„Arisztotelész” változatai közötti eltérés

2 302 bájt hozzáadva ,  1 évvel ezelőtt
*''Metafizika''; ford., bev., jegy. Halasy-Nagy József; s.n., Bp., 1936 (''Az Akadémia filozófiai könyvtára'')
*''Nikomachosi ethika, 1-2.''; ford., jegyz. Szabó Miklós; Parthenon, Bp., 1942 (''A Parthenon kétnyelvű klasszikusai'')
*''Metafizika. Válogatott fejezetek. 2. félév''; ford. Nagy József, összeáll. Zoltai Dénes; Tankönyvkiadó 2. Jegyzetsoksz., Bp., 1951 (''Budapesti Eötvös LórándLoránd Tudományegyetem bölcsészkarának jegyzetei'')
*''SzemevényekSzemelvények Aristoteles filozófiai műveiből''; bev. C. I. Gulian, ford. Bodor András, Szabó György; Állami, Bukarest, 1952
*Aristoteles: ''Az athéni állam'' / Pseudo-Xenophon: ''Az athéni állam''; ford. Ritoók Zsigmond, bev., jegyz. Sarkady János; Akadémiai, Bp., 1954 (''Görög és latin írók'')
*''Metafizika. Segédanyag az 1-4. és 5. éves filozófia szakosok számára''; ford. Halasy Nagy József; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bp., 1957
*Poétika; ford., jegyz. Sarkady János, utószó Nádor György; Magyar Helikon, Bp., 1963
*Politika; bev., jegyz. Simon Endre, ford. Szabó Miklós Gondolat, Bp., 1969 (Gondolkodók)
*Nikomakhoszi ethika; ford. Szabó Miklós; sajtó alá rend., jegyz. Simon Endre; Magyar Helikon–Európa, Bp., 1971
*Eudémoszi etika / Nagy etika; ford., jegyz. Steiger Kornél, utószó Heller Ágnes: Arisztotelés korai etikái; Gondolat, Bp., 1975 (Etikai gondolkodók)
*Rétorika; ford., jegyz., utószó Adamik Tamás; Gondolat, Bp., 1982
*Lélekfilozófiai írások; ford., utószó, jegyz. Steiger Kornél; Európa, Bp., 1988
*Kategóriák; ford. Rónafalvi Ödön, pontosítás Lautner Péter, jegyz. Szalai Sándor; Kossuth, Bp., 1993
*Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról; összeáll., jegyz., utószó Németh György, ford. Ritoók Zsigmond, Németh György; Századvég, Bp., 1994 (Századvég könyvtár. Történelem)
*Hermeneutika; ford. Rónafalvi Ödön, jegyz. Szalai Sándor, utószó Bugár István; Kossuth, Bp., 1994
*Poétika; ford. Sarkady János, Rónafalvi Ödön, pontosítás Lautner Péter, jegyz. Szalai Sándor; Kossuth, Bp., 1997
*Poétika és más költészettani írások. Teljes, gondozott szöveg; ford. Ritoók Zsigmond, szerk., jegyz. Bolonyai Gábor; PannonKlett, Bp., 1997 (Matúra Bölcselet)
*Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról; összeáll., jegyz., utószó Németh György, ford. Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér; 2. jav. kiad.; Osiris, Bp., 1998 (Osiris könyvtár. Történelem)
*Metafizika; ford., bev., jegyz. Halasy-Nagy József; 3. jav. kiad.; Lectum, Szeged, 2002 (Filozófiai kiskönyvtár)
*Lélekfilozófiai írások; ford. Steiger Kornél, átdolg. Brunner Ákos, Bodnár István; Akadémiai, Bp., 2006 (Filozófiai írók tára)
*A létrejövés és a pusztulás; ford., jegyz., tan. Bognár László; ME BTK Filozófiatörténeti Tanszék–Lestár, Miskolc–Bp., 2006
*Az égbolt; ford. Lautner Péter; Akadémiai, Bp., 2009 (Filozófiai írók tára)
*A természet; ford., jegyz., tan. Bognár László; L'Harmattan, Bp., 2010
 
== Jegyzetek ==