Bp., 1930
*''Cicero Negyedik beszéde Verres ellen. De signis. I-III. füz.''; ford., jegyz., Dankovits Béla; Aczél, Bp., 1930 (''(Diákkönyvtár)'')
*''In C. Verrem actio prima, 1-2.''; ford., jegyz. Munkácsi Antal; Aczél, Bp., 1940
*''Szemelvények Cicero leveleiből. Praepatratio, fordítás, tárgyi és nyelvtani magyarázatok. 1.''; ford. Merényi József; Aczél, Bp., 1943 (''(Új tanulók könyvtára)'')
*''Cicero válogatott művei''; ford. Némethy Géza, összeáll., bev., jegyz. Trencsényi-Waldapfel Imre; Gondolat, Bp., 1958
*''Marcus Tullius Cicero válogatott művei''; vál., utószó Havas László, ford. Boronkai Iván et al., jegyz. Deák Gyöngyi; Európa, Bp., 1974
*''Az istenek természete''; ford., jegyz. Havas László, utószó Hahn István; Helikon, Bp., 1985 (''(Prométheusz könyvek)'')
*''Az öregségről''; ford., előszó, jegyz. Szabó György; Kriterion, Bukarest, 1987 (''(Téka)'')
*''Philippicák Marcus Antonius ellen''; ford., utószó, jegyz. Maróti Egon; Európa, Bp., 1990 (''(Az ókori irodalom kiskönyvtára)'')
*''A végzetről''; ford., utószó, jegyz. Szekeres Csilla; Európa, Bp., 1992 (''(Az ókori irodalom kiskönyvtára)'')
*''A lélek békéje. Szöveggyűjtemény Cicero és Seneca műveiből''; ford. Maróti Egon, Révay József; Interpopulart, Szentendre, 1993 (''(Populart füzetek)'')
*''Az állam''; ford., tan., jegyz. Hamza Gábor / ''Somnium Scipionis'' [''Scipio álma''] ford. Havas László; Akadémiai, Bp., 1995
*''Antik szkepticizmus. Cicero- és Sextus Empiricus-szövegek''; összeáll., bev. Kendeffy Gábor, ford., jegyz. Kendeffy Gábor, Lautner Péter; Atlantisz, Bp., 1998 (''(A kútnál)'')
*''Marcus Tullius Cicero M. Caelius védelmében mondott beszéde''; ford., sajtó alá rend. Nótári Tamás; JATE Történész Diákkör, Szeged, 1999 (''(Documenta historica)'')
*''Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde''; ford., sajtó alá rend., bev. Nótári Tamás; JATEPress, Szeged, 2001 (''(Documenta historica)'')
*''A jóslásról''; ford., jegyz., utószó Hoffmann Zsuzsanna; Belvedere Meridionale, Szeged, 2001 (''(Belvedere segédkönyvtár)'')
*''Négy védőbeszéd'' / ''Lucius Lucinius Murena védelmében'' / ''Marcus Caelius Rufus védelmében'' / ''Deiotarus király védelmében'' / ''Quintus Ligarius védelmében''; ford., jegyz., bev. Nótári Tamás, előszó Hamza Gábor; Lectum, Szeged, 2004
*''Tusculumi eszmecsere''; ford. Vekerdi József; Allprint, Bp., 2004
*''A legfőbb jóról és rosszról''; ford. Vekerdi József, bev., jegyz. Némethy Géza; Kairosz, Bp., 2007
*''A törvények''; ford., jegyz. Simon Attila, utószó Havas László; DE ÁJK–Gondolat, Debrecen–Bp., 2008 (''(Gondolat. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai)'')
*''Válogatott védőbeszédek, 1-2.''; ford., jegyz., bev. Nótári Tamás, előszó Maróti Egon; Lectum, Szeged, 2009
*''Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei''; ford., jegyz., bev. Nótári Tamás; Lectum, Szeged, 2010
*''Piso ellen''; ford., tan., jegyz. Pap Levente; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015
*
* Cicero: Az állam (''(De re publica)''), Fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Hamza Gábor. A Somnium Scipionist és a versidézeteket fordította Havas László. Negyedik, javított utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016. 218 old.
 
== Egyéb ==
== Források ==
* {{Adamik-ókor}}
* ''Antik szkepticizmus - [[Marcus Tullius Cicero|Cicero]]- és [[Sextus Empiricus]]- szövegek'', [[Atlantisz Könyvkiadó]], Budapest, 1998, {{ISBN|9639165050}}
* Marcus Tullius Cicero: '''''Oratio in Catilinam I.'''''. ''Cicero Catilina elleni első beszéde. Auctores latini'' sorozat. Szerkesztők: Havas László (szerk.-ford.), [[Szádeczky-Kardoss Samu]] (sorozatszerk.). Tankönyvkiadó, Bp., 1967. R.Sz. 4637.
* Lessi Viktor: ''Cicero filozófiai műveiből''. Marcus Tullius Cicero: ''Somnium Scipionis'' - ''Cato Maior de senectute''. ''Auctores Latini'' (sor.) II.; Tankönyvkiadó, Bp., 1967.
296 777

szerkesztés