„Konsztantyin Konsztantyinovics Rokosszovszkij” változatai közötti eltérés

a (kékít)
Címkék: Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
Az 1944-es [[Bagratyion hadművelet]] megtervezésével kapcsolatban több forrás is megemlíti<ref>{{cite web |url=http://www.kp.ru/daily/24290.4/484552/ |author=Inna Rugyenko |title=Правнучка маршала Рокоссовского: Мой прадед командовал Парадом Победы}} (orosz nyelven)</ref> (több, egymástól némileg eltérő változatban) Rokosszovszkij és Sztálin vitáját. Sztálin a szovjet hadászati hagyományoknak megfelelően egyetlen főcsapást irányzott elő a német arcvonalon, míg Rokosszovszkij két, egymással egyenértékű főcsapás mellett érvelt.
 
Rokosszovszkij a memoárjában így emlékszik vissza az esetre: „Rendkívül gondosan gondosan készültünk a harcokra. A terv kidolgozása előtt végigmentünk a terepen, de különösen a peremvonalban. A szó szoros értelmében hason kellett csúsznunk. A terep és az ellenséges védelem tanulmányozása meggyőzött bennünket arról, hogy a front jobbszárnyán célszerű két csapást mérni különböző arcvonalszakaszokról [...]. S mindkét csapást főcsapásnak kell tekinteni. Ez ellenkezett azzal a hagyományos nézettel, amely szerint a támadás során egy főcsapást kell mérni, s ehhez összpontosítani a főerőket és eszközöket. [...]
 
A támadás tervét véglegesen május 22-én és 23-án dolgoztuk ki a főhadiszálláson. Azt az indítványunkat [...], hogy a jobbszárnyon két csapást mérjünk, bírálatok érték. A legfelsőbb főparancsnok [azaz Sztálin] és helyettesei ragaszkodtak hozzá, hogy egy főcsapást hajtsunk végre [...]. Kétszer is kiküldtek a szomszéd szobába, hogy vegyem fontolóra a főhadiszállás javaslatát. Mindegyik ilyen »megfontolás« után kénytelen voltam újult erővel védelmezni saját elképzelésemet. Miután meggyőződtek róla, hogy szilárdan ragaszkodom álláspontomhoz, Sztálin jóváhagyta a hadműveleti tervet abban a formájában, amelyben előterjesztettük.
532

szerkesztés