„Euripidész” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
}}
[[Fájl:Euripides1.jpg|bélyegkép|200px|jobbra|Еuripidész arcképe]]
'''Euripidész''' ([[Szalamisz]] szigete, i. e. 480 – [[Arethusza]]?, i. e. 406) görög tragédiaköltő, [[Aiszkhülosz]] és [[Szophoklész]] mellett a három nagy görög tragédiaköltő egyike.
 
== Élete ==
Szalamisz szigetén született [[i. e. 480]]. [[szeptember 23.|szeptember 23]]-án, a [[Szalamiszi csata|szalamiszi ütközet]] napján. Apját Mneszarkhosznak hívták és állítólag szatócs volt, anyja neve Klito, zöldség és gyógynövény árusítással foglalkozott. Más források szerint apjának jómódú embernek kellett lennie, különben nem engedhette volna meg magának, hogy fiának előkelő nevelést biztosítson.<ref>William Bodham Donne (2009) pp. 25</ref> Az apjának egy jós azt jósolta, hogy fiát „játékokon szerzett koszorúkkal” látja, így az apja Euripidészt atlétikára taníttatta. Később festészetet is tanult.
 
[[I. e. 455]]-ben Euripidész részt vett egy drámai versenyen, ahol a harmadik helyezést érte el. Életének további részéről kevés adat maradt fenn, mivel kortársaitól és pályatársaitól eltérően nem vállalt közéleti szerepet, sem állami megbízást. Visszavonultan, az emberektől elzárkózva élt, többnyire írással és könyvgyűjtéssel foglalkozott. Ugyanakkor korának emelkedett gondolkodóival fenntartotta a kapcsolatot, sokat tanult olyan jelentős szofistáktól, mint [[Prótagorasz]] vagy [[Prodikosz]]. A szofisták tanítása tükröződik Euripidész azon műveiben amelyek a természettel, vagy a nomosszal (törvényekkel) foglalkoztak. Ezekben a művekben a szofistákra jellemző szónoki monológokat találunk. Más műveiben, főként a [[homérosz]]i-[[hésziodosz]]i valláskritikában és a lélekről alkotott elméleteiben, [[Klazomenai Anaxagorasz|Anaxagorasz]] bölcseletének hatása érezhető.
 
Euripidész két feleséget tartott. Első feleségét Choerillának hívták és három gyereket szült neki. Második feleségét Melittónak hívták.
=== Magyar kiadásban ===
*''Fedra és Hyppolitus. Szomorú játék''; ford. Zechenter Antal; Landerer, Pozsony, 1775
*[http://real-eod.mtak.hu/1384/1/ABO_%2BZ155592602.pdf ''Ödipusz, a király. Szophoklesz színműve'' / ''Iphigeneia Auliszban. Euripidesz színműve'']; ford. Guzmics Izidór; Egyetem betűi, Buda, 1840 (''Hellen classicusok magyar fordításokban'')
 
Egyetem betűi, Buda, 1840 k. (''Hellen classicusok magyar fordításokban'')
*''Euripides válogatott színművei''; ford. Szabó Károly; s.n., Pest, 1849 (''Hellen könyvtár'')
*''A Kyklops. Satyrdráma''; ford. Csiky Gergely; Kisfaludy-Társaság, Bp., 1890
*''Ifigeneja Auliszban''; ford., bev., jegyz. Radó Antal; Lampel, Bp., 1892
*''Iphigenia Taurisban''; ford., jegyz. Kempf József; Franklin, Bp., 1895 (''Jeles írók iskolai tára'')
* [http://real-eod.mtak.hu/3602/ Herakles - Hippolytos], Görög és latin remekírók, Franklin, Budapest, 1909.
*''Iphigenia Taurisban''; ford., jegy. Kempf József; 2. jav. kiad.; Franklin, Bp., 1909 (''Jeles írók iskolai tára'')
*''A phoeniciai nők. Tragédia''; ford. Szentirmay Gyula, előszó, bev. Szentirmay Gizella; Győző, Bp., 1910
* [http://real-eod.mtak.hu/3603/ Phoinikiai nők - Medeia], Görög és latin remekírók, Franklin, Budapest, 1911.
*''Euripides drámái, 1-3.''; ford., bev., jegyz. Csengery János; Akadémia, Bp., 1911-1919 (''A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata U. F.'')
*''[http://real-eod.mtak.hu/3167/ Euripides elveszettdrámái, drámáinak töredékei1-3.]''; ford., bev., jegyz. Csengery János; Egyetemi Ny.Akadémia, Bp., 19261911-1919 (''GörögA ésMagyar latinTudományos remekírókAkadémia Könyvkiadóvállalata U. F.'')
* ''[http://real-eod.mtak.hu/3102/1/MTA_Konyvek_123460_000802849.pdf Euripides elveszett drámáinak töredékei], Görög''; és latin remekírókford., Királyijegyz. MagyarCsengery János; Egyetemi NyomdaNy., BudapestBp., 1926. (''Görög és latin remekírók'')
*''Iphigeneia Auliszban. Tragédia''; ford., utószó Devecseri Gábor, jegyz. Falus Róbert; Magyar Helikon, Bp., 1960
*''Iphigeneia a taurosok között. Tragédia''; ford., bev. Devecseri Gábor; Akadémiai, Bp., 1961 (''Az Ókortudományi Társaság kiadványai'')
*''Euripidész válogatott drámáidrámá''i; vál., utószó Falus Róbert, ford. Devecseri Gábor et al., jegyz. Szepessy Tibor; Magyar Helikon, Bp., 1961
*''Tíz tragédia''; ford. Devecseri Gábor et al., bev. Trencsényi Waldapfel Imre, jegyz. Szepessy Tibor; Európa, Bp., 1964 (''A világirodalom klasszikusai'')
*''Élektra''; ford. Devecseri Gábor, utószó Szabó György; Irodalmi, Bukarest, 1967
*''Bakkhánsnők. Tragédia''; ford., utószó, jegyz. Devecseri Gábor; Magyar Helikon–Európa, Bp., 1968
*''Médeia. Tragédia''; rend. Koós Olga; Szigligeti Színház–Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1983 (''A Szigligeti Színház műhelye'')
*''Euripidész összes drámái''; ford. Devecseri Gábor et al., utószó Ritoók Zsigmond; Európa, Bp., 1984 (''A világirodalom klasszikusai'')
*''Oresztész''; ford. Karsai György, Térey János; Nemzeti Színház, Bp., 2008 (''Nemzeti Színház színműtár'')
 
* [http://real-eod.mtak.hu/3603/ Phoinikiai nők - Medeia], Görög és latin remekírók, Franklin, Budapest, 1911.
* [http://real-eod.mtak.hu/3602/ Herakles - Hippolytos], Görög és latin remekírók, Franklin, Budapest, 1909.
* [http://real-eod.mtak.hu/3167/ Euripides drámái], A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Új folyam, Budapest, 1911.
* [http://real-eod.mtak.hu/3102/ Euripides elveszett drámáinak töredékei], Görög és latin remekírók, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1926.
* [http://real-eod.mtak.hu/1384/ Iphigeneia Auliszban: Euripidesz színműve], Hellen classicusok magyar fordításokban (''1''), Magyar Királyi Egyetem, Buda, 1840.
 
== Jegyzetek ==