„Arisztotelész” változatai közötti eltérés

*Aristoteles: ''Az athéni állam'' / Pseudo-Xenophon: ''Az athéni állam''; ford. Ritoók Zsigmond, bev., jegyz. Sarkady János; Akadémiai, Bp., 1954 (''Görög és latin írók'')
*''Metafizika. Segédanyag az 1-4. és 5. éves filozófia szakosok számára''; ford. Halasy Nagy József; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bp., 1957
*''Organon''; szerk., jegyz. Szalai Sándor, ford. Rónafalvi Ödön, Szabó Miklós; Akadémiai, Bp., 1961 (''Görög és latin írók'')
*1. ''Katégoriák'' / ''Hermeneutika'' / ''Első analitika''
*''Poétika''; ford., jegyz. Sarkady János, utószó Nádor György; Magyar Helikon, Bp., 1963
*''Politika''; bev., jegyz. Simon Endre, ford. Szabó Miklós Gondolat, Bp., 1969 (''Gondolkodók'')